Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aérodrome de Temploux Antwerpen-Centrum Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Aérodrome de Temploux
rue du Capitaine Aviateur Jacquet 44 à 5020 Namur
/
Antwerpen-Centrum
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Sociale wetgeving

Je medewerkers vormen een van de belangrijkste assets van je bedrijf. Logisch dat je je hr-beleid afstemt op hun noden. Als werkgever is het een behoorlijk grote uitdaging om je weg te vinden in het kluwen van de sociale wetgeving en alle plichten en rechten die komen kijken bij het personeelsbeleid. Geen nood: Acerta loodst je vlot door het Belgische arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en personeelsfiscaliteit.

In Trefzeker, de sociaal-juridische online databank van Acerta kun je zelf heel wat informatie terugvinden rond aanwerven, tewerkstellen, gedetailleerde simulatietools, uitgebreide modeldocumenten, …

Verkies je toch meer ondersteuning? Onze experts zorgen voor juridisch correcte én pragmatische antwoorden op je vragen op maat van jouw onderneming. We gaan tot het uiterste in onze dienstverlening en maken daarbij gebruik van de mogelijkheden die het wettelijke kader biedt.

Aanwerven en tewerkstellen

Je neemt een nieuwe medewerker in dienst. Hoe stel je een waterdicht arbeidscontract op? Welke sociale zekerheidsbijdragen ben je verschuldigd, en aan welke RSZ-verplichtingen moet je voldoen? Bij een tewerkstelling komen een resem formaliteiten en verplichtingen kijken. Die hoef je gelukkig niet allemaal zelf te kennen. Onze adviseurs sociale wetgeving zijn er voor jou met raad en daad, en adviseren je bij alle facetten van de aanwerving. Zo stel je mensen tewerk voor een motiverend loon, met zo min mogelijk hoofdbrekens en beslommeringen.

Aanwervingspremie: fiscaal aantrekkelijk

Betrek je medewerkers bij de zoektocht naar nieuw personeel en beloon hen met een fiscaal aantrekkelijke aanwervingspremie. Mits er aan een aantal voorwaarden voldaan is, levert dergelijke premie een werknemer immers netto meer op dan een gewone premie. Belangrijk is wel dat de voorwaarden en modaliteiten goed vastgelegd worden in een intern beleid. 

Interesse? We werken graag zo'n beleid uit op maat van je bedrijf.

Vraag het onze consultants

Waterdicht arbeidscontract

Je wil iemand nieuw in dienst nemen? Met een arbeidsovereenkomst die qua vorm en inhoud voldoet aan de wettelijke bepalingen, zijn jouw rechten en plichten en die van je medewerker netjes geregeld. Als Acerta-klant download je via MyAcerta de modeldocumenten die je voor, tijdens en bij het einde van de arbeidsovereenkomst kunt gebruiken.

Absoluut zeker zijn? Onze legal consultants staan je graag bij om een arbeidsovereenkomst op te stellen. Zo is een vlotte start van je nieuwe medewerker op juridisch vlak alvast gegarandeerd.

Sectorondersteuning

Voor sommige sectoren gelden specifieke sociale verplichtingen of vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan het medisch onderzoek bij een aanwerving in de voedingssector, of een mobiliteitsvergoeding in de bouwsector. Onze juridische adviseurs zorgen ervoor dat je die verplichtingen niet over het hoofd ziet. Bovendien vind je in Trefzeker, onze online kennisbank voor sociale wetgeving en fiscaliteit, per sector een overzicht van alles wat je sociaal-juridisch moet weten.

Arbeidsreglement

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een arbeidsreglement te voorzien waarin je de wederzijdse rechten en plichten van werkgever en medewerkers vastlegt. Dat is essentieel om onnodige discussies te vermijden.

Enkele voorbeelden van verplichte vermeldingen:

  • Uurroosters
  • Betaling van het loon
  • Duur van de jaarlijkse vakantie
  • Opzeggingstermijnen
  • Dringende redenen die tot verbreking van de arbeidsovereenkomst kunnen leiden

Denk eraan dat de sociale inspectie controles uitvoert op je arbeidsreglement. Wees voorbereid en vermijd boetes. De wetgeving wordt bovendien regelmatig aangepast. Nieuwe bepalingen kunnen een grote weerslag hebben op je onderneming en een aanpassing van je arbeidsreglement vereisen.

Onze legal consultants maken in samenspraak met jou een arbeidsreglement op maat van je onderneming. Heb je al een exemplaar? Dan onderwerpen wij het aan een grondige controle en zorgen waar nodig voor aanpassingen en aanvullingen. Zo beschik je altijd over een up-to-date versie.

Bedrijfspolicy

Een bedrijfspolicy zet de essentiële spelregels binnen je onderneming uiteen. Het zijn duidelijke afspraken die als basis dienen voor een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemers. Door die afspraken vast te leggen, vermijd je onnodige discussies en kun je – indien nodig – consequent sancties opleggen.

Onze juridische experts vertrekken vanuit de specifieke noden van je onderneming. Je vult ter voorbereiding een doelgerichte vragenlijst in. Daarna nemen wij persoonlijk contact met je op om je beleidspunten in kaart te brengen. Mogelijk heeft je bedrijf voldoende aan een standaard policy. Zo niet, werken we een policy op maat voor je uit.

Wat leg je zoal vast in je bedrijfspolicy?

In een bedrijfspolicy zet je essentiële regels uiteen rond topics die voor jouw organisatie relevant zijn. Bijvoorbeeld: wie heeft recht op een bedrijfswagen, tankkaart of smartphone? Mogen je medewerkers het bedrijfsinternet voor privéredenen gebruiken? Wie komt in aanmerking voor thuiswerk? Wat zijn de regels voor onkostenvergoedingen? Hoe zit het met camerabewaking?

bedrijfspolicy, flexibiliteit
verloning, arbeidsduur

Verloning

Je wilt je medewerkers een motiverend loon geven zodat ze hun beste beentje voorzetten om de organisatiedoelstellingen te behalen. Bovendien heb je oog voor de stijgende vraag naar flexibel verlonen. Onderzoek toont aan dat de meeste medewerkers inspraak willen in hun verloningspakket. Tegelijkertijd wil je je personeelskosten beheersbaar houden, en de wettelijke verplichtingen, minimumlonen en barema’s, respecteren.

Acerta weet perfect waar de juridische grenzen van verlonen en belonen liggen. We kennen alle mogelijke verloningsvormen op ons duimpje, en weten welke extralegale voordelen fiscaal interessant zijn. Stel je pas afgestudeerden, 55-plussers of andere speciale werknemerscategorieën te werk? Dan vertellen we je graag welke kortingen je kunt verzilveren. 

Kortom, onze legal consultants nemen je huidige verloning onder de loep, en adviseren je over de mogelijkheden om ze te optimaliseren.

Arbeidsduur en flexibiliteit

Correcte afspraken met je personeel over arbeidsduur voorkomen frustratie en boetes. Acerta waakt mee over het wettelijke kader van overuren en inhaalrust, werken op zondagen en feestdagen, pieken en dalen, deeltijds werken, glijdende werkuren, thuiswerk, rookpauzes enzovoort. Op elke vraag krijg jij een correct en direct toepasbaar antwoord.

Onze consultants adviseren je ook over de conformiteit van je toepassingen. Ze bekijken samen met jou welke flexibiliteit mogelijk is op maat van je onderneming en in overeenstemming met het wettelijke kader en de regels die in je sector gelden. Zo sla je twee vliegen in één klap: gemotiveerde medewerkers én bedrijfsgroei.

