Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Gedwongen stopzetting

07 oktober 2022
Leestijd: Later lezen?

Soms dwingen omstandigheden jouw zaak op de knieën: je ontwikkelt plots een allergie, je winkel brandt uit, een extreem droge zomer zet je oogst onder druk of jouw activiteit is niet meer rendabel door de gestegen energieprijzen en/of door de stijging van brandstofprijzen of grondstofprijzen omwille van de stijging van de energieprijzen. In dat geval moet jij je zelfstandige activiteiten misschien tijdelijk onderbreken of zelfs stopzetten. Dreig je daardoor zonder inkomen te vallen? Dan kun je een tijdelijke uitkering aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Stopzetting door overmacht

Een gedwongen stopzetting of onderbreking is het gevolg van gebeurtenissen die je zaak of je zelfstandige activiteiten - buiten je wil om - treffen en lamleggen:

 • een natuurramp zoals een aardbeving, storm, overstroming, landbouwramp, …
 • een brand, ontploffing, implosie of blikseminslag
 • beschadiging van professionele uitrusting of gebouwen waardoor deze onbruikbaar zijn: denk aan een ramkraak of verkeersongeval
 • een allergie: bijvoorbeeld een bakker die een allergie ontwikkelt voor bloem
 • of een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die een economische impact heeft: zoals het verdwijnen van een grote klant, langdurige wegenwerken of de energiecrisis.

Bewijslast overmacht

Bij gedwongen stopzetting heb je - onder bepaalde voorwaarden - maximaal twaalf maanden recht op een overbruggingsuitkering en kosteloze sociale bescherming. Om die aan te vragen moet je de oorzaken van de gedwongen stopzetting staven. Je legt daarbij minimum de volgende documenten voor:

 • Bij een natuurramp: de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij
 • Bij brand: de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij, gevolgd door een verslag van de expert(en)
 • Bij beschadiging: het proces-verbaal van de politie
 • Bij allergie: het attest van de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling
 • Bij beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die een economische impact heeft: zoveel mogelijk informatie waaruit blijkt dat de beslissing van de derde of de gebeurtenis de rechtstreekse aanleiding is tot de onderbreking of stopzetting van je activiteit (bv. opening grote supermarkt vlakbij jouw buurtwinkel)

Verzamel daarnaast zoveel mogelijk bewijzen over de gebeurtenis zelf en de schade die je erdoor opliep: van krantenknipsels en pv’s tot de aangifte bij je verzekeringsmaatschappij.

Ben je getroffen door de energiecrisis? Dan moet je bewijzen dat er een grote impact is van de energiecrisis op zijn productiekosten, alsook dat er een sterke toename is van de energie (voorschot)factuur van 2022 tegenover 2021 

Aan de hand van deze documenten onderzoekt het sociaal-verzekeringsfonds het oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de onmogelijkheid om de zelfstandige beroepsactiviteit verder te zetten.

Voorwaarden uitkering

Om het overbruggingsrecht te genieten, moet je als zelfstandige verder aan deze voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag moet ingediend zijn binnen een termijn van twee kwartalen na het kwartaal van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
 • Je moet verzekeringsplichtig geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep in het kwartaal van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking en in de drie kwartalen voordien.
 • Je moet minstens vier kwartalen tijdens een referteperiode van zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal volgend op dat van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking effectief betaald hebben.
 • Je mag als gevolg van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking geen rechten meer hebben in de sociale zekerheid, je oefent geen beroepsactiviteit (loontrekkende, zelfstandig ...) meer uit vanaf de eerste werkdag die volgt op datum van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
 • Je ontvangt geen vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, pensioenuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering ...) vanaf de eerste werkdag die volgt op datum van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Je mag  niet strafrechtelijk veroordeeld zijn.
 • Je bezorgde de nodige bewijsstukken aan je sociaal verzekeringsfonds.
 • Je voldoet aan de specifieke voorwaarden die er gelden afhankelijk van de vorm van overbruggingsrecht waarvan je geniet. Deze voorwaarden moeten gedurende de ganse toegekende uitkeringsperiode vervuld zijn om het overbruggingsrecht te behouden. Je bent daarom wettelijk verplicht om elke wijziging in je beroeps- of gezinssituatie die het recht op deze uitkering beïnvloeden onmiddellijk mee te delen.

Voldoe je aan die voorwaarden? Vraag dan bij je sociaal verzekeringsfonds de overbruggingsuitkering aan binnen de twee kwartalen ná het kwartaal van de gedwongen stopzetting. Dit doe je via een aangetekende brief of met een verzoekschrift dat je aan de balie van je fonds indient.

Afbeelding persoon

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp