Je zaak in moeilijkheden

Leestijd: Later lezen?

Als je met je onderneming in woelig vaarwater komt, moet je snel en goed bijsturen voor je kopje onder gaat … Gelukkig zijn er ook een aantal reddingsboeien voorhanden.

Verlies je sociale rechten niet

Als je moeilijkheden hebt om je sociale bijdragen te betalen, kan dat zware gevolgen hebben voor je sociale zekerheid. Door nalatigheidsintresten lopen je schulden bovendien op. Neem tijdig contact op met je sociaal verzekeringsfonds om te bekijken of er een afbetalingsplan of kwijtschelding van verhogingen mogelijk is.

Vrijstelling sociale bijdrage

Heb je zware betalingsmoeilijkheden, en kun je aantonen dat je financieel niet in staat bent om je sociale bijdragen te betalen? Dan kon je tot voor kort bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen (CVB) een vrijstelling voor de betaling van die sociale bijdragen aanvragen. Sinds het najaar van 2018 doe je dat via het RSVZ.

Overbruggingsrecht

Als je je zaak door overmacht tijdelijk stopzet - na een overstroming, brand of andere natuurramp, na vernieling door een derde, of door een allergie - kun je tijdelijk een uitkering krijgen. Tijdens je beroepsloopbaan kun je meerdere keren een beroep doen op dit overbruggingsrecht, met behoud van je sociale zekerheid. Dit met een maximum van twaalf maanden gedurende je volledige loopbaan.

Je hebt automatisch recht op deze tussenkomst via je sociaal verzekeringsfonds. je overbruggingsrecht omvat:

  • een maandelijkse uitkering gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen
  • het behoud van je rechten op geneeskundige verzorging en kinderbijslag, gedurende maximaal vier kwartalen, zonder dat je je sociale bijdragen hoeft te betalen

Je moet je aanvraag indienen voor het einde van het tweede kwartaal volgend op de stopzetting.

Hinderpremie bij wegenwerken

Als er voor de deur van je zaak zware verkeershinder is door werken, blijven sommige klanten waarschijnlijk weg. De overheid geeft kleine ondernemingen wat financiële ademruimte via een hinderpremie van 2000 euro. De inkomenscompensatievergoeding is er voor iedere zelfstandige werkzaam in je onderneming, ook meewerkende partners. Ze bedraagt 80,67 euro per kalenderdag, en wordt uitbetaald vanaf de achtste dag volgend op de sluitingsdatum. De maximumperiode is dertig kalenderdagen - met mogelijkheid tot verlenging. Zo kan de volledige periode van hinder gedekt worden. De vergoeding is sinds 2018 vrijgesteld van belasting. 

Psychologische begeleiding

Als het economisch slecht gaat met je zaak, dan heeft dat in veel gevallen ook psychologische en emotionele gevolgen. De vzw Dyzo begeleidt je als je met ernstige problemen kampt of bijna failliet bent – met praktische, maar ook psychologische hulp. Zo kom jij een moeilijke periode veerkrachtiger door. In Brussel helpt het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) zelfstandigen en bedrijfsleiders hun problemen te identificeren en een strategie uit te werken om uit de crisis te raken.