Deel deze pagina

Loondossier opstarten

Wij nemen je loonadministratie met plezier mee in handen.

Geef je loonberekening en loonadministratie uit handen

Een correcte én volledige loonberekening is cruciaal. De fiscus houdt de correcte toepassing van de bedrijfsvoorheffing namelijk nauwlettend in de gaten. Stem ook je persoonlijke sociale bijdragen af op het loon dat je jezelf uitkeert, om later hoge regularisaties te vermijden. Voor de uitbetaling van je loon, kan je kiezen tussen een automatische opdracht wanneer je loongegevens elke maand dezelfde zijn, of een maandelijkse opdracht wanneer je loon varieert.

Naast de berekening van je loon en bedrijfsvoorheffing, nemen we ook de verdere administratie van je bezoldiging voor onze rekening:

1. Wij bezorgen je een maandelijkse elektronische loonfiche via MyAcerta - Mijn Loon als Bedrijfsleider;

2. Indien je dat wenst, zorgen wij voor het doorstorten van je nettoloon naar je persoonlijke rekening;

3. Je krijgt maandelijks je factuur die je via domiciliëring kan betalen;

4. Je ontvangt jaarlijks de fiche 281.20 die je nodig hebt voor de personenbelasting;

5. Je hoeft je verder nergens zorgen over te maken.

Vraag je persoonlijk voorstel aan

Vul het onderstaande contactformulier in. 

Let op: de loonberekening is enkel mogelijk als je bedrijfsleider bent van een vennootschap. Dit kan niet voor een eenmanszaak.

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.