Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Studentenarbeid

02 februari 2022
Leestijd: Later lezen?

Het in dienst nemen van een student kan een interessante oplossing zijn voor je bedrijf tijdens piekperiodes of vakanties. Zo weet je zeker dat het nodige werk gedaan wordt en als werkgever betaal je enkel een solidariteitsbijdrage op het brutoloon. Wil je graag een student aannemen? Acerta maakt je wegwijs in de regelgeving.

Met wie kan je een studentenovereenkomst sluiten?

Een studentenovereenkomst sluit je af met een student vanaf 15 jaar, als hij de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs heeft afgerond. Anders geldt dat studentenarbeid vanaf 16 jaar is toegelaten. Bij wet bestaat er geen maximumleeftijd voor studentenarbeid. Wel is studentenarbeid enkel mogelijk voor personen die het  hoofdstatuut van student hebben en zijn ingeschreven in een middelbare school, hogere onderwijsinstelling of zich voorbereiden op een examencommissie.

Het opstellen van een studentenovereenkomst

Het opstellen van een studentenovereenkomst gebeurt altijd schriftelijk in twee exemplaren. Hierbij gaat het altijd over een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Daarbij voorziet de wet geen maximumduur voor het contract. Wanneer een student echter meer dan twaalf maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werkt, vervallen de bijzondere regels die gelden voor studentenarbeid.

Het kan ook zijn dat je een student aanwerft via een uitzendbureau. In dit geval is het uitzendbureau de eigenlijke werkgever en geldt voor jou zowel de wetgeving rond studentenarbeid als de wetgeving rond uitzendarbeid.

Proefperiode en verbreken van de overeenkomst

Ongeacht de duur van het contract worden de eerste drie dagen beschouwd als een proefperiode. Deze periode kan niet verlengd worden. Je hoeft de proefperiode niet expliciet te vermelden in het contract.

Zowel jij als de student hebben de mogelijkheid om het contract vroeger stop te zetten dan contractueel afgesproken. Wanneer jij als werkgever het contract opzegt bij een contractduur van minder dan een maand dan bedraagt de opzeg drie dagen. Wanneer de contractduur langer is dan een maand, dan bedraagt de opzeg zeven dagen. Zegt de student het contract op? Bij een contractduur van minder dan een maand bedraagt de opzeg één dag, langer dan een maand drie dagen.

Het bepalen van het loon

Het loon dat je uitbetaalt aan je student is vastgelegd in de cao, gesloten door het paritair comité waaronder je bedrijf valt. Indien er geen barema’s zijn vastgelegd binnen je paritair comité heeft de student recht op het gemiddelde maandloon.

Jobstudent en fiscaliteit

Een jobstudent aanwerven is fiscaal en sociaal voordelig, wanneer de student maximaal 475 uur per jaar presteert. Op deze gepresteerde uren betaal je enkel een solidariteitsbijdrage van 8,13 %. Van dit percentage is 2,71 % ten laste van student en 5,42 % voor de werkgever.

Werkt de student meer dan 475 uur per jaar? Dan is er sprake van een werkstudent (en dus geen jobstudent) en gelden de gewone sociale zekerheidsbijdragen, vanaf het 476ste uur.

Opgelet: door corona kunnen andere regelingen van toepassing zijn. Bezoek regelmatig onze FAQ voor Werkgevers om op de hoogte te blijven van de meest recente maatregelen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp