Wat zijn de sociale bijdragen?

Als je bediende werknemer bent, stort je werkgever een deel van je brutoloon naar de sociale zekerheid. Maar als zelfstandige ben je je eigen werkgever. En sta je zelf in voor je sociale bijdragen. Je hele carrière lang.

Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?

De eerste drie jaar na je start als zelfstandige betaal je eerst een voorlopige sociale bijdragen. Vanaf jaar 4 worden je bijdragen berekend op basis van wat je de voorgaande jaren hebt verdiend. Die wordt na twee à drie jaar herberekend, zodra je definitieve inkomen gekend is. Wat in de praktijk meestal betekent dat je moet bijbetalen. Maar geen paniek: neem je een aantal voorzorgen, dan valt het best mee.

Welke rechten bouw ik op via mijn sociale bijdragen?

Als je zelfstandige, meewerkende echtgenoot of echtgenote of helper/helpster van een zelfstandige in een eenmanszaak bent, dan betaal je sociale bijdragen. Wat krijg je ervoor terug? Veel! Een overzichtje.

Moet een vennootschap ook sociale bijdragen betalen?

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Daarnaast is je vennootschap ook jaarlijks een vennootschapsbijdrage verschuldigd als je een vennootschap bezit. Die bijdrage dient om de pensioenen of de kinderbijslag van alle zelfstandigen te financieren.

Stap voor stap naar je lancering?

Stap voor stap naar je lancering?

Vul hier je persoonlijk stappenplan in!