Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Ouderschapsverlof

Leestijd: Later lezen?

Ouderschapsverlof wordt toegekend naar aanleiding van een geboorte of adoptie. Vraagt een van je medewerkers ouderschapsverlof aan dan is het belangrijk de regels te kennen. Acerta zet alle zaken even voor je op een rijtje.

Ouderschapverlof: voorwaarden

Je kent ouderschapsverlof toe aan medewerkers die je, in de loop van vijftien maanden vóór dat ze ouderschapsverlof aanvragen, minstens twaalf maanden hebt tewerkgesteld. Voor het onderwijs of de openbare sector volstaat het om in dienstactiviteit te zijn – ongeacht de anciënniteit.

De prestaties worden volledig of deels geschorst:

  • Volledige schorsing gedurende vier maanden: op te nemen in één keer, per maand of per week of een veelvoud daarvan (mits akkoord van de werkgever)
  • Vermindering van prestaties (halftijds) gedurende acht maanden:
    op te nemen in blokken van twee maanden of een veelvoud daarvan, of per maand of een veelvoud daarvan (mits akkoord van de werkgever)
  • Vermindering van prestaties (1/5de) gedurende twintig maanden: alleen bij voltijdse tewerkstelling, per blokken van vijf maanden of een veelvoud daarvan.
  • Vermindering van prestaties (1/10de) gedurende veertig maanden: alleen bij voltijdse tewerkstelling, per blokken van tien maanden of een veelvoud daarvan (mits akkoord van de werkgever).

Je medewerkers mogen het ouderschapsverlof opnemen tot het kind 12 jaar is, al kan de leeftijd worden opgetrokken tot 21 jaar wanneer het gaat om een gehandicapt kind. Bij een adoptie kan het ouderschapsverlof opgenomen worden vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister tot het kind uiterlijk 12 jaar is, of 21 jaar in geval het gaat om een gehandicapt kind.  

Je medewerkers moeten hun aanvraag indienen via een aangetekend schrijven of door overhandiging van een gewone brief waarbij de werkgever een duplicaat tekent voor ontvangst – ten vroegste drie maanden en ten laatste twee maanden voor de begindatum. Vanaf de aanvraag tot drie maanden na het einde van het ouderschapsverlof geniet de medewerker ontslagbescherming. Voldoen je medewerkers aan de voorwaarden, dan hebben zij over het algemeen het recht om met ouderschapsverlof te gaan.

Als werkgever heb je enkel een mogelijkheid om het verlof onder strikte voorwaarden uit te stellen voor medewerkers met een strategische functie. Gaat het echter om een aanvraag voor een 1/10de ouderschapsverlof, het voltijds ouderschapsverlof per week (of een veelvoud daarvan) of het halftijds ouderschapsverlof per maand (of een veelvoud daarvan), dan heb je de mogelijkheid om het ouderschapsverlof te weigeren. In dat geval moet je de weigering schriftelijk en binnen de maand na de aanvraag bezorgen aan je medewerker. Ouderschapsverlof wordt vergoed via een forfaitaire uitkering door de RVA.

Ouderschapsverlof aanvragen
Aanmoedigingspremie ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof aanvragen voor een week

Naast de huidige regeling van vier maanden voltijds, acht maanden halftijds of twintig maanden 1/5de, is er een wet gepubliceerd om tegemoet te komen aan de veranderende gezinscontext: vanaf 1 juni 2019 kan een voltijdse medewerker een loopbaanvermindering van 1/10 van het normale aantal werkuren vragen. Zo kan hij of zij voor meer flexibiliteit kiezen en bijvoorbeeld elke woensdagnamiddag afwezig zijn. Daarvoor is wel de toestemming van de werkgever nodig: in tegenstelling tot andere vormen van ouderschapsverlof kan je de loopbaanvermindering van 1/10e namelijk weigeren.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp