Wat is een ondernemingsnummer en hoe kan ik het aanvragen?

Je ondernemingsnummer aanvragen: het is een belangrijk moment in je bestaan als zelfstandige. Het is een uniek identificatienummer voor jouw eigen zaak. Als zelfstandige in België, of je nu student-zelfstandige of zelfstandige in hoofdberoep bent, krijg je een ondernemingsnummer bij inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen(KBO). Gelukkig kan je voor al die formaliteiten op één plek terecht: het ondernemingsloket.

Leestijd: Later lezen?

Een must voor elke onderneming

Je krijgt je ondernemingsnummer toegekend bij je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Een ondernemingsnummer bestaat uit 10 cijfers: een 0 of een 1, gevolgd door negen cijfers. Je moet dit ondernemingsnummer vermelden op alle documenten van je zaak.

Start je een eenmanszaak, dan doet je ondernemingsloket al het nodige. Richt je een vennootschap op, dan wordt je ondernemingsnummer en je inschrijving in de KBO geregeld door de griffie van de ondernemingsrechtbank waar je je oprichtingsakte hebt neergelegd. Achteraf moet je altijd nog even langs het ondernemingsloket om de gegevens van je vennootschap in de KBO te laten vervolledigen.

Aanvraag ondernemingsnummer

Hoeveel je moet betalen voor de aanvraag van je ondernemingsnummer wordt door de overheid bepaald. Momenteel bedraagt de kostprijs van deze aanvraag € 88,50 (geen btw verschuldigd)​ per vestigingseenheid, dit voor zowel een eenmanszaak als een vennootschap. Dit tarief wordt elk jaar geïndexeerd. Je inschrijving moet gebeuren vóór je eerste startdag als zelfstandige.

Ben je klaar om je in te schrijven in een ondernemingsloket? Hou dan zeker volgende documenten bij de hand: 

 • Je identiteitskaart
 • Je bankrekeningnummer
 • eventueel bijzondere vergunningen die je nodig hebt voor het uitoefenen van de beoogde economische activiteit
 • bij een vennootschap: een afschrift van de statuten van je vennootschap.

Als erkend ondernemingsloket regelt Acerta je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen voor jou.

Er zijn altijd uitzonderingen…

De volgende ondernemingen worden niet in de Kruispuntbank voor Ondernemingen geregistreerd:

 • werkgevers met huispersoneel
 • beroepsverenigingen
 • verenigingen van mede-eigenaars
 • representatieve werknemersorganisaties
 • btw-eenheden
 • de natuurlijke persoon waarvan de zelfstandige beroepsactiviteit bestaat uit het uitoefenen van één of meerdere bestuursmandaten
 • verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (bv. feitelijke verenigingen)
 • vzw’s
 • inrichtende machten van het gesubsidieerde onderwijs
 • ondernemingen naar buitenlands recht die geen activiteit uitoefenen in België maar wel moeten inschrijven door een andere Belgische wetgeving.
 • natuurlijke personen werkzaam in de deeleconomie.

Toch kan het dat iemand uit deze lijst een ondernemingsnummer nodig heeft. De registratie gebeurt dan door een andere instantie.

Wat is het verschil tussen een ondernemingsnummer en een btw-nummer?

Ben je btw-plichtig, dan moet je je ondernemingsnummer ook laten activeren als btw-nummer. Als ondernemingsloket activeert Acerta je btw-nummer tegelijk met je inschrijving in de Kruispuntbank. Je btw-nummer bestaat uit je ondernemingsnummer, met “BTW BE” ervoor. Een voorbeeld van een btw-nummer: BTW BE 0123 456 789. Van zodra je je btw-nummer ontvangen hebt, kan je je eerste facturen beginnen uitschrijven en kan je kosten beginnen maken als zelfstandige. 

De termen btw-nummer en ondernemingsnummer worden vaak door elkaar gebruikt. Strikt genomen kan je enkel van een btw-nummer spreken als je ondernemingsnummer geactiveerd is bij de btw-administratie.

Zoals iedere persoon een rijksregisternummer heeft, krijgt elke onderneming een uniek ondernemingsnummer.

Bekijk onze start-up video

Wij ontzorgen jou bij de opstart van je eigen zaak!

Als zelfstandige een eigen zaak starten? Als vrijeberoeper met een eigen praktijk starten? Geef je bedrijf gerust een vliegende start, wij zorgen voor je sociaal-juridische administratie.

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

 • Bereid je start voor met alle info op één plaats
 • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
 • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic