welzijnbevorderend leiderschap_acerta

Een verzuimbeleid voor jouw organisatie

Veel bedrijven worden geconfronteerd met stijgende cijfers op vlak van langdurig absenteïsme, ziekteverzuim en personeelsverloop en dit binnen een krappe arbeidsmarkt.   

Elke organisatie wordt vroeg of laat met verzuim geconfronteerd. Start tijdig met een constructief beleid om deze verzuimkost aan te pakken.  

Deze dienstverlening draagt bij aan een duurzaam hr-beleid volgens ESG-standaarden.

Contacteer ons

Wil je zelf aan de slag met het uitwerken van een verzuimbeleid?

DIY-document: beter omgaan met afwezigheden in jouw bedrijf

Het  “Doe het zelf “ document geeft je concrete handvaten om van een verzuimbeleid naar een aanwezigheidsbeleid te gaan. Je kiest zelf hoe we dit document nog meer kunnen fitten met de noden van jouw organisatie.

Bestel jouw DIY-document

Verruim jouw kennis met opleidingen

Vraag een interne opleiding “Van Verzuimbeleid naar aanwezigheidsbeleid” aan waarbij we de bouwstenen van jouw verzuimbeleid concreet invullen. Theorie wordt omgezet naar praktijk in deze interactieve opleiding. 

Ontdek de opleidingen
juridische ondersteuning_acerta

Juridisch advies

Tijdens ziekte is het cruciaal dat je als werkgever actief meewerkt aan de re-integratie van jouw zieke werknemers. Duidelijkheid over het re-integratiebeleid, inclusief richtlijnen in het arbeidsreglement, zijn hierbij essentieel. Met onze expertise bieden we de juiste juridische instrumenten en ondersteuning bij het opstellen van een effectief re-integratieplan.

Praat met een consultant

Wil je begeleiding voor een aanwezigheidsbeleid op maat?

In 4 stappen naar een duurzame win-win:

Stap 1. Analyse

Wat is het doel van het aanwezigheidsbeleid? We starten met een oefening om te begrijpen waarom dit belangrijk is voor jouw organisatie. Vervolgens formuleren we een visietekst waarin de motieven, waarden en doelstellingen van het aanwezigheidsbeleid worden beschreven.

Stap 2. Cocreatieve workshops

Bovenop een analyse van de huidige situatie en initiatieven, de verzuimcijfers en de resultaten van bevragingen, maken we samen met de interne werkgroep een schets van de huidige situatie en processen. We werken samen initiatieven uit die zullen bijdragen tot het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. 

Stap 3. Geïntegreerd en duurzaam aanwezigheidsbeleid

We evalueren de impact van de initiatieven en reiken je de handvaten aan voor het bijsturen van deze acties.   

Stap 4. Check of aan alle juridische verplichtingen voldaan is

Nood aan ondersteuning bij jouw verzuimbeleid?

Neem dan hier contact met ons op voor een voorstel op maat.

Contacteer ons