Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Loonbeslag en loonoverdracht

Leestijd: Later lezen?

Wanneer je medewerker schulden heeft, kan een deel van zijn nettoloon, vakantiegeld of eindejaarspremie in beslag worden genomen om de schuldeiser af te betalen. Dit noemen we loonbeslag. Loonbeslag is een vorm van gedwongen uitvoering voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en daarom ben je als werkgever verplicht om een bepaald deel van het loon door te storten aan de schuldeiser.

Opgelet: Wanneer het gaat om een loonbeslag tot invordering van achterstallig onderhoudsgeld kan het zelfs zijn dat je het volledige loon van de werknemer moet overmaken aan de schuldeiser.

Een andere vorm van inbeslagneming van het loon is loonoverdracht. Daarbij heeft de werknemer een contract getekend waarin staat dat hij akkoord dat de schuldeiser een deel van zijn loon komt opvragen bij de werkgever als hij zijn schulden niet (meer) afbetaalt.

Hieronder bespreken we de procedure en andere formaliteiten die horen bij loonbeslag en -overdracht.

Welk deel van het loon gaat naar de schuldeiser?

Bij beslag en overdracht meestal niet het gehele nettoloon in beslag genomen. Je medewerker behoudt een deel om van te kunnen leven. Het percentage dat wordt afgehouden is afhankelijk van het nettoloon van de medewerker. Jaarlijks worden de loongrenzen hierover aangepast. De inhoudingen op het loon blijven doorlopen tot de schuldeisers volledig zijn terugbetaald.

Wat is de procedure bij loonbeslag?

Het is meestal de gerechtsdeurwaarder die het loonbeslag aan jou bekend maakt. Vervolgens moet je binnen de 15 dagen via een aangetekend schrijven een verklaring van derde-beslagene versturen naar de schuldeiser. Het is belangrijk om dit correct te doen, want anders kan je als werkgever zelf worden aangesteld als schuldenaar. De verklaring bevat de volgende onderdelen:

  • Hoeveel loon de werknemer ontvangt en waarop dus beslag kan worden gelegd: nettoloon, vakantiegeld of eindejaarspremie
  • De datum waarop het loon wordt uitbetaald
  • Andere beslagen of overdrachten, als deze bestaan

Je geeft ook een kopie van deze verklaring aan je medewerker. Je medewerker heeft immers nog tijd om verzet aan te tekenen tegen het beslag.

Wanneer de termijn van het verzet verstreken is, zijn er twee mogelijke situaties:

  • de schuldeiser heeft gelijk gekregen van de rechter: je stort het loonbeslag via de gerechtsdeurwaarder door aan de schuldeiser tot de schulden zijn afbetaald.
  • De schuldenaar/werknemer heeft gelijk gekregen: je stort het ingehouden deel van het loon terug aan de werknemer en het loonbeslag stopt.

Fiscaal loonbeslag

Wanneer de schuldeiser de belastingdienst is, is de procedure voor loonbeslag eenvoudiger. Het is de belastingdienst zelf die naar jou een dwangbevel per aangetekend schrijven verstuurt.

In de volgende situaties dienst alsnog de normale procedure voor loonbeslag gevolgd:

  • Wanneer de medewerker verzet aantekent.
  • Wanneer je als werkgever te kennen geeft dat je geen verplichtingen hebt ten aanzien van de medewerker.
  • Wanneer er al een ander beslag bestaat.

Een gerechtsdeurwaarder zal dan toch nog eens langskomen om het beslag van de fiscus opnieuw te leggen.

Collectieve schuldenregeling

Wanneer de werknemer en zijn gezin zo veel schulden hebben dat de situatie uitzichtloos is geworden, kan de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aanstellen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht door de griffie van de rechtbank die een vonnis opstuurt of door de schuldbemiddelaar van je werknemer. Je zal elke maand dan het volledige loon van de werknemer moeten doorstorten naar de schuldbemiddelaar, die met de ontvangen gelden alle schuldeisers probeert af te betalen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp