Je vennootschap is nog niet opgericht

Start jij je zaak meteen als vennootschap, en had je die nog niet opgericht? Acerta help je graag bij je keuze van je vennootschapsvorm en de administratieve afwikkeling van je oprichting. Zo neem je geïnformeerde beslissingen en ga je gerust aan de slag

Je vennootschapsvorm kiezen

De keuze voor de vennootschapsvorm die het beste bij je past, vergt toch enig denkwerk. Er zijn natuurlijk de oprichtingskosten waarmee je rekening wil houden, maar laat dat niet je enige beslissingscriterium zijn. Je vennootschap gaat langer dan één factuur mee. Acerta geeft je een overzicht van de mogelijke vormen en hun voor- en nadelen.

vennootschap oprichten als starter oprichtingsakte vennootschap
vrijstelling vennootschapsbijdrage starters, vrijstelling vennootschapsbijdrage aanvragen, vennootschapsbijdrage starter

Je vennootschap oprichten

De oprichting van je vennootschap gebeurt altijd met een akte. Die kun je op twee manieren opstellen, afhankelijk van of voor je vennootschap met een beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid kiest.

  • Oprichten via de notaris – Richt je een vennootschap op waarin de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is? Dan moet je via de notaris passeren voor een authentieke akte.
  • Onderhands oprichten – Hebben de vennoten onbeperkte aansprakelijkheid, dan volstaat een onderhandse akte die je zelf opstelt. 

Je oprichtingsakte neerleggen

Staat je oprichtingsakte op punt? Dan moet je hem neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. De griffier voert de identificatiegegevens van je onderneming in in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zo krijgt je vennootschap een ondernemingsnummer toegekend. Daarna start je via Acerta online je zaak op, en dan ben je klaar om erin te vliegen!

Zelf of via Acerta neerleggen

Voor sommige vennootschapsvormen hoef je niet bij de notaris langs te gaan. Je stelt zelf een oprichtingsakte op en legt die onderhandse akte neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Acerta kan je daarbij helpen. Download het aanvraagformulier en stuur het ons ingevuld op. Wij brengen de juiste formulieren in orde en sturen ze op.

Dat kan voor:

  • een Vennootschap onder Firma (VOF)
  • een Gewone Commanditaire Vennootschap (Comm.V.)
  • een Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA)

Voor verenigingen – bv. een vzw – heb je meestal geen notaris nodig, maar die neerleggingen doet Acerta niet.

ondernemingsnummer ondernemingsnummer opzoeken ondernemingsnummer aanvragen btw nummer activatie btw nummer activering btw nummer

Publicatie Staatsblad

Acerta kan de publicatie in het Staatsblad voor jou in orde brengen. Voor die publicatie betaal je 310 euro (+21% btw). Hierin zitten ook de kosten van de neerlegging bij de griffie. Die zorgt ervoor dat je akte in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.