Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Jeugdvakantie

26 november 2019
Leestijd: Later lezen?

De vakantierechten van een medewerker zijn gebaseerd op de prestaties van de werknemer in het vorige kalenderjaar (ook gekend als het vakantiedienstjaar). Dit is het jaar waarin je je vakantiedagen voor het daaropvolgende vakantiejaar opbouwt. Een jongere, die zich voor de  eerste  keer op de arbeidsmarkt begeeft in bijvoorbeeld september van het vakantiedienstjaar, zal het daaropvolgende jaar (vakantiejaar) dus nog niet alle twintig wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen.  Via jeugdvakantie heeft de medewerker recht op een aanvulling op de opgebouwde vakantierechten. Acerta licht de regels toe.

Voorwaarden voor jeugdverlof

Een jongere die jeugdvakantie wil aanvragen bij de RVA moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De medewerker moet jonger dan 25 jaar zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar;
  • De medewerker beëindigde zijn studies in het vakantiedienstjaar en  startte met werken in datzelfde jaar;

De medewerker was minimaal een maand in dienst in het vakantiedienstjaar en deze tewerkstelling omvatte ten minste 13 arbeidsdagen.

Hoeveel dagen jeugdverlof mag je verlenen?

In normale omstandigheden heeft een medewerker recht op vier weken betaald verlof. Heeft je jonge medewerker het voorafgaande jaar bijvoorbeeld een half jaar gewerkt, dan heeft hij, naast twee weken wettelijke vakantie, recht op twee weken jeugdvakantie. De dagen jeugdvakantie mag de medewerker enkel gebruiken als de gewone vakantiedagen allemaal zijn benut. Wanneer de medewerker zijn jeugdvakantie opneemt, spreek je, net zoals bij de andere vakantiedagen, onderling af. De medewerker mag deze vakantiedagen  verspreiden over het jaar. De werknemer is niet verplicht de jeugdvakantie op te nemen.

Berekening van de jeugdvakantie-uitkering

Als een bediende een dag wettelijke vakantie opneemt betaal je als werkgever op het moment van opname van de vakantie enkel vakantiegeld voor deze opgebouwde vakantierechten. Voor de jeugdvakantie heeft de medewerker recht op een uitkering van de RVA. De uitkering bedraagt 65 % van het brutoloon van de eerste maand dat het jeugdverlof wordt genomen. Je medewerker heeft maximaal recht op 2.297,90  euro per maand. De medewerker wordt door de RVA uitbetaald, de maand nadat hij de dagen jeugdvakantie heeft opgenomen.

Aangifte van jeugdvakantie

De medewerker vult het formulier C-103- Jeugdvakantie – Werknemer in wanneer hij voor het eerst jeugdvakantie aanvraagt en overhandigt dit aan de uitbetalingsinstelling. Als werkgever moet je voor de eerste maand dat de medewerker jeugdvakantie opneemt een elektronische aangifte scenario 9 indienen. Hiervan geef je een kopie aan de medewerker.

Daarnaast moet je op het eind van elke maand, waarin de medewerker jeugdvakantie opneemt, een elektronische aangifte scenario 10 indienen. Ook van dit formulier geef je een kopie aan de medewerker. Deze aangifte is voor de berekening van de jeugdvakantie-uitkering.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp