Wat moet ik allemaal weten als ik wil starten als meewerkende echtgenoot/partner?

Wil je meehelpen in de zaak van je zelfstandige echtgeno(o)t(e) of partner, dan zijn er een aantal dingen om rekening mee te houden. Je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta bijvoorbeeld is een must. Wat nog? Lees vooral verder!

Leestijd: Later lezen?

De definitie van meewerkende echtgeno(o)t(e)

Als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont met een zelfstandige, dan ben je meewerkende echtgeno(o)t(e) als je:  

  • effectief je medewerking verleent (regelmatig of minstens 90 dagen per jaar) in de zaak van je zelfstandige echtgeno(o)t(e) of partner, 

  • persoonlijke inkomen uit een zelfstandige beroepsactiviteit niet hoger ligt dan 3.000 euro per jaar (bruto-inkomen min professionele kosten), 

  • geen persoonlijk inkomen hebt uit een activiteit als werknemer of ambtenaar, of geen vervangingsinkomen dat u recht geeft op sociale zekerheid. 

Als je een zogeheten gelijkwaardig statuut hebt, word je niet beschouwd als meewerkende echtgeno(o)t(e). Je hebt een gelijkwaardig statuut:  

  • als je ook minstens halftijds als werknemer in loondienst werkt in de privé- of openbare sector, 

  • als je als vastbenoemde leerkracht minstens 6/10 van een volledig lesrooster geeft; 5/10 volstaat als niet-vastbenoemde leerkracht, 

  • als je zelf ook zelfstandige bent,  

  • als je zelf een vervangingsinkomen ontvangt waardoor er eigen rechten op sociale uitkering worden geopend (werkloosheid, een pensioen op jouw naam, brugpensioen, arbeidsongeschiktheid, …).  

Als echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van een bedrijfsleider die mee in de vennootschap werkt, ben je werkend vennoot of mandataris, maar geen meewerkende echtgeno(o)t(e). 

Help je mee in de zaak van je zelfstandige echtgeno(o)t(e) of partner, dan word je beschouwd als meewerkende echtgeno(o)t(e). Op voorwaarde dat je geen gelijkwaardig statuut hebt.

Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als meewerkende echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige moet je je aansluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds, ten laatste vóór de start van je activiteit. Dat geldt eveneens voor wettelijk samenwonenden. Door je aan te sluiten, kan je genieten van kinderbijslag, gezondheidszorg, een pensioen, … Je sociaal verzekeringsfonds stuurt je ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die je daarvoor moet betalen. 

Wie geboren is na 1955 heeft als meewerkende echtgenoot of echtgenote automatisch het zogenaamde maxistatuut. Dat is een volwaardig fiscaal en sociaal statuut. Het beroepsinkomen wordt in dat geval fiscaal gesplitst. Als meewerkende echtgeno(o)t(e) verwerf je een eigen inkomen, met een eigen kostenaftrek, en ook de sociale bijdragen worden dan apart berekend. 

Ben je geboren vóór 1956, dan heb je de keuze tussen het ministatuut of het maxistatuut. Kies je voor het ministatuut, dan ben je alleen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Word je arbeidsongeschikt, dan krijg je een uitkering van het ziekenfonds. Je betaalt dan ook bijdragen die worden berekend op het beroepsinkomen van je zelfstandige echtgenoot of echtgenote. 

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic