Ik wil een bestaande zaak overnemen. Wat zijn de verschillen met een normale opstart?

Als je start als zelfstandige hoef je niet noodzakelijk van nul te beginnen. Je kan ook een bestaande zaak overnemen. Het verschil met een ‘normale’ opstart? Je leest het hier!

Leestijd: Later lezen?

Drie soorten overnames

Vanuit het standpunt van de vestigingswetgeving / van het ondernemingsloket zijn er drie soorten overnames: 

  • de overname van een onderneming zonder behoud van ondernemingsnummer. Je vraagt zelf een nieuw nummer aan waarin de activiteiten en vestigingen worden opgenomen van een andere onderneming die stopt,

  • de overname van een onderneming mét behoud van ondernemingsnummer. Dat kan enkel in een vennootschap. De aandelen worden verkocht en het volledige bestuur wordt vervangen, 

  • een overname na het overlijden van ouders of partner. 

Zonder behoud van ondernemingsnummer

Bij een ‘gewone’ opstart moet je onmiddellijk je vaardigheden als ondernemer bewijzen: je kennis van bedrijfsbeheer en eventueel ook je beroepskennis. Maar als je een onderneming overneemt zonder behoud van ondernemingsnummer, krijg je even respijt. Je hebt 1 jaar tijd om je ondernemingsvaardigheden aan te tonen (te tellen vanaf de datum van overname en enkel voor Brussel en Wallonië). Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de overdrager zijn onderneming volledig stopzetten en de overnemer mag niets wijzigen aan het aantal vestigingseenheden of de activiteiten van de onderneming. 

Bij een ‘gewone’ opstart moet je onmiddellijk je vaardigheden als ondernemer bewijzen. Maar als je een bestaande zaak overneemt, krijg je even respijt.

Met behoud van ondernemingsnummer

Neem je een zaak over mét behoud van ondernemingsnummer, dan komt het erop aan het volledige bestuur te vervangen. Met andere woorden: de vorige zaakvoerder(s) nemen ontslag, en de nieuwe zaakvoerder(s) worden benoemd. Ook hier krijg je zes maanden uitstel om je ondernemingsvaardigheden aan te tonen (te tellen vanaf de datum waarop de vorige zaakvoerder die zijn kennis bewees, ontslag neemt). 

Tip: vóór je het overnamecontract afsluit, laat je best je ondernemingsloket nagaan of de zaak die je overneemt in orde is met de vestigingswetgeving. Is dat niet het geval, dan kan je voor lelijke verrassingen komen te staan. In het ergste geval mag je bepaalde activiteiten niet meer uitoefenen, of je krijgt geen uitstel om je ondernemingsvaardigheden aan te tonen. 

Ook aangename verrassingen zijn mogelijk: in sommige gevallen heeft de zaak die je overneemt verworven rechten. Dat betekent dat de onderneming altijd in orde blijft, ook na 6 maanden.

Overname na overlijden

Word je zaakvoerder of bestuurder van de onderneming van je overleden echtgeno(o)t(e), dan hoef je geen bewijs te leveren van de ondernemingsvaardigheden. Idem als je de zaak overneemt van je overleden wettelijk samenwonende partner of partner met wie je al minstens 6 maanden samenwoonde. Deze permanente vrijstelling geldt zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken. 

Als je een onderneming overneemt van je overleden ouder(s), dan hoef je de eerste drie jaar geen bewijs te leveren. Ben je minderjarig bij de overname, dan begint de termijn van 3 jaar te lopen vanaf je 18e verjaardag. Deze regeling geldt enkel voor eenmanszaken, niet voor vennootschappen. 

Bekijk onze start-up video

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic