Arbeidsorganisatie

Het Belgische arbeidsrecht is een ingewikkeld doolhof dat de rechten en plichten in een arbeidsrelatie vastlegt. Als werkgever heb je een berg formaliteiten en wettelijke verplichtingen te vervullen die bovendien regelmatig wijzigen. Goed nieuws: voor Acerta is dit dagelijkse kost.

We volgen de wetgeving rond arbeidsorganisatie op de voet, en geven je proactief advies. Zo kun je op voorhand inschatten welke invloed wijzigingen hebben op je hr en payroll. Bovendien hou je meer tijd over om je te richten op wat er écht toe doet: je bedrijfsdoelstellingen waarmaken en een goede arbeidsrelatie ontwikkelen met je medewerkers.

Correcte arbeidsovereenkomsten

Als werkgever is het belangrijk om te weten hoe je een arbeidsovereenkomst opstelt conform de wetgeving, en welke regels je daarbij in acht moet nemen. Er bestaan verschillende soorten contracten, elk met specifieke voorwaarden. Denk maar aan contracten van bepaalde of onbepaalde duur, vervangingscontracten, overeenkomsten voor voltijdse of deeltijdse arbeid enzovoort.

Onze legal consultants kennen de materie op hun duimpje. Ze stellen je arbeidsovereenkomsten mee op – zowel qua vorm als qua inhoud. Zo is een goede start van je werknemers op juridisch vlak alvast gegarandeerd!

Als payrollklant heb je via Acerta Connect toegang tot modeldocumenten waarin de gegevens van je medewerkers al zijn ingevuld.

Nog andere documenten nodig? In onze online databank Trefzeker® vind je een resem modeldocumenten die van pas komen voor, tijdens en bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Via de voordelige abonnementsformule krijg je toegang tot een schat aan essentiële informatie.

Wettelijke arbeidsreglementen

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsreglement te voorzien dat de wederzijdse rechten en plichten van medewerker en werkgever bepaalt. Het arbeidsreglement bevat informatie over werktijden, vakantie, uitbetaling van lonen, opzegtermijnen en meer. De sociale inspectie voert regelmatig controles uit. Om fikse boetes te vermijden, stel je je arbeidsreglement op volgens de regels van de wet – inclusief de vereiste updates.

Onze legal consultants staan je bij tijdens het opstellen, invoeren, aanpassen en neerleggen van je arbeidsreglement – conform de wet en op maat van je onderneming. Mooi meegenomen: een transparant en correct arbeidsreglement komt de relatie met je personeel ten goede.

Benieuwd naar een modeldocument voor het arbeidsreglement? Je vindt het in onze online databank Trefzeker®.

Flexibiliteit in arbeidsduur

Eenvoudigweg gesteld is de arbeidsduur de tijd dat werknemers ter beschikking staan van hun werkgever. Een voltijdse medewerker presteert gemiddeld 38 uur per week. Aan mensen die 40 uur werken, moet de werkgever inhaalrust toekennen. Mits naleving van bepaalde voorwaarden zijn er afwijkingen mogelijk op die principes. Omdat er steeds meer vraag is naar flexibiliteit, duiken er bovendien regelmatig nieuwe wetsontwerpen op. Denk maar aan de wet wendbaar en werkbaar werk van Kris Peeters.

Je merkt het al: arbeidsduur is ingewikkelde materie. Onze legal consultants werpen hun licht op de wetgeving rond arbeidsduur. Daarnaast beantwoorden ze al je vragen over deeltijdse arbeid, overuren, glijdende werkuren, tijdsregistratie, noem maar op. Zo pas je de wetgeving toe zoals het hoort. En word je een aantrekkelijke werkgever waar werk en privé makkelijk combineerbaar zijn.

Heb je deeltijds personeel in dienst? Dan moet je elke prestatie buiten het normale uurrooster op specifieke wijze registreren. De toepassing van die regel is onderworpen aan strikte controles. Met het Afwijkingsregister van Acerta verloopt de registratie van wijzigingen correct. Dat bespaart je kopzorgen als de inspectiediensten langskomen.

Waterdichte policies

Duidelijke afspraken zijn de bouwstenen voor een goede verstandhouding met je werknemers. Je legt die afspraken best schriftelijk vast in een company policy. Zo vermijd je discussies, handelt iedereen consequent en kun je passende sancties opleggen bij overtredingen.

In een policy bepaal je bijvoorbeeld de voorwaarden voor de toekenning en het gebruik van bedrijfswagens, gsm’s en ander kantoormateriaal. Ook regels rond het internet, privacy, thuiswerken en onkostenvergoedingen worden vaak in een policy gegoten.

De legal consultants van Acerta ondersteunen je bij het opmaken van policies – met oog voor de noden van je bedrijf. Soms volstaat een standaardpolicy, in andere gevallen heb je behoefte aan een policy op maat. Je rekent bij ons sowieso op een volledig, helder en juridisch bindend document.