Tewerkstelling van jongeren

Leestijd: Later lezen?

Met een individuele beroepsopleiding (IBO-opleiding) reikt de overheid een interessante maatregel aan om de mismatch tussen vacatures en werkzoekenden te verhelpen. Vind je geen geschikte kandidaat voor een vacature? Dan ‘maak’ je hem zelf via een IBO-opleiding. Concreet: je geeft een werkzoekende gedurende één tot zes maanden training en begeleiding op de werkvloer via een opleidingsplan. De VDAB staat tijdens de IBO-opleiding in voor de betaling en follow-up. Als werkgever betaal je geen loon en RSZ, enkel een vaste maandelijkse premie.

IBO-contract

Bij een individuele beroepsopleiding hoort een IBO-contract. De werkgever verbindt zich ertoe om de kandidaat, na een succesvolle inwerkperiode, een contract van bepaalde of onbepaalde duur te geven. Volgens het IBO-contract dien je de voormalige IBO’er minstens gedurende dezelfde duur als de individuele beroepsopleiding in dienst te nemen. Bij een IBO-opleiding winnen beide partijen: jij vult een vacature in zonder dat het je veel geld kost, de werkzoekende doet ervaring op of schoolt zich om.

Voorwaarden voor het IBO-contract

De kandidaat:

  • is bij de VDAB ingeschreven als werkzoekende;
  • heeft zijn vorige job niet opgezegd om met een individuele beroepsopleiding te starten;
  • heeft nog niet eerder voor je bedrijf gewerkt – tenzij als jobstudent of kortstondige uitzendkracht (20 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 24 werkdagen in een 6-dagenstelsel).

Beroepsinlevingsovereenkomst

Een beroepsinlevingsovereenkomst (BIS) is een betaalde stage in België waarbij je een jongere specifieke vaardigheden en competenties aanleert op de werkvloer. Tijdens de stageperiode betaal je geen loon en RSZ, maar wel per gepresteerde arbeidsdag een stagevergoeding die onderhevig is aan bedrijfsvoorheffing. Na de BIS mag je de stagiair aanwerven, maar dit is geen verplichting.

Voorwaarden voor het BIS-contract

  • Je stelt een opleidingsplan op (met competenties, opleidingsacties en duurtijd) en laat dit goedkeuren door de VDAB.
  • Je sluit een schriftelijk stagecontract af met doelstellingen en praktische modaliteiten.
  • Als de stagiair een uitkeringsgerechtigde werkzoekende is, blijft hij tijdens de beroepsinlevingsovereenkomst onder bepaalde voorwaarden een deel van zijn werkloosheidsuitkering ontvangen. Daartoe vul je een opleidingsattest in.
  • Je sluit een arbeidsongevallenverzekering en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af.
  • Je zorgt voor een correcte berekening van de bedrijfsvoorheffing en eventuele verplaatsingsonkosten.
  • Je vult de verplichte Dimona-aangifte in.

Gedetailleerde informatie over de betaalde stage in België vind je op de website van de VDAB. Meer weten over studentenarbeid? Download de Acerta-brochure.

Hulp nodig bij de loonadministratie van je jonge medewerkers? Onze payroll-service staat je bij.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp