Acerta voor werkgevers

Kennis en applicaties

Afwijkingsregister deeltijdse werknemers

Mogen de inspectiediensten bij u langskomen?
Stel je ook deeltijdse werknemers tewerk? Dan ben je geen uitzondering. Misschien past het wel goed binnen je arbeidsorganisatie of heeft een voltijdse werknemer je gevraagd om zijn arbeidsprestaties (tijdelijk) te verminderen. Toch staat de Belgische wetgever wantrouwig tegenover deeltijdse arbeid. Daarom gelden minimumnormen en bijkomende formaliteiten.

Over dit register

Wist je dat je verplicht bent om elke prestatie buiten het normale vastgelegde uurrooster van een deeltijder op een specifieke wijze te registreren? Een correcte registratie kan onder andere gebeuren op een formulier, dat aan wettelijk vastgelegde voorwaarden voldoet. In het Afwijkingsregister deeltijdse werknemers namen we 50 bladzijden op om alle afwijkingen op te noteren. En we geven je duidelijke richtlijnen waarmee je elke registratie correct uitvoert.

Inspectie? Een zorg minder ...

De controle op de correcte toepassing van de regelgeving omtrent deeltijders is strenger geworden en de sanctie bij elke overtreding aanzienlijk verzwaard. Dankzij Afwijkingsregister deeltijdse werknemers hoef je daar niet langer van wakker te liggen. Je bent zeker dat de registratie correct gebeurt.

Dankzij Afwijkingsregister deeltijdse werknemers ben je zeker dat je registratie van deeltijders correct gebeurt.

Bestel nu het Afwijkingsregister