Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Nachtarbeid

29 januari 2020
Leestijd: Later lezen?

Arbeidsprestaties die worden uitgevoerd tussen 20 uur en 6 uur noemen we nachtarbeid. Nachtarbeid is in principe verboden, maar de wetgeving formuleert enkele uitzonderingen. In dit dossier duiken we dieper in op de voorwaarden en gevolgen van nachtarbeid.

Uitzonderingen op het algemeen principe

Nachtarbeid is toegelaten voor bepaalde sectoren, activiteiten of medewerkers als deze afwijking op de wetgeving in de wet zelf is opgenomen of via een koninklijk besluit. Wanneer nachtarbeid wordt toegestaan is dit vaak omdat het gaat over activiteiten waarbij het door de maatschappij als normaal wordt ervaren dat deze ’s nachts worden uitgevoerd.

Procedure om nachtarbeid in te voeren

Wil je nachtarbeid invoeren in je bedrijf waarbij er gewoonlijk tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends wordt gewerkt? Dan moet je dit doorgaans eerst met je medewerkers overleggen. Dit kan via de ondernemingsraad, anders via de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek daaraan, rechtstreeks met je medewerkers. Tijdens dit overleg bespreek je de volgende onderwerpen:

 • Naleving van de cao 46 van de Nationale Arbeidsraad over de begeleidingsmaatregelen voor nachtarbeid;
 • De mogelijkheid tot kinderopvang;
 • De veiligheidsmaatregelen;
 • De bezoldiging (gelijk voor mannen en vrouwen);
 • Het aantal betrokken werknemers.

Een verslag van dit overleg stuur je naar je Paritair Comité. De volgende stap is tot een akkoord komen met je medewerkers. Wanneer er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in je bedrijf moet de arbeidsregeling rond nachtarbeid worden opgenomen in je cao. Deze cao laat je ondertekenen door de verschillende werknemersorganisaties. Wanneer er geen vakbondsafvaardiging is in je bedrijf, gebeurt het invoeren van nachtarbeid via een wijziging in het arbeidsreglement.

Vergoedingen voor nachtwerk

Medewerkers die je gewoonlijk laat werken tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends, hebben vaak ook recht op een extra financiële vergoeding. Per uur nachtarbeid ontvangt de medewerker dan 1,19 euro extra (bedrag sinds 1 september 2018). Medewerkers vanaf vijftig jaar ontvangen 1,43 euro per uur. Deze bedragen worden geïndexeerd.

Let wel, sommige sectoren voorzien daarnaast ook nog andere nachttoeslagen, onafhankelijk van het tijdstip van de prestaties.

Wettelijke verplichtingen

Wanneer je nachtarbeid invoert, moet je onder meer rekening houden met volgende wettelijke verplichtingen :

 • De nachtarbeidsregeling moet evenveel werkuren bevatten als de voltijdse arbeidsregeling van het dagregime;
 • Voorzie tussen twee opeenvolgende diensten een rusttijd van 11 uur;
 • Voer een risicoanalyse uit en voorzie de nodige preventiemaatregelen;
 • Organiseer gezondheidstoezicht;
 • Zorg ervoor dat de preventiedienst en eerstehulpverlening beschikbaar zijn.

Hou ook rekening met de sectorale regels.

Minderjarigen mogen niet werken tussen 20 uur en 6 uur, tenzij voor bepaalde bedrijfstakken waar de wet hiervan afwijkt. Een minderjarige die ’s nachts werkt, heeft recht op twaalf opeenvolgende uren rust.

Nachtarbeid bij 50-plussers

Oudere medewerkers die nachtarbeid doen, hebben het recht over te schakelen naar een dagregime. Hiervoor worden twee leeftijdsgrenzen gehanteerd:

 • Medewerkers vanaf 50 jaar hebben het recht om over te schakelen als ze al minimaal twintig jaar nachtarbeid uitvoeren en erkende medische redenen voorleggen.
 • Medewerkers vanaf 55 jaar mogen overschakelen op dagarbeid als ze minimaal twintig jaar nachtprestaties uitvoerden.
Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp