Ik heb loopbaanonderbreking of tijdskrediet, kan ik zelfstandige worden?

Ja, dat kan. Maar de cumulperiode is wel beperkt in tijd.

Leestijd: Later lezen?

Toegelaten cumulperiode

Je kan een zelfstandige activiteit in bijberoep combineren met tijdskrediet (privé-sector) of loopbaanonderbreking (openbare diensten). Deze cumul is wel beperkt in de tijd.

Het cumuleren van een zelfstandige activiteit met tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (openbare diensten) is toegelaten, maar is wel beperkt in tijd.

Tijdskrediet in de privé

Werk je als werknemer in de privésector, dan kan je tijdskrediet opnemen. Daarmee onderbreek je je tewerkstelling voor een bepaalde periode. Tijdens je tijdskrediet ontvang je een uitkering van de RVA.  

Wil je in die periode een zelfstandige activiteit uitoefenen, mét behoud van je RVA-uitkering? Dat mag alleen als je al minstens een jaar vóór de ingangsdatum van je tijdskrediet actief was als zelfstandige in bijberoep, voor diezelfde activiteit. Andere voorwaarde: tijdens je tijdskrediet blijf je pensioenrechten opbouwen als loontrekkende.  

Als je aan die twee voorwaarden voldoet, is cumulatie mogelijk gedurende maximaal:

  • 12 maanden bij voltijdse onderbreking
  • 24 maanden bij 1/2 onderbreking
  • 60 maanden bij 1/5 onderbreking

 Daarna kan je wel nog verder tijdskrediet opnemen, maar dan zonder uitkering van de RVA. Als je je zelfstandige activiteit zonder uitkering voortzet, word je zelfstandige in hoofdberoep, tenzij je daarnaast nog minstens halftijds werkt als loontrekkende.

Met andere woorden: tijdkrediet kan je niet gebruiken om een zelfstandige activiteit op te starten. Als je tijdskrediet opneemt en je dan pas vestigt als zelfstandige, verlies je je recht op uitkering.  

Loopbaanonderbreking bij de overheid

Ben je contractueel bij de overheid en neem je loopbaanonderbreking, dan mag je zelfstandige worden in bijberoep. Op voorwaarde dat je een loopbaanonderbrekingsuitkering krijgt én tegelijk ook je pensioenrechten blijft opbouwen als contractueel. De toegelaten cumulperiodes zijn:

  • 12 maanden bij voltijdse onderbreking
  • 24 maanden bij 1/2 onderbreking
  • 60 maanden bij 1/5 of 1/10 onderbreking


​Na deze periode verlies je je uitkering. Neem je deeltijdse loopbaanonderbreking, moet je voor de start van de onderbreking al wel minstens 12 maanden zelfstandige in bijberoep geweest zijn.

Ben je vastbenoemd bij de overheid en neem je loopbaanonderbreking, dan kan je eveneens starten als zelfstandige in bijberoep. Het al dan niet hebben van een onderbrekingsuitkering speelt hier geen rol. Wel ben je verplicht om tijdens je loopbaanonderbreking pensioenrechten te blijven opbouwen als ambtenaar.  

Je pensioenrechten blijven in het eerste jaar van je loopbaanonderbreking altijd behouden. Je kan gratis rekenen op 24 extra maanden als jij of je echtgeno(o)t(e) kinderbijslag ontvangt voor je kinderen ten laste die jonger zijn dan 6 jaar. 

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic