Wat is een ondernemingsnummer en hoe kan ik het aanvragen?

De toekenning van je ondernemingsnummer is een belangrijk moment in je bestaan als zelfstandige. Het is een uniek identificatienummer voor jouw onderneming. Ben je btw-plichtig, dan wordt je ondernemingsnummer ook geactiveerd als btw-nummer. Gelukkig kan je voor al die formaliteiten op één plek terecht: het ondernemingsloket.

Leestijd: Later lezen?

Een must voor elke onderneming

Je krijgt je ondernemingsnummer toegekend bij je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het bestaat uit een 0 of een 1, gevolgd door negen cijfers. Je moet het vermelden op alle documenten van je zaak.

Start je een eenmanszaak, dan doet je ondernemingsloket al het nodige. Richt je een vennootschap op, dan wordt je ondernemingsnummer en je inschrijving in de KBO geregeld door de griffie van de ondernemingsrechtbank waar je je oprichtingsakte hebt neergelegd. Achteraf moet je altijd nog even langs het ondernemingsloket om de gegevens van je vennootschap in de KBO te laten vervolledigen.

Uitzonderingen

De volgende ondernemingen worden niet door het ondernemingsloket in de KBO geregistreerd:

 • werkgevers met huispersoneel,

 • beroepsverenigingen,

 • verenigingen van mede-eigenaars,

 • representatieve werknemersorganisaties,

 • btw-eenheden,

 • verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (bv. feitelijke verenigingen),

 • vzw’s,

 • de inrichtende machten van het gesubsidieerde onderwijs,

 • ondernemingen naar buitenlands recht die geen activiteit uitoefenen in België maar wel moeten inschrijven door een andere Belgische wetgeving.

Toch kan het dat iemand uit de lijst een ondernemingsnummer nodig heeft. De registratie gebeurt dan door een andere instantie.

Bijna hetzelfde: het btw-nummer

Ben je btw-plichtig, dan moet je je ondernemingsnummer ook laten activeren als btw-nummer. Je ondernemingsloket kan je btw-nummer tegelijk met je inschrijving in de KBO activeren. Je btw-nummer bestaat uit je ondernemingsnummer, met “BTW BE” ervoor. Bijvoorbeeld: BTW BE 0123 456 789. 

De termen btw-nummer en ondernemingsnummer worden vaak door elkaar gebruikt. Strikt genomen kan je enkel van een btw-nummer spreken als je ondernemingsnummer geactiveerd is bij de btw-administratie.

Zoals iedere persoon een rijksregisternummer heeft, krijgt elke onderneming een uniek ondernemingsnummer.

Bekijk onze start-up video

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

 • Bereid je start voor met alle info op één plaats
 • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
 • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic