Het onboardingproces

Van preboarding naar onboarding

Het onboardingsproces start vanaf de contractondertekening en loopt minstens tot 2 à 3 maanden na indiensttreding van een nieuwe medewerker. Maak in deze periode je nieuwe medewerkers wegwijs in je onderneming en reik van in het begin alle bouwstenen aan die ze nodig hebben om te groeien naar competente, betrokken en gepassioneerde collega’s.

Bouwstenen voor een onboardingproces

Denk daarbij aan informatie over administratieve formaliteiten, werkafspraken en praktische mededelingen over smartphones, laptops, bedrijfswagens … . Breng je nieuwe medewerkers best zo vlug mogelijk in contact met collega’s en leidinggevenden en zorg ervoor dat ze snel vertrouwd geraken met de cultuur en gewoontes op de werkplek. Wees zeker van in het begin duidelijk over verwachtingen en doelstellingen verbonden aan het werk en de rol van de nieuwe rekruten.

Optimaliseer je onboardingproces

Iedereen in je organisatie heeft zijn rol in dit proces: hr, leidinggevenden, collega’s,… Voor de meeste betrokkenen brengt het onboarden van nieuwe medewerkers een hoop extra werk met zich mee, boven op de gewone taken. Zeker als je meerdere aanwervingen in korte tijd beheert. Dit  allemaal in een gestroomlijnd proces gieten is geen gemakkelijke klus.

Audit en advies

Reken op onze ervaren consultants om je te ondersteunen in het opzetten van je onboardingsproces.  Zij lichten jouw onboardingsproces door aan de hand van een audit. Afhankelijk van de grootte van je organisatie en het aantal aanwervingen per jaar, zetten zij hiervoor de geschikte tools in en brengen ze verbeterpunten naar boven. Ze adviseren jou over alle mogelijke stappen, zodat jouw onboardingproces voortaan optimaal verloopt.