Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

10 april 2019
Leestijd: Later lezen?

Medewerkers die minstens 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) voor je gewerkt hebben in de 15 maanden voorafgaand aan de aanvraag kunnen ouderschapsverlof aanvragen. Niet enkel de biologische ouders van het kind hebben er recht op. Concreet gaat het om medewerkers die onder een van de volgende categorieën vallen:

  • De biologische moeder en vader
  • Iemand die het kind erkende, waardoor de afstamming langs vaderszijde vast komt te staan
  • De adoptieouders 

Betreft het een koppel met twee moeders en erkende de biologische vader het kind niet? Dan maakt de partner van de biologische moeder ook aanspraak op ouderschapsverlof – mits ze kan aantonen dat ze meemoeder is. Dat kan met de volgende documenten:

  • De huwelijksakte
  • Een bewijs van wettelijk samenwonen
  • Een uittreksel van het bevolkingsregister waaruit blijkt dat de betrokkenen sinds 3 jaar voor de geboorte van het kind onafgebroken zijn ingeschreven op hetzelfde adres.

Voor hetzelfde kind kunnen de twee (adoptie)ouders ouderschapsverlof vragen. 

Uitstelmogelijkheden voor werkgevers

Heeft je medewerker recht op ouderschapsverlof maar wil je de opname van zijn verlof uitstellen? Dan moet je dit aangeven binnen de maand die volgt op de schriftelijke aanvraag. Je moet hier wel een verdedigbare reden voor hebben - lees: één die te maken heeft met de werking van je onderneming. Het uitstel kan maximaal 6 maanden duren

Wanneer vervalt het ouderschapsverlof?

Je medewerker kan het ouderschapsverlof opnemen zolang het kind nog geen 12 jaar is op de dag dat de werkonderbreking ingaat. Het kind mag dus wel de leeftijdsgrens bereiken tijdens de duurtijd van het ouderschapsverlof. Die leeftijd geldt zowel voor adoptie als voor biologische kinderen. Heeft het kind een fysieke of mentale handicap? Dan behoudt je medewerker het recht op ouderschapsverlof tot het kind 21 jaar wordt.

Hoe lang is je medewerker afwezig?

Er bestaan verschillende vormen van ouderschapsverlof – elk met zijn eigen duur. In totaal zijn er vier verschillende mogelijkheden:

Volledige onderbreking

Als je medewerker (voltijds of deeltijds) voor een volledige onderbreking van het werk kiest, duurt dit in totaal maximaal 4 maanden per kind. Hij mag dit opsplitsen in periodes van 1 maand of een veelvoud daarvan. Hij kan dus 1, 2, 3 of 4 maanden ouderschapsverlof aanvragen. Vraagt hij niet de volledige 4 maanden aan? Dan kan hij de resterende maanden later gebruiken – zolang het kind voldoet aan de leeftijdsregels.

Je medewerker kan er ook voor kiezen om de maximale periode in weken op te splitsen. Dit is echter een uitzondering op de algemene regel, waardoor hij jouw toestemming moet hebben. Deze extra flexibiliteit is geen recht – het is enkel een mogelijkheid die jij je medewerker kan toestaan.

Halftijds ouderschapsverlof

Het halftijdse ouderschapsverlof duurt maximaal 8 maanden per kind. Je medewerker mag dit opsplitsen in periodes van twee maanden of een veelvoud daarvan. Hij kan dus 2, 4, 6 of 8 maanden halftijdse onderbreking aanvragen. Ook hier geldt dat niet opgenomen maanden later gebruikt mogen worden.

Heeft je medewerker graag meer flexibiliteit? Dan kan hij jou vragen om de maximale duur op te splitsen in periodes van één maand. Zonder jouw toestemming is dat niet mogelijk.

Ouderschapsverlof met 1/5

Het 1/5 ouderschapsverlof kan in totaal maximaal 20 maanden genomen worden per kind. Je medewerker mag deze maanden opnemen in periodes van 5, 10, 15 of 20 maanden. Niet opgenomen maanden mag hij dan weer op een later tijdstip benutten.

Ouderschapsverlof met 1/10

Voor 1/10 ouderschapsverlof moet je medewerker expliciet jouw toestemming vragen; het is in tegenstelling tot de vorige vormen immers een mogelijkheid, geen recht. Ga je akkoord? Dan kan de vermindering in totaal voor maximaal 40 maanden per kind genomen worden. Die maanden mag je medewerker opsplitsen in periodes van 10, 20, 30 of 40 maanden.

De manier waarop de gekozen vorm van ouderschapsverlof wordt opgenomen, wordt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer bepaald. De overeengekomen verminderde uurroosters worden vastgelegd in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Wordt er gekozen voor een variabel rooster dan volstaat het om in de bijlage te verwijzen naar het kader opgenomen in het arbeidsreglement.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp