Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Sociale aangiftes

09 januari 2020
Leestijd: Later lezen?

Als werkgever zijn er heel wat situaties waarin je een sociale aangifte moet doen bij de sociale zekerheid. In dit dossier lichten we de verschillende aangiftes en hun doel toe.

Dimona-aangifte

De Dimona-aangifte (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke aangifte) doe je als werkgever om iedere indienst- en uitdiensttreding van medewerkers aan te geven bij de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). Je doet een online Dimona-aangifte dus in de volgende situaties:

  • Om aan te geven wanneer een medewerker in dienst treedt
  • Om aan te geven wanneer een medewerker uit dienst gaat
  • Om aan te geven dat een medewerker langer of korter bij jou werkt dan voorzien

Waarom is het belangrijk een Dimona-aangifte te doen?

Het is belangrijk om de Dimona-aangifte tijdig en correct te doen, omdat je medewerker op basis van deze aangifte bepaalde sociale rechten krijgt toebedeeld. Denk hierbij aan opleidingscheques, de uitbetaling van vakantiegeld bij arbeiders en uitbetaling van kinderbijslag of kraamgeld.

Limosa-aangifte

De Limosa-aangifte staat voor ‘Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratie Onderzoek bij de Sociale Administratie’. Wanneer je als werkgever een buitenlandse medewerker tijdelijk in dienst neemt, moet je een Limosa-aangifte doen. Het meldingsbewijs Limosa-1 moet je indienen voor het begin van de activiteiten. Ook wanneer de opdracht langer duurt dan verwacht, moet je opnieuw een aangifte doen. Wanneer je dit niet doet, kan je strafrechtelijke of administratieve sancties krijgen. Sommige werknemers zijn vrijgesteld van de verplichting een Limosa-aangifte te doen. Meestal is dat omwille van de specifieke aard van hun opdracht in België of omwille van de korte duur ervan (bv. sportlui, kunstenaars met internationale faam, wetenschappers of onderzoekers van een buitenlandse universiteit of wetenschappelijke instelling…).

Wat zijn de voordelen van de Limosa-aangifte?

De Limosa-aangifte biedt voor werkgevers de volgende voordelen:

  • Je hoeft bepaalde sociale documenten, zoals personeelsregister en arbeidsreglement, niet meer op te stellen voor de specifieke opdracht
  • Je hoeft geen individuele loonafrekening meer op te stellen

DmfA-aangifte

De DmfA-aangifte (Déclaration multifonctionelle/Multifunctionele aangifte) is de vervanger voor de RSZ-kwartaalaangifte. Met deze aangifte dien je de loons- en arbeidstijdgegevens van je medewerkers in. De DmfA-aangifte wordt door de verschillende instellingen van de sociale zekerheid gebruikt. Denk hierbij aan de ziekteverzekering, pensioenen, werkloosheid, beroepsrisico’s, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie (arbeiders).

ASR

ASR staat voor aangifte van sociaal risico. In de loop van een arbeidsrelaties kunnen er verschillende zaken gebeuren die invloed hebben op de sociale positie van een werknemer. Men spreekt dan van een sociaal risico zoals bijvoorbeeld een ziekte, zwangerschap of arbeidsongeval. Deze informatie wordt door de instelling gericht opgevraagd via de aangifte van een sociaal risico. Met deze aangifte heeft je medewerker recht op een vervangingsinkomen. Denk daarbij aan

  • uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering;
  • uitkeringen naar aanleiding van een arbeidsongeval;
  • werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantie-uitkeringen of activeringsuitkeringen;
  • Uitkeringen in uitvoering van schadeverzekering.

De ASR bevat aanvullende gegevens op de DmfA -en Dimona-aangifte, die de sociale zekerheid nodig heeft om te bepalen of je medewerker recht heeft op een vervangingsinkomen en het bedrag van dit inkomen. Wanneer je deze aangifte moet doen, hangt samen met het sociaal risico waarvoor je het indient.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp