Je zaak in moeilijkheden

Leestijd: Later lezen?

Als je met je onderneming in woelig vaarwater komt, moet je snel en goed bijsturen voor je kopje onder gaat … Gelukkig zijn er ook een aantal reddingsboeien voorhanden.

Verlies je sociale rechten niet

Als je moeilijkheden hebt om je sociale bijdragen te betalen, kan dat zware gevolgen hebben voor je sociale zekerheid. Door nalatigheidsintresten lopen je schulden bovendien op. Neem tijdig contact op met je sociaal verzekeringsfonds om te bekijken of er een afbetalingsplan of kwijtschelding van verhogingen mogelijk is.

Vrijstelling sociale bijdrage

Heb je zware betalingsmoeilijkheden, en kun je aantonen dat je financieel niet in staat bent om je sociale bijdragen te betalen? Dan kon je tot voor kort bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen (CVB) een vrijstelling voor de betaling van die sociale bijdragen aanvragen. Sinds het najaar van 2018 doe je dat via het RSVZ.

Overbruggingsrecht

Als je je zaak door overmacht tijdelijk stopzet - na een overstroming, brand of andere natuurramp, na vernieling door een derde, of door een allergie - kun je tijdelijk een uitkering krijgen. Tijdens je beroepsloopbaan kun je meerdere keren een beroep doen op dit overbruggingsrecht, met behoud van je sociale zekerheid. Dit met een maximum van twaalf maanden gedurende je volledige loopbaan.

Je hebt automatisch recht op deze tussenkomst via je sociaal verzekeringsfonds. je overbruggingsrecht omvat:

  • een maandelijkse uitkering gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen
  • het behoud van je rechten op geneeskundige verzorging en kinderbijslag, gedurende maximaal vier kwartalen, zonder dat je je sociale bijdragen hoeft te betalen

Je moet je aanvraag indienen voor het einde van het tweede kwartaal volgend op de stopzetting.

Hinderpremie bij wegenwerken

Als er voor de deur van je zaak zware verkeershinder is door werken, blijven sommige klanten waarschijnlijk weg. De overheid geeft kleine ondernemingen wat financiële ademruimte via een hinderpremie van 2000 euro. De inkomenscompensatievergoeding is er voor iedere zelfstandige werkzaam in je onderneming, ook meewerkende partners. Ze bedraagt 80,67 euro per kalenderdag, en wordt uitbetaald vanaf de achtste dag volgend op de sluitingsdatum. De maximumperiode is dertig kalenderdagen - met mogelijkheid tot verlenging. Zo kan de volledige periode van hinder gedekt worden. De vergoeding is sinds 2018 vrijgesteld van belasting. 

Gespecialiseerde hulp

Als je zaak in moeilijk vaarwater zit en je betalingsproblemen hebt, kan je voor informatie en begeleiding terecht bij enkele organisaties die erkend zijn door de overheid.

Vlaanderen

Bij Boeren op een Kruispunt kunnen land- en tuinbouwers 7 dagen op 7 terecht. De gespecialiseerde hulporganisatie zorgt voor een integrale begeleiding van de ondernemer en zijn gezin.

Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Het aanbod geldt voor heel Vlaanderen en is kosteloos

Brussel

In Brussel helpt COm (Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden) zelfstandigen en bedrijfsleiders om hun problemen te identificeren en een strategie uit te werken om uit de crisis te raken.

Wallonië

Bij Agricall kunnen Waalse land- en tuinbouwers terecht voor begeleiding.