Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen-Centrum Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen-Centrum
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Sociale audit en sociale inspectie

De arbeidsduur respecteren, je arbeidsreglement updaten bij wijzigingen in de wet, regels rond welzijn op het werk naleven: een ‘sociaal gezonde’ onderneming doorstaat glansrijk de controles van de overheid. Soms gebeuren die onaangekondigd, bijvoorbeeld als er een klacht binnenloopt rond zwartwerk of fraude. Maar veelal voeren de inspectiediensten routinecontroles uit.     

Acerta is je betrouwbare partner bij de voorbereiding van een sociale inspectie en tijdens de screening zelf. Zo ben je klaargestoomd voor controles, en verloopt het inspectiebezoek zelf vlekkeloos.

Sociale audit voor inspectie

Om de sociale inspectie zorgeloos en zonder sancties te doorstaan, moet de sociale administratie van je onderneming juridisch correct en actueel zijn. Het gaat onder meer over de arbeidsovereenkomsten en clausules, aangiftes van lonen en voordelen, arbeidsreglementen en bedrijfspolicies.

Onze legal consultants voeren een sociale audit uit in functie van de behoeftes van je bedrijf. We hanteren daarbij een gerichte aanpak en geven objectief en eerlijk advies.

Kies je auditformule

Je kiest uit verschillende formules afhankelijk van de grootte en complexiteit van je onderneming en de gewenste rapportering. Onze formules:

  • We bezorgen je een overzicht van de documenten die je moet voorleggen.
  • We brengen je onderneming volledig in kaart, via interviews en onderzoek van de beschikbare documenten.
  • We gaan na of je het Belgische arbeids-en socialezekerheidsrecht en de personeelsfiscaliteit correct toepast.

Je winst? Een gedetailleerd resultatenrapport dat niet alleen inzicht geeft in je huidige situatie, maar ook het broodnodige advies om de aangewezen of noodzakelijke verplichtingen te implementeren. Eens je de risico’s uit het auditrapport hebt aangepakt, ga jij een sociale inspectie met een gerust hart tegemoet.

Sociale audit los van inspectie

Een sociale audit hoeft niet noodzakelijk te gebeuren in het kader van een inspectie. Een doorlichting van je bedrijf is áltijd interessant. Je komt immers tot verhelderende inzichten over het reilen en zeilen in je onderneming. Bovendien krijg je constructieve feedback rond je interne reglementen en beleidsdocumenten. En ook advies om je loonbeleid en personeelsadministratie te verbeteren of eventuele besparingen door te voeren.

Wil je zeker zijn dat je onderneming volledig in orde is met de sociale wetgeving en de personeelsfiscaliteit? Laat dan een sociale audit uitvoeren door Acerta. Zo krijg je een heldere kijk op alle sociale risico’s en opportuniteiten binnen je onderneming.

Stel je auditpakket samen

Jij bepaalt in overleg met ons welke elementen we doorlichten. Enkele voorbeelden:

  • Sociale documenten (personeelsregister, arbeidsovereenkomsten enzovoort)
  • Arbeidsreglementen en andere afspraken
  • Loonpakket: lonen, vergoedingen, verzekeringen
  • Arbeidsduurorganisatie
  • Afwezigheden
  • Werking van de overlegorganen
  • Toepassing van de welzijnsreglementering

Ontdekken we tekortkomingen of aandachtspunten? Dan geven we vanuit onze bevindingen gefundeerd advies in een uitgebreid rapport. We maken ook een plan van aanpak op om noodzakelijke en aangewezen verbeteringen te implementeren. Zo voorkom je inbreuken die tot rechtzettingen of zelfs een proces-verbaal kunnen leiden.

De laatste keer heeft de sociale inspectie mij slapeloze nachten bezorgd. Dankzij de begeleiding van Acerta ben ik nu helemaal voorbereid.

Voorbereiding op de inspectiedag

Heb je een brief van de sociale inspectie ontvangen? Samen zijn we sterk! We bereiden samen met jou de controle voor.

We bezorgen je een overzicht van de documenten die je moet voorleggen en nemen ze met je door. En, we stellen je vragen die ook de sociale inspecteur je kan stellen. We voeren ook zoveel mogelijk correcties uit voor het bezoek.

Bijstand op de inspectiedag zelf

Graag ondersteuning tijdens de controle zelf? Onze experten zijn op verzoek aanwezig. Na de inspectie helpen we je om de inlichtingen en adviezen van de sociale inspecteur te interpreteren en toe te passen. We begeleiden je bovendien bij de nodige wijzigingen in het geval van een waarschuwing of proces-verbaal.

Subsidie via kmo-portefeuille

Advies overs sociale inspectie en audit kan in aanmerking komen voor subsidies via de kmo-portefeuille. Informeer zeker bij je consultant.

Meer informatie