Afwijkingsregister deeltijdse werknemers

Voor deeltijdse werknemers gelden er minimumnormen en bijkomende formaliteiten. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om elke prestatie buiten het normale uurrooster op specifieke wijze te registreren op een speciaal formulier dat aan wettelijk vastgestelde voorwaarden moet voldoen. Met het Afwijkingsregister van Acerta en onze concrete richtlijnen ben je zeker dat elke registratie correct gebeurt – weer een zorg minder als de inspectie voor de deur staat!

Welzijn op het werk

Belangrijke stakeholders geef je graag alle kansen om te groeien en zich goed te voelen. Want gelukkige, gemotiveerde en competente medewerkers zijn de sleutel tot een succesvolle organisatie. De grootste uitdaging? Je medewerkers soepel laten samenwerken, in optimale omstandigheden, en in een context die mogelijkheden schept en duidelijke grenzen heeft.

Vanuit onze ruime hr-ervaring adviseren we je over problemen die zich op de werkvloer kunnen voordoen. Zo neem je als goede huisvader je juridische verantwoordelijkheid bij het voorkomen en oplossen van discriminatie, pesten en geweld, arbeidsongevallen en beroepsziekten enzovoort.

Privacy: GDPR

De Europese privacyverordening (GDPR) voorziet een heleboel nieuwe maatregelen rond persoonsgegeven verwerken, beheren en bewaren. Die hebben een impact op je hr-beleid en op de datastromen met klanten, leveranciers en onderaannemers. Sinds mei 2018 is de privacywetgeving  niet alleen veel strenger geworden, je riskeert zelfs hoge boetes bij een klacht. Geen overbodige luxe dus om je interne procedures, processen en policies kritisch onder de loep te nemen. Acerta helpt je daar graag bij.

Afwezigheid op het werk

Door gebeurtenissen in het privéleven van je medewerkers kunnen ze soms tijdelijk niet werken. Denk maar aan ziekte of een (arbeids)ongeval, moederschapsverlof, klein verlet, familiaal verlof of gewoon de jaarlijkse vakantie. Voor al die afwezigheden gelden er wettelijke regels. Acerta doet ze voor jou uit de doeken zodat je juridisch correct handelt.

Sociale wetgeving

Re-integratie na langdurige ziekte

Moet iemand die langdurig buiten strijd was meteen fulltime aan de slag gaan? Ben je verplicht om aangepast werk te voorzien? En hoe bereid je de terugkomst optimaal voor? Acerta ondersteunt je bij de menselijke aspecten én bij de uitwerking van alle juridische elementen die bij een goed en constructief ziekteverzuim- en re-integratiebeleid horen.

Einde arbeidsovereenkomst

Afscheid van een medewerker is soms onvermijdelijk. Hij gaat met pensioen, voldoet niet aan de verwachtingen, krijgt een niet te missen kans elders enzovoort. Er zijn legio redenen die tot de beëindiging van een arbeidsovereenkomst leiden.

Hoe pak je opzegging, verbreking, ontslag om dringende reden, motivering van ontslag en outplacement correct aan? Acerta staat je bij zodat je in een goede verstandhouding afscheid neemt. En tegelijk de dure en tijdrovende nasleep vermijdt van betwistingen en gerechtelijke procedures.

Berekeningen

Jouw werknemers vormen een van de belangrijkste kosten in je bedrijf. Het is dan ook belangrijk om een goed zicht te hebben op de totale kost hiervan en de evolutie in de toekomst. Bovendien hebben tal van factoren een impact op je loonberekeningen, zoals indexatie, opleidingskosten, groei van de organisatie enzovoort.

Onze legal consultants ondersteunen je bij het opmaken van een correct loonkostenbudget. We ontfermen ons ook over een resem individuele berekeningen die meer duidelijkheid brengen:

  • Sociaal passief: kosten voor de werkgever als je een arbeidsovereenkomst beëindigt
  • Drempel voor tijdskrediet
  • Indexprognose
  • Aanvullende vergoeding via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen)
  • Salary split

Acerta is je partner

We staan je bij met concreet juridisch advies en proactieve informatie.

Onderneem zorgeloos