Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Wie heeft recht op klein verlet?

Leestijd: Later lezen?

Als je medewerker aanspraak wil maken op klein verlet, ook gekend als kort verzuim, moet hij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij moet jou vooraf verwittigen. Is dat niet mogelijk? Dan is hij verplicht om je zo snel mogelijk op de hoogte te brengen
 • Hij mag enkel afwezig zijn voor datgene waar hij klein verlet voor neemt
 • De gebeurtenis moet recht geven op klein verlet
 • De gebeurtenis valt op een dag waarop hij normaliter moet werken

Voldoet je medewerker aan al deze punten? Dan betaal je zijn loon gewoon door tijdens zijn afwezigheid.

Voor welke situaties mag je medewerker klein verlet aanvragen?

Hieronder vind je de verschillende situaties waarin je klein verlet verleent.

Overlijden of begrafenis

De duur voor het klein verlet bij een overlijden of begrafenis is afhankelijk van de graad van verbondenheid. De volgende algemene regels gelden:

 • Drie dagen voor het overlijden van een echtgenoot of echtgenote
 • Drie dagen voor het overlijden van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e). Een geadopteerd kind of een erkend natuurlijk kind is gelijkgesteld met een wettig kind wat de toepassing van het klein verlet betreft.
 • Drie dagen voor het overlijden van vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer
 • Twee dagen voor een inwonende broer, zus, schoonkind, schoonbroer of schoonzus
  De schoonbroer, schoonzuster van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer zijn gelijkgesteld met de schoonbroer, schoonzuster van de werknemer. Een halfbroer of halfzuster wordt gelijkgesteld met een broer of zuster.
 • Twee dagen voor een inwonende grootouder of kleinkind
  De grootvader en grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer zijn gelijkgesteld met de grootvader en grootmoeder van de werknemer.
 • Twee dagen voor een inwonende overgrootouder of achterkleinkind
  De overgrootvader en de overgrootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer zijn gelijkgesteld met de overgrootvader en de overgrootmoeder van de werknemer.
 • Een dag voor de begrafenis van een niet bij de werknemer inwonende broer, zus, schoonbroer of schoonzus
  De schoonbroer, schoonzuster van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer zijn gelijkgesteld met de schoonbroer, schoonzuster van de werknemer. Een halfbroer of halfzuster wordt gelijkgesteld met een broer of zuster.
 • Een dag voor de begrafenis van een niet bij de werknemer inwonende grootouder of kleinkind
  De grootvader en de grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer zijn gelijkgesteld met de grootvader en de grootmoeder van de werknemer.
 • Een dag voor de begrafenis van een niet bij de werknemer inwonende overgrootouder of achterkleinkind
  De overgrootvader en de overgrootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer zijn gelijkgesteld met de overgrootvader en de overgrootmoeder van de werknemer.
 • Een dag voor de begrafenis van een niet bij de werknemer inwonend schoonkind

Krijgt  je medewerker meerdere dagen klein verlet voor een overlijden? Dan moet hij deze dagen opnemen in de periode vanaf de dag van het overlijden tot aan de dag van de begrafenis.

Dit zijn de algemene regels. Het is mogelijk dat je sector bijvoorbeeld meer dagen klein verlet voorziet voor een bepaalde gebeurtenis, of de termijn waarin je deze dagen kan opnemen uitbreidt. Kijk dus steeds in je sectorale gids. Het is ook mogelijk dat er op ondernemingsniveau een uitbreiding gemaakt werd.

Huwelijk

Je medewerker mag klein verlet aanvragen voor zijn eigen huwelijk of dat van een familielid. Voor het eigen huwelijk ontvangt de medewerker 2 of meer dagen, afhankelijk van je sector of regels in je onderneming.

Voor het huwelijk van een familielid geldt dat als algemene regel dat de medewerker één dag ontvangt, namelijk de dag van het huwelijk. Het betreft hier het huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.
Een geadopteerd kind of een erkend natuurlijk kind is gelijkgesteld met een wettig kind wat de toepassing van het kort verzuim betreft. Een halfbroer of halfzuster wordt gelijkgesteld met een broer of zuster.

Plechtige communie

Bij een plechtige communie van het kind van je medewerker of diens echtgenoot krijgt je medewerker een vrije dag voor de dag van de plechtigheid. Valt deze dag op een zon- of feestdag of een gewone inactiviteitsdag? Dan krijgt je medewerker een vrije dag onmiddellijk voor of na de zondag, feestdag of inactiviteitsdag. Dezelfde regels gelden als het gaat over een feest van de vrijzinnige jeugd.

Priesterwijding

Doet een kind je van medewerker of zijn echtgeno(o)t(e) zijn intrede in het klooster of is er sprake van een priesterwijding? Dan heeft je medewerker recht op klein verlet op de dag van de plechtigheid. Dat geldt ook als het zijn broer, zus, schoonbroer of schoonzus betreft.

De rechtbank

Moet je medewerker voor de rechtbank verschijnen als getuige, deelnemen aan een jury of persoonlijk verschijnen voor de arbeidsrechtbank? Dan heeft hij recht op klein verlet voor de periode die hij in de rechtbank doorbrengt, met een maximum van vijf dagen.

Bijzitter

Wanneer een medewerker zijn burgerplicht moet vervullen als bijzitter gelden de volgende regels:

 • Wanneer je medewerker bijzitter is in een hoofdstembureau of enig stembureau bij verkiezingen voor het parlement, de provincie of de gemeenteraad ontvangt hij de nodige tijd noodzakelijk is voor het uitvoeren van het ambt.
 • Wanneer je medewerker bijzitter is in één van de hoofdbureaus bij verkiezingen voor het Europees parlement ontvangt hij klein verlet voor de dagen waarop hij bijzitter is, met een maximum van vijf dagen.

Klein verlet voor samenwonenden?

Woont je medewerker wettelijk samen? Dan is hij volgens het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 gelijkgesteld met een echtgeno(o)t(e). Als je medewerker slechts feitelijk samenwoont is dat niet het geval. Toch hanteren veel sectoren en ondernemingen een soepelere regeling. Zo krijgen veel feitelijke samenwonende partners bijvoorbeeld wel een dag verlof voor de begrafenis van hun schoonouders.

Deeltijdse medewerker

Voor deeltijdse medewerkers geldt dat ze recht hebben op klein verlet als de gebeurtenis valt op een dag waarop ze normaal zouden werken. Wanneer er meerdere dagen worden verleend over een bepaalde periode kan de werknemer de meest gunstige dagen kiezen conform zijn werkrooster.

Meer weten over de sociale wetgeving? Acerta heeft alle kennis in huis.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp