Juridisch advies bij ontslag

Kun je een medewerker die langdurig ziek is, ontslagen? Wat als je genoodzaakt bent om je medewerkers om economische of technische redenen te laten gaan? Wat doe je als er sprake is van een ernstige tekortkoming van een werknemer die elke verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt? Soms vraagt het beëindigen van een arbeidscontract extra juridische zorg. Acerta staat je bij om dit correct af te wikkelen.

Wettelijke verplichtingen bij ontslag

Bij een ontslag maakt de werkgever of werknemer een einde aan de arbeidsovereenkomst. De ene keer met onmiddellijke beëindiging, dan weer met een opzegtermijn. Naast ingrijpende gevolgen voor de betrokken partijen, brengt een ontslag ook een reeks formaliteiten en verplichtingen met zich mee. In elk van deze omstandigheden staat Acerta je bij met raad en daad . En zorgen we voor een juridisch correcte afwikkeling met aandacht voor de menselijke kant.

Gericht advies, correct ontslag

Maar soms heb je gerichter juridisch advies nodig. Voor sommige werknemers gelden zelfs specifieke voorwaarden en regels. Om er zeker van te zijn dat je niets over het hoofd ziet, doe je een beroep op de expertise van Acerta. Zo ben je in regel met de wettelijke voorschriften. Van de vormvoorschriften en de motivatie tot de opzegtermijn en de ontslagbescherming van bijvoorbeeld zieke of zwangere werknemers. Onze legal consultants loodsen je door het volledige ontslagtraject: van nagaan of dringende redenen verantwoord zijn, de opzegtermijn bepalen, tot een verbrekingsvergoeding berekenen en de voorwaarden voor outplacement uitstippelen. Zo vermijd je kostelijke en tijdrovende betwistingen en gerechtelijke procedures. En verloopt het ontslagtraject op een menselijke manier en in overeenstemming met de wet.

Heldere antwoorden

Kies je voor opzegging of verbreking van een arbeidscontract? Hoe pak je een ontslag om dringende reden aan en hoe formuleer je de verantwoording ervoor? Welke werknemers hebben recht op outplacement? Om het ontslag en de stopzetting van de arbeidsovereenkomst correct af te wikkelen, klop je het best aan bij een partij die de procedures en de bijbehorende juridische risico’s door en door kent. Onze consultants geven je in toegankelijke taal antwoorden op je vragen. Maak gerust een afspraak in een kantoor bij je in de buurt.

Trefzeker helpt

Zelf je ontslagkosten berekenen, de regelgeving checken, of een goed voorbeeld van een ontslagbrief vinden? Via het online platform Trefzeker® bereken je de opzeg- of verbrekingsvergoeding, simuleer je de kostprijs van het SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), check je correcte procedures en vind je gebruiksklare modeldocumenten.