Internationale payroll

Zet je medewerkers in meerdere landen aan het werk? Stel je buitenlandse werknemers tewerk in België? Doe je de payroll voor een buitenlands filiaal? Denk je erover medewerkers te detacheren naar het buitenland of zijn er gedetacheerde medewerkers actief bij jou? Van zodra je medewerkers in verschillende landen werken en/of betaald worden, val je onder de regels voor internationale payroll: een ingewikkelde en foutgevoelige materie. Wij zetten onze internationale expertise graag voor je in en zorgen ervoor dat de payroll en administratie vlot verloopt.

Belgische én buitenlandse expertise

Met Acerta aan je zijde verloopt je payroll en administratie van een leien dakje. We kennen de Belgische wetgeving door en door en hebben de loonadministratie helemaal in de vingers. Daarnaast klop je bij ons team aan voor gespecialiseerde kennis, advies en diensten rond álle aspecten van internationale tewerkstelling. Van administratieve formaliteiten en sociale zekerheid tot juridische dienstverlening en fiscale optimalisatie.

Van analyse tot controle

Acerta leidt je payroll en administratie in goede banen. Voor een correct verloop van je Belgische én buitenlandse payroll en een soepele afhandeling van de formaliteiten. Hier mag je op rekenen:

 • Grondige analyse van je situatie
 • Gericht advies van internationale experten
 • Naadloze vervulling van alle formaliteiten: A1-documenten, Limosa, belastingaangifte, arbeidskaarten, buitenlandse kaderleden enzovoort
 • Ondersteuning bij sociale en fiscale controles

Stipte en correcte loonberekeningen

Jij bezorgt ons de loongegevens, wij zorgen voor correcte loonberekeningen die de wettelijke verplichtingen respecteren en we storten de verschuldigde bijdragen zoals RSZ en voorheffingen aan de overheid.

Ondersteuning bij internationale starters

Start je als buitenlandse onderneming activiteiten op in België? Ook dan neemt Acerta je een berg werk uit handen door je payrollbeleid af te stemmen op de wetgeving. Zo registreren we je bedrijf in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), zorgen we voor een aansluiting bij het kinderbijslagfonds en regelen we de verplichte verzekeringen.

Internationale tewerkstelling

Detachering, salary split, bilaterale verdragen enzovoort: ben je niet vertrouwd met deze elementen? Reken dan op Acerta om het kluwen te ontwarren. We werpen ons licht op de belangrijkste vormen van internationale tewerkstelling:

 • Salary split
 • Werken in het buitenland voor een Belgische werkgever
 • Werken in België voor een buitenlandse werkgever
 • Detachering

Salary split

Als een werknemer in twee landen werkt voor twee verschillende werkgevers, wordt hij automatisch belast in die twee landen. Ook wie in twee landen werkt voor één werkgever, kan een salary split hebben. Het loon wordt dan opgesplitst met fiscale tarieven die doorgaans interessanter zijn dan wanneer het inkomen in één land wordt belast. Onderschat de administratieve en juridische implicaties niet: vertrouw op Acerta om de zaak vanuit alle kanten onder de loep te nemen en te organiseren.

Salary split: voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een salary split moeten een aantal voorwaarden zijn vervuld, waaronder:

 • De werknemer werkt minstens 183 dagen per jaar in het buitenland
 • De werknemer verricht zijn beroepsactiviteiten effectief ter plaatse (en dus niet via telewerk bijvoorbeeld)
 • De werkgever is geen inwoner van het land waar de activiteit wordt uitgeoefend
 • De loonlasten worden niet gedragen door een vaste inrichting in de werkstaat

Een gesplitste tewerkstelling regelen is geen sinecure. Onze specialisten helpen je om een salary split correct op te zetten. 

Salary split: voordelen

Een salary split resulteert vaak in een netto-voordeel voor de werknemer omdat hij globaal minder belastingen betaalt. Ook als werkgever kun je met een salary split je loonkosten terugdringen, een gunstiger belastingscenario genieten en de kosten van transacties tussen internationale bedrijfseenheden verlagen.

