Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof

05 december 2019
Leestijd: Later lezen?

In september 2019 maakte het betaald educatief verlof plaats voor het Vlaams opleidingsverlof in Vlaanderen. Het Vlaams opleidingsverlof geeft je medewerkers het recht om afwezig te zijn voor het volgen van een erkende opleiding. In dit dossier zetten we alle voorwaarden en regels op een rijtje.

Voorwaarden voor het Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof is een verworven recht van je medewerkers. Je kan het dus niet weigeren. Het aanvragen van Vlaams opleidingsverlof (VOV) is voor een medewerker enkel mogelijk als hij minstens 50 % werkt (te bekijken in de maand september of de maand waarin de eerste opleiding start) en de werkplaats zich in Vlaanderen bevindt. Vindt de tewerkstelling plaats in Brussel of Wallonië? Dan kan je betaald educatief verlof aanvragen bij de bevoegde diensten van de desbetreffende regio.

De medewerker is verplicht om de opleiding nauwgezet te volgen. Dit betekent dat hij maximaal voor 10 % onwettig afwezig mag zijn bij de lessen indien de lessen aanwezigheid vereisen en/of dat hij verplicht moet deelnemen aan de eindbeoordeling indien de opleiding een eindbeoordeling heeft.

Welke opleidingen komen in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof?

De volgende opleidingen geven je medewerker recht op VOV:

  • Een opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives, mits de medewerker voor minstens drie studiepunten of 32 lesuren (via contactonderwijs of een vorm van ‘blended’ leren) ingeschreven is binnen een periode van één jaar. Je medewerker mag verschillende modules bij eenzelfde opleidingsverstrekker combineren om aan dat minimum te raken. Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat bovendien de mogelijkheid om modules van verschillende opleidingsverstrekkers te combineren om aan dat minimum te raken.
  • Loopbaangerichte opleidingen van minstens 32 uren in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan (loopbaanbegeleiding).
  • Examens bij de Vlaamse examencommissie secundair onderwijs.
  • Examens in het kader van het verwerven van een ervaringsbewijs EVC.

Hoeveel uren mag je medewerker afwezig zijn?

Een medewerker heeft recht op een maximum van 125 uren Vlaams Opleidingsverlof per schooljaar. Dat aantal uren wordt aangepast aan het tewerkstellingspercentage van je medewerker (in september).

Voor het schooljaar 2021-2022 opende de Vlaamse overheid de mogelijkheid van een gezamenlijk initiatiefrecht. Dit recht houdt in dat een medewerker die zowel een opleiding volgt op eigen initiatief, als ook nog een andere opleiding op voorstel van zijn werkgever, tot maximaal 250 VOV-uren (voor een voltijdse tewerkstelling) kan opnemen. Het gaat dan noodzakelijk om 2 opleidingen, waar telkens tot maximaal 125 VOV-uren voor kunnen worden ingezet.

Het concrete aantal uren dat je medewerker kan opnemen, wordt verder nog bepaald door het type opleiding dat je medewerker volgt en/of de examens die hij aflegt. Volgt je medewerker:

  • Een opleiding gebaseerd op lesuren: het aantal uren VOV is gelijk aan het aantal lesuren
  • Een opleiding met studiepunten: vier uren VOV per studiepunt
  • Een opleiding bij een centrum voor volwassenonderwijs, gebaseerd op lestijden: aantal uren VOV is gelijk aan de lestijden
  • Examens bij de examencommissie: acht uren VOV per examen
  • Het afleggeen van examens voor EVC: zestien uren VOV

Uitbetaling loon

Je medewerker behoudt het recht op zijn volledig loon tijdens zijn opleidingsverlof, mits het brutoloon niet meer dan 3.047 euro per maand bedraagt (bedrag voor het schooljaar 2021-2022 onder voorbehoud van publicatie in het BS). Bij een hoger brutoloon mag je als werkgever het loon beperken tot het maximumbedrag.

Planning van het opleidingsverlof

De planning van het opleidingsverlof gebeurt altijd in onderling overleg met je medewerker. Het VOV mag je inplannen een dag voor de start van de opleiding tot twee dagen na de einddatum. Wanneer een medewerker halftijds werkt mogen de uren enkel ingepland worden tijdens werkuren die samenvallen met lessen of examens.

Wat moet je als werkgever in orde brengen?

Een medewerker vraagt bij jou opleidingsverlof aan door je een inschrijvingsattest te bezorgen. Dit doet hij ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar of binnen de vijftien dagen na de inschrijving. Vervolgens bereken je het aantal uren VOV waarop je medewerker recht heeft en plannen jullie samen deze uren in. Registreer per kwartaal het aantal opgenomen VOV-uren via de DmfA-aangifte.

Ten laatste drie maanden na de start van de opleiding kan je bij de Vlaamse overheid een terugbetaling voor het VOV aanvragen. Dit doe je via het WSE-loket.

Mag een medewerker nog gebruikmaken van betaald educatief verlof?

Medewerkers die in het schooljaar 2018-2019 een meerjarige opleiding volgen en in het verleden hiervoor al betaald educatief verlof aanvroegen, behouden dit recht. Zij kunnen hun opleiding blijven volgen via betaald educatief verlof tot en met 31 december 2021.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp