DIY documenten

Nieuwe verplichtingen vanaf 1 april 2023

Nieuwe verplichtingen vanaf 1 april 2023. Wees juridisch in orde met onze DIY documenten.

Als werkgever moet je aan verschillende juridische vereisten voldoen. Belgische bedrijven met 20 of meer medewerkers moeten bijvoorbeeld vóór 1 april afspraken maken over deconnectie. Maar ook andere maatregelen treden in werking vanaf 1 april.

We lijsten ze even op:

  • Deconnectie CAO of bijlage bij het Arbeidsreglement
  • Opleidingsplan
  • Werkgelegenheidsplan 45+
  • Loonkloofanalyserapport
  • Jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Ben je nog niet klaar om deze richtlijnen tijdig op te volgen? Maak je geen zorgen, Acerta Consult biedt jou DIY pakketten aan die je helpen bij een vlotte implementatie. Bestel ze voor 31 maart 2023 zodat je sancties kan vermijden.

Bestel onze DIY documenten

DIY documenten bij deconnectie

DIY documenten bij deconnectie

Werknemers zijn digitaal steeds meer bereikbaar, waardoor het moeilijk(er) is om het werk los te laten. Wanneer er twintig of meer werknemers tewerkgesteld zijn, geldt er een recht op deconnectie. De praktische modaliteiten, afspraken en sensibiliseringsactie rond deconnectie moeten vastliggen in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau dan wel in het arbeidsreglement.

Kostprijs: 45 € excl. BTW

Vraag hier jouw document aan
DIY documenten voor een opleidingsplan

DIY documenten voor een opleidingsplan

In organisaties vanaf 20 medewerkers moet jaarlijks vóór 31 maart een opleidingsplan worden opgesteld. Ons modelopleidingsplan bevat alle wettelijke vermeldingen maar ook opmerkingen en suggesties, voor training van werknemersgroepen die je zelf kan bepalen

Kostprijs: 105 € excl. BTW

Vraag hier jouw document aan
DIY document voor werkgelegenheidsplan

DIY document voor werkgelegenheidsplan

Sinds 2013 moet elke organisatie met meer dan 20 werknemers ook voor 1 april een werkgelegenheidsplan opstellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen (cao 104 van de NAR). Ons modeldocument is gebaseerd op cao nr. 104 van de Nationale Arbeidsraad. In dat model hebben wij zelf een aantal maatregelen opgesteld die overeenstemmen met de geest van de cao. We hebben een breed scala aan maatregelen voorzien, waar je gerust in kan schrappen.

Kostprijs: 105 € excl. BTW

Vraag hier jouw document aan
Loonkloofanalyse rapport

Loonkloofanalyse rapport

Ondernemingen met minstens 50 werknemers moeten elke twee jaar een loonkloofanalyserapport opstellen en bespreken met werknemersvertegenwoordigers. Belangrijk om deze verplichting en timing te kennen. Je ontvangt tweejaarlijks automatisch een loonkloofanalyse via je payroll dossierbeheerder in februari/maart. Je kan dan op basis van deze gegevens het wettelijke document voor de loonkloofanalyse invullen. 

Loonkloofwet: tijd voor het tweejaarlijks analyseverslag - Acerta

Jaarlijks actieplan

Jaarlijks actieplan

Elke onderneming heeft wettelijk de verplichting om jaarlijks een verslag op te maken over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vóór 1 april. Wettelijk gezien is elke onderneming verplicht om een interne dienst voor preventie op het werk op te richten. Indien de werkgever echter minder dan 20 werknemers tewerkstelt kan de werkgever zelf de rol van preventieadviseur opnemen.

De formulieren om dit jaarlijks verslag op te maken zijn hier gratis terug te vinden: Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2022 | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Nood aan advies en ondersteuning?

Nood aan advies en ondersteuning?

Contacteer ons voor individuele begeleiding op maat van je bedrijf. Plan een afspraak in via onze afsprakentool of stuur een mailtje naar legal.consult@acerta.be.