Salary split: expertise

Een salary split brengt extra administratie met zich mee. Je moet A1-documenten en andere formulieren invullen, een payroll opstarten in verschillende landen, aparte belastingaangiftes indienen, de fiscale gevolgen becijferen enzovoort.

Gelukkig heeft Acerta tonnen kennis in huis over het Belgische en internationale arbeidsrecht en fiscaliteit. We werken bovendien nauw samen met buitenlandse partners om je buitenlandse payroll op te zetten en te beheren. Kortom, we zijn jouw bondgenoot om al je dossiers rond salary split uit te klaren en uit handen te nemen. Je klopt bij ons aan voor:

 • Analyse van je situatie
 • Advies over een salary split voor je werknemers
 • Simulatieberekeningen
 • Optimalisatiemogelijkheden
 • Opstart en beheer van de payroll in binnen- en buitenland

Belgische werkgever, buitenlands werk

Stel je als Belgisch bedrijf een werknemer voltijds tewerk in het buitenland? Dan valt hij in principe onder de wetgeving van het land waarin hij werkt. In dat geval sluit je je als werkgever aan bij de buitenlandse belasting- en sociale zekerheidsinstanties en start je een buitenlandse payroll op.

Overweeg je om deze stap te zetten, of heb je nu al werknemers in dienst in het buitenland? Dan ondersteunt Acerta je met een analyse van je situatie en advies over de stappen die je moet nemen en de opstart en het beheer van het buitenlandse payrollproces, in samenwerking met onze payrollpartners ter plaatse.

Je winst: een vlekkeloos verloop van je buitenlandse payroll!

Buitenlands bedrijf, werken in België

Wil je als buitenlandse werkgever mensen tewerkstellen in België? Dan val je onder de complexe Belgische wetgeving die een flink aantal verplichtingen oplegt. Zo moet je onder andere:

 • Aangesloten zijn bij een resem instanties zoals sociale zekerheid, belastingen en kinderbijslagfonds
 • Een payroll opstarten bij een sociaal secretariaat
 • De Belgische arbeidswetgeving kennen en toepassen
 • Een mandataris aanstellen voor de sociale zekerheid en andere arbeidsrechtelijke instantie

Lijkt het je onbegonnen werk? Dan hebben we goed nieuws: Acerta kent de Belgische payroll en alles wat erbij komt kijken door en door. We verzorgen je volledige payroll in België: van aansluitingen, opzet en verwerking tot het afsluiten van de verplichte verzekeringen.

We treden zelfs op als mandataris voor de relevante instanties en als juridisch adviseur om je zaken in orde te maken met de Belgische wetgeving.

Detachering

Een werknemer detacheren betekent dat je hem tijdelijk in het buitenland tewerkstelt. Detachering houdt wettelijke verplichtingen in, waarvan de formaliteiten verschillen naargelang de situatie. Ook het al dan niet bestaan van verdragen tussen België en het land van detachering bepaalt welke regels en formaliteiten er gelden.

Detachering: documenten en aangiftes

Bij detachering van Belgische werknemers in het buitenland blijven de werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid en het pensioenstelsel van ons land. Daartoe moet je een A1-document aanvragen: een attest dat verklaart welk socialezekerheidsstelsel er geldt bij de internationale tewerkstelling.

Detacheer je als buitenlandse werkgever buitenlandse werknemers naar België? Dan moet je een verbindingspersoon aanstellen en vooraf een Limosa-aangifte doen: een document met contactgegevens, de aard van de diensten die worden verricht, de hoedanigheid waarin de verbindingspersoon optreedt enzovoort.

Afhankelijk van de duur en het opzet van de detachering en van het dubbelbelastingverdrag met het betrokken land, kan het zijn dat de werknemer in het buitenland ook belastingen en sociale zekerheid moet betalen.

De spelregels rond detachering zijn ingewikkeld, en ook de payroll is voor leken in nevelen gehuld. Acerta heeft de nodige expertise in huis om alles van naaldje tot draadje voor jou uit te zoeken en om je gezwind en professioneel bij te staan met:

 • Een diepgaande analyse van je situatie
 • Advies over de aanpak van detachering
 • Aanvragen en opmaken van documenten
 • Correct vervullen van je buitenlandse payroll- en belastingverplichtingen.