Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Werken op zon- en feestdagen

11 april 2022
Leestijd: Later lezen?

Een winkel die op zondag of een feestdag open is? Ondanks dat de arbeidswet zondagsrust verplicht en tewerkstelling op een feestdag verbiedt, zijn hier uitzonderingen op. In dit dossier verdiepen we ons in de voorwaarden om werken op zon- en feestdagen mogelijk te maken.

Situaties waar zondagswerk is toegestaan

De arbeidswet en verschillende koninklijke besluiten formuleren afwijkingen op het verbod op zondagswerk. Denk hierbij aan de volgende situaties:

 • Bepaalde werkzaamheden die niet op een andere dag kunnen uitgevoerd worden, om de normale exploitatie niet te storen (bv. toezicht bedrijfsruimte, dringende arbeid aan machines…)
 • Zondagsarbeid in bepaalde bedrijven (bv. hotels, dagbladondernemingen, reisagentschappen, apotheken enz.)
 • Zondagsarbeid voor kleinhandelszaken binnen een toeristisch centrum
 • Beenhouwerijen, tabakswinkels enz.
 • Kleinhandelszaken die hoofdzakelijk meubels verkopen en tuincentra;

Maximum aantal dagen

Afhankelijk van de afwijking kan er elke zondag gewerkt worden of slechts voor een bepaald aantal zondagen:

 • Binnen een kleinhandelszaak, badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centrummag er zondagwerk verricht worden tot maximum 39 zondagen per kalenderjaar per werknemer.
 • De tewerkstelling in kleinhandelszaken die hoofdzakelijk meubels verkopen en in tuincentra is beperkt tot 40 zondagen per jaar;
 • In de distributiesector is een tewerkstelling op zondag omwille een manifestatie of een braderij mogelijk voor 6 zondagen

Situaties waarin tewerkstelling op een feestdag is toegestaan

In de situaties waarin zondagsarbeid algemeen is toegestaan, is het ook toegestaan om op een feestdag te laten werken. Wordt het zondagswerk slechts toegelaten voor een aantal zondagen of is de toelating slechts tijdelijk, dan is er een Koninklijk besluit nodig dat de duur of de frequentie van de toelating bepaalt om op feestdagen te werken.

Loontoeslag

Wanneer je medewerker werkt op een zon- of feestdag betaal je hem het gewone loon uit. In heel wat cao’s is er een loontoeslag of premie opgenomen voor werk op zon- en feestdagen. Presteert je werknemer overuren op een zon- of feestdag, dan betaal je een toeslag van 100%.

Inhaalrust

Wanneer je medewerker werkt op een zondag, heeft deze recht op onbetaalde inhaalrust. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Wanneer je medewerker meer dan vier uur werkt op een zondag heeft hij recht op een volledige dag inhaalrust;
 • Wanneer je medewerker vier uur of minder werkt op een zondag heeft hij recht op een halve dag inhaalrust;

Je werknemer moet deze inhaalrust in principe in de loop van de 6 kalenderdagen na de gewerkte zondag opnemen (tenzij je sector een afwijkende termijn bepaalt).

Heeft je werknemer gewerkt op een feestdag, dan heeft hij recht op betaalde inhaalrust. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Wanneer je voltijdse medewerker meer dan vier uur werkt op een feestdag heeft hij recht op een volledige dag inhaalrust;
 • Wanneer je voltijdse medewerker vier uur of minder werkt op een feestdag heeft hij recht op een halve dag inhaalrust;
 • Wanneer je deeltijdse medewerker werkt op een feestdag heeft hij recht op inhaalrust die gelijk is aan het aantal gewerkte uren.

Deze inhaalrust moet in principe binnen de zes weken na de feestdag worden opgenomen (tenzij je sector een afwijkende termijn bepaalt).

Vervangingsdag

Wanneer een feestdag valt op een zondag of inactiviteitsdag hebben je voltijdse medewerkers recht op een vervangingsdag op een gewone activiteitsdag. Deze vervangingsdag mag voor de eigenlijke feestdag vallen, maar moet opgenomen worden binnen hetzelfde kalenderjaar.

De paritaire comités kunnen deze vervangingsdagen collectief vastleggen. Gebeurt dat niet, dan kan de vervangingsdag worden vastgesteld door de ondernemingsraad, de syndicale afvaardiging of de individuele werknemers, afhankelijk van welke instanties aanwezig zijn in jouw onderneming.

Is de vervangingsdag niet collectief bepaald, dan mag iedere medewerker deze dag opnemen in onderlinge overeenkomst met jou. Is er geen akkoord op collectief of individueel niveau, dan wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op de feestdag volgt.

Voor de deeltijdse werknemers zijn de regels verschillend afhankelijk of het gaat om een deeltijdse werknemer met een vast uurrooster of een deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp