Welke documenten maak je in orde bij ontslag?

Leestijd: Later lezen?

Bij ontslag van een medewerker zijn er heel wat documenten die je in orde moet maken. We lijsten alles even op, zodat deze stap van de ontslagprocedure vlekkeloos verloopt.

C4-werkloosheidsbewijs

Het C4- formulier, oftewel het C4-werkloosheidsbewijs, maakt het mogelijk dat je medewerker een werkloosheidsuitkering kan ontvangen. Je bent verplicht dit document te overhandigen. Vervolgens geeft de medewerker het document aan een vakbond of uitbetalingsinstelling, die het doorgeeft aan de RVA.

Wat moet je invullen?

Op het C4-formulier noteer je de volgende gegevens:

  • De gegevens over de tewerkstelling, zoals de periode van de tewerkstelling, het loon en arbeidsregime
  • De gegevens over de beëindiging van het contract, gegevens over het uitbetalen van een verbrekingsvergoeding of de gegevens over de opzegtermijn en wie het contract heeft opgezegd
  • De reden van het einde van het contract

Voornamelijk dit laatste is belangrijk voor de RVA om te bepalen of de medewerker recht heeft op een werkloosheidsvergoeding.

Vakantie-attest

Het vakantie-attest hoef je enkel op te stellen als het gaat over het ontslag van een bediende. Er zijn twee soorten vakantie-attesten:

  • Het saldo van het vakantiegeld: dit zijn de opgebouwde rechten van de medewerker van het voorafgaande kalenderjaar
  • Vakantie-attest voor het vervroegd vakantiegeld: dit attest bevat de opgebouwde rechten van het kalenderjaar waarin de medewerker uit dienst treedt.

Fiscale fiche 281.10

Op de fiscale fiche 281.10 staat onder andere het bedrag dat uw medewerker heeft ontvangen voor zijn woon-werkverkeer. Met deze fiche kan de medewerker deze vergoedingen ingeven in zijn belastingaangifte.

Individuele rekening van het lopende jaar

De individuele rekening bevat een overzicht van de gepresteerde arbeidsprestaties en lonen van het lopende kalenderjaar. Met dit sociaal document kan de medewerker nagaan of de sociaal-juridische regelgeving is nageleefd. Je bezorgt dit document binnen de twee maanden na het einde van het kwartaal, waarin het contract is beëindigd.

Tewerkstellingsattest

Dit attest bevat de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid. Dit document hoef je enkel af te geven wanneer je medewerker erom vraagt.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp