NV of BV: wat is het verschil en welke vorm past bij jou?

Je bent een ambitieuze ondernemer en twijfelt of je een NV of BV wenst op te richten? Om jou te helpen de beste beslissing te nemen voor jouw zaak, licht Acerta het verschil tussen de NV en BV toe. 

Leestijd: Later lezen?

Aantal vennoten?

Start je een onderneming, dan begin je misschien alleen of werk je met anderen samen. 

Voor de oprichting van een BV heb je maar één vennoot nodig. Je kan dus perfect in je eentje een BV oprichten.

Voor de NV geldt op vandaag hetzelfde als bij de BV. Je kan namelijk een eenhoofdige NV oprichten met slechts één aandeelhouder.

Minimumkapitaal en inbreng

Voor de hervorming van het vennootschapsrecht was er voor de oprichting van een BV een minimumkapitaal nodig. Vandaag heb je echter geen minimumkapitaal meer nodig. Jouw inbreng in de zaak kan geldelijk zijn, in natura of in de vorm van kennis of arbeid. Daartegenover staat wel dat je een financieel plan dient voor te leggen bij de notaris, waarin je specificeert hoe je van plan bent om de eerste twee jaren te overbruggen. Heb je een grote BV? Dan moet je ook een bedrijfsrevisor aanstellen.

De NV daarentegen vereist wel een minimumkapitaal. Het benodigde startkapitaal bedraagt €61.500. Daar sta jij alleen of samen met je vennoten volledig voor in. Dit kapitaal kan ook ingebracht worden in natura. Een bedrijfsrevisor moet jouw inbreng dan wel waarderen.

Net zoals bij de BV moet je daarnaast een financieel plan kunnen voorleggen waarin je uit de doeken doet hoe je de eerste twee jaar na de start van de onderneming zal overbruggen. Dit financieel plan is een belangrijk instrument en heeft bovendien ook gevolgen voor je aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

De NV en BV zijn beide vennootschapsvormen met een beperkte aansprakelijkheid

De BV is een besloten en beschermde vennootschapsvorm. De vennoten zijn in principe dus beschermd tegen schuldeisers en hun aansprakelijkheid wordt beperkt tot hun inbreng, tenzij de BV overkop zou gaan binnen de eerste 3 jaar. Dan is de oprichtersaansprakelijkheid van toepassing. Dit wil zeggen dat onderzocht wordt of de vennootschap over voldoende middelen beschikte om hun vooropgestelde doelen te bereiken. Blijkt dit niet het geval, dan kunnen de vennoten alsnog met hun persoonlijk vermogen aangesproken worden.

De NV is ook een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarbij de vennoten in principe enkel aansprakelijk zijn voor het kapitaal dat zij ingebracht hebben in de vennootschap. Maar, net zoals bij de BV, geldt dat als jouw NV overkop gaat binnen de eerste drie jaar, de oprichtersaansprakelijkheid van toepassing is. Dit wil zeggen dat de vennoten toch persoonlijk kunnen aangesproken worden indien hun financiële plan toch niet blijkt te volstaan.

Aandelen

Kies je voor een besloten vennootschap dan kies je voor de zekerheid van weten welk vlees je in de kuip hebt. De mogelijkheden van aandelen overdragen zijn in principe echter beperkt. Niettegenstaande dit principe, kan je er toch voor kiezen om de overdracht van aandelen vrij in je statuten te regelen.

Als je van plan bent om jouw onderneming te laten groeien en aandelen te verkopen aan het grote publiek, is een NV een betere keuze. De naamloze vennootschap heeft aandelen die vrij overdraagbaar zijn. En dat, volledig anoniem.

Bestuur en reglementering

Een groot verschil tussen beide vennootschapsvormen ligt bij het bestuur en de reglementering.

De BV is een uiterst flexibele vennootschapsvorm, je bepaalt zelf via de opgestelde statuten de regels. De aandelen zijn op naam en je hoort een aandelenregister aan te leggen.

De NV daarentegen is een complexe en sterk gereglementeerde vennootschapsvorm. De statuten bepalen welk type stemrecht is verbonden aan de aandelen. Je kan zelf bepalen welk stemrecht aan welk aandeel verbonden is. Bepaal je dit niet zelf, dan wordt het stemrecht proportioneel verdeeld.

Het bestuur van de NV bestaat sinds 2022 uit drie bestuursvormen:

 1. Enige bestuurder

  De statuten worden aan één bestuurder toegekend. De enige bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn of een rechtspersoon. 
   
 2. Duaal bestuur

  Het duaal bestuur bestaat uit twee organen, namelijk de directieraad en de raad van toezicht. De strategie van de vennootschap wordt nauwgezet opgevolgd door de raad van toezicht. De directieraad staat daarentegen in voor de operationele werking van de NV. 
   
 3. Monistisch bestuur

  Dit is het klassieke bestuur dat we kennen. De NV heeft met een monistisch bestuur één bestuursorgaan, namelijk de raad van bestuur, die in principe uit minstens drie bestuurders bestaat.

Verplichtingen

Beide vennootschappen moeten een dubbele boekhouding bijhouden en zijn verplicht om vennootschapsbelastingen te betalen.

Oprichting

Voor zowel een BV oprichten als een NV oprichten, moeten ongeveer dezelfde stappen ondernomen worden.

 • Ga op bezoek bij de notaris om een authentieke akte op te stellen
 • Stel een financieel plan op
 • Indien nodig, laat je de bedrijfsrevisor langskomen
 • Ten slotte moet de onderneming via het ondernemingsloket ook ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Waarom NV of BV oprichten?

Om de juiste ondernemingsvorm te kiezen, hou je best jouw toekomstplannen al in gedachten. Als je van plan bent om je onderneming te laten groeien en de aandelen te verkopen aan het grote publiek, is een NV een betere keuze. Dit is omdat een NV aandelen kan uitgeven die op de beurs verhandeld kunnen worden.

Maar door haar strikte bestuursstructuur is de NV bijvoorbeeld minder interessant voor familiebedrijven.

Als je een kleinere onderneming wilt starten en je geen plannen hebt om aandelen te verkopen, is een BV een goede optie. Dit is omdat een BV minder formele eisen heeft en goedkoper is om op te richten en te onderhouden.

NV vs BV oprichten in België

Hoewel er een aantal overeenkomsten zijn tussen de BV en NV, zijn er nog meer verschillen waar je rekening mee moet houden.

  BV NV
Startkapitaal geen €61.500
Minimum aantal vennoten 1 1
Soort inbreng Arbeid, natura of geldelijk Geldelijk of in natura
Aansprakelijkheid Beperkt tot inbreng Beperkt tot inbreng
Aandelen Beperkt overdraagbaar, tenzij anders in statuten bepaald Vrij overdraagbaar
Bestuur  Enig bestuur / Duaal bestuur / Monistisch bestuur Eén of meer bestuurders
Financieel plan Ja Ja
Boekhoudplicht Dubbele boekhouding Dubbele boekhouding
Belastingplicht Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting

Klaar om te starten? Acerta helpt jou met starten, met je pensioen opbouwen, plannen, berekenen en het aanvragen van het nodige.

Wil je nog vergelijken? Vergelijk de andere vennootschapsvormen hier:

Geschreven door Rachel Ho

Marketing Segment Manager

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

 • Bereid je start voor met alle info op één plaats
 • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
 • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic