Deel deze pagina

Wat moet je doen bij een loopbaancontrole?

We contacteren je hierover per brief of e-mail. 

Wanneer je jouw zelfstandige activiteit wil uitoefenen als zelfstandige in bijberoep (of als zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met een bijberoep), moet je aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. In ruil geniet je van een voordelig tarief en betaal je minder sociale bijdragen, mits je inkomen onder een bepaalde grens blijft.

Acerta moet elk jaar controleren of je nog voldoet aan deze wettelijke voorwaarden. Op die manier zorgen wij ervoor dat je in orde blijft met je sociale zekerheid. 

Veelgestelde vragen

Voor de opgesomde kwartalen ga je telkens na of je aan de wettelijke voorwaarden voor een zelfstandige activiteit in bijberoep of in hoofdberoep gelijkgesteld met een bijberoep voldeed.

Neem dan contact met ons op via acerta.be/contactform en we zoeken het graag voor je uit. Hierbij enkele concrete situaties en wat je kan doen:

> Je loontrekkende activiteit werd beëindigd

Bezorg ons een kopie van je C4. Weet dat je in uw opzegperiode nog voldoet aan de voorwaarden van bijberoep. Ook indien je werkloosheidsuitkeringen ontving, blijft je voldoen aan de voorwaarden van bijberoep. Laat ons weten over welke periode het gaat.

> Je loontrekkende activiteit werd verminderd

Je presteerde nog meer dan 50% van het aantal uren van een voltijdse betrekking, of meer dan 60% van een voltijdse betrekking als vastbenoemde in het onderwijs, dan moet je ons niets bezorgen. Je bent in orde.

Je presteerde minder dan 50% van het aantal uren van een voltijdse betrekking, of minder dan 60% van een voltijdse betrekking als vastbenoemde in het onderwijs: bezorg ons een kopie van de loonfiches van de betrokken kwartalen.

> Je genoot een uitgestelde bezoldiging in het onderwijs.

Je presteerde het voorgaande schooljaar meer dan 50% van het aantal uren van een voltijdse betrekking, dan blijf je voldoen aan de voorwaarden van bijberoep voor de periode dat je een uitgestelde bezoldiging ontving.

Bezorg ons een bewijs van je uitgestelde bezoldiging. Dit kan bijvoorbeeld een kopie van een loonbrief of printscreen uit MijnOnderwijs zijn.

> Je genoot een loopbaanonderbreking

Bezorg ons een kopie van het formulier C62 waarop de RVA de loopbaanonderbreking bevestigt.

> Je oefende je loontrekkende activiteit uit in het buitenland

Bezorg ons een kopie van uw arbeidsovereenkomst of loonfiche.

> Je nam je rustpensioen of een vervroegd pensioen op of je ontving een overlevingspensioen

Bezorg ons een kopie van je pensioenbeslissing.

Neem dan contact met ons op via acerta.be/contactform en we zoeken het graag voor je uit. Hierbij enkele concrete situaties en wat je kan doen:

> Je burgerlijke staat wijzigde waardoor je niet meer voldoet aan de voorwaarden

Je moet niets doen. Wij ontvangen deze wijziging automatisch en passen je dossier vervolgens aan.

> Je loontrekkende activiteit werd gewijzigd

Je presteerde minstens 50% van het aantal uren van een voltijdse betrekking, of minstens 60% van een voltijdse betrekking als vastbenoemde in het onderwijs, dan voldoe je aan de voorwaarden voor een bijberoep in plaats van gelijkstelling met bijberoep. Bezorg ons een kopie van je loonfiches van de betrokken kwartalen.

> De loontrekkende activiteit van je huwelijkspartner werd beëindigd

Bezorg ons een kopie van de C4. Weet dat je huwelijkspartner in de opzegperiode nog voldoet aan de voorwaarden. Ook indien je huwelijkspartner werkloosheidsuitkeringen ontving, voldeed je aan de voorwaarden. Laat ons weten over welke periode het gaat.

> De loontrekkende activiteit van je huwelijkspartner werd verminderd

Je huwelijkspartner presteerde nog meer dan 1/3 van het aantal uren van een voltijdse betrekking: je moet niets doen.

Je huwelijkspartner presteerde minder dan 1/3 van het aantal uren van een voltijdse betrekking: bezorg ons een kopie van de loonfiches van de betrokken kwartalen.

> Je huwelijkspartner genoot een loopbaanonderbreking

Bezorg ons een kopie van het formulier C62 waarop de RVA de loopbaanonderbreking bevestigt.

> Je huwelijkspartner oefende een loontrekkende activiteit uit in het buitenland

Bezorg ons een kopie van de arbeidsovereenkomst of loonfiche.

> Je huwelijkspartner nam een rustpensioen of een vervroegd pensioen op

Bezorg ons een kopie van de pensioenbeslissing.

Ben je ondertussen aan de slag als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige in bijberoep?

> Contacteer ons via MyAcerta (tabblad Loopbaan)

> Stuur ons een bericht via het contactformulier (Mijn sociaal statuut > Mijn loopbaan als zelfstandige)

> Via onze simulatietool kan je je sociale bijdragen berekenen. Indien er een aanpassing nodig is, kan je je inkomen zelf wijzigen en het resultaat onmiddellijk ontvangen via MyAcerta

Heb je je zelfstandige activiteit ondertussen stopgezet?

> Lees alles over het stoppen van je zelfstandig activiteit op onze site.

Een eerste controle van de wettelijke voorwaarden gebeurt door het RSVZ. Dit is de overkoepelde overheidsorganisatie in België van alle sociaal verzekeringsfondsen.

Zijn er voldoende gegevens beschikbaar, dan ontvang je geen manuele controle meer. Zijn er niet voldoende gegevens (dit kan gebeuren wanneer je loon ook (deels) bestaat uit bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, een uitgestelde bezoldiging in het onderwijs of wanneer je werkt met interimcontracten), dan ontvang je een manuele controle.

Maar dit hoeft niet noodzakelijk te wijzen op moeilijkheden. Het betekent enkel dat een automatische controle van je gegevens moeilijker was dan die van je collega.