Subsidies voor zelfstandigen

Leestijd: Later lezen?

Plannen om te groeien? Sta je op het punt iemand aan te nemen? Of heb je wat ademruimte nodig nu die wegenwerken je zaak minder bereikbaar maken? Als zelfstandige of bedrijfsleider van je vennootschap sta je er niet helemaal alleen voor. Er zijn heel wat subsidies en steunmaatregelen die jouw onderneming en je plannen de nodige zuurstof geven.

Subsidiedatabanken voor zelfstandigen

Online raak je snel wegwijs in alle steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, Belgische en Europese overheden. Dat doe je via een van de subsidiedatabanken die je gewestelijke overheid hiervoor opstelde.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, kortweg VLAIO, ondersteunt ondernemers met raad en daad. Via hun handige online zoekmachine ontdek je van welke steunmaatregelen en subsidies jij gebruik kunt maken. Je vindt er basisinformatie over steunmogelijkheden zoals de kmo-portefeuille of de hinderpremie, en krijgt er advies over financieringsmogelijkheden. Voor kleine en middelgrote ondernemingen stelde het VLAIO een handige subsidieleidraad samen.

Ben jij een Brusselse ondernemer? Dan kun je een beroep doen op meer dan honderd steunmaatregelen. Ruim vijftig overheidsinstellingen of gesubsidieerde organisaties bieden de Brusselse zelfstandigen en bedrijven concrete hulp aan. Op zoek naar een handige lijst van de Brusselse steunmaatregelen? Online krijg je van Brussel Economie en Werkgelegenheid een snel overzicht - je hoeft er alleen je ondernemingsnummer voor in te geven. Een bredere kijk op steunmaatregelen en subsidies? Grasduin eens door de site van 1819.Brussels. 

Subsidies voor studie en advies

Een communicatieplan opstellen dat je product volop in de markt zet? Een opleiding volgen in leiderschap? Of een externe consultant je businessplannen laten doorlichten? Voor veel ondernemers betekent een gerichte opleiding of een expertadvies het startschot voor verdere groei. Onze overheden steunen je erbij - via subsidiemaatregelen zoals de kmo-portefeuille.

Als ondernemer kun je gebruikmaken van de kmo-portefeuille: de subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid voor zelfstandigen en kmo’s. Je krijgt financiële steun voor de aankoop van opleidingen en adviesdiensten bij geregistreerde dienstverleners. De diensten moeten er wel op gericht zijn om de kwaliteit van je onderneming te verbeteren. Jaarlijks kun je aanspraak maken op subsidies tot 15 000 euro, plus tot 25 000 euro voor strategisch advies.

Ben jij een kmo in Brussel en doe je een beroep op een adviseur of consultant? Dan kan je in aanmerking komen voor een toelage gelijk aan 50% van de honoraria. Je raadpleegt de consultant om advies in te winnen die je bedrijf vooruit helpen via

 • haalbaarheidsstudies: ontwikkeling en/of verbetering van een bestaand product, verhuizing van een onderneming …
 • Managementadvies: opstellen van een businessplan, begeleiding bij de herstructurering van je bedrijf, invoering van een kwaliteitsgarantiesysteem ...

Ook voor opleidingen kun je subsidies aanvragen.

Premies personeel aanwerven

Klaar om je eerste werknemer aan te werven, maar kijk je op tegen de loonuitgaven? Bekijk even op welke tegemoetkomingen en overheidspremies jij een beroep kunt doen. Werf je een eerste, tweede of derde werknemer aan, dan krijg je bijvoorbeeld een vermindering van werkgeversbijdragen die je aan de RSZ verschuldigd bent. Dat kan ook voor nieuwe werknemers die ouder zijn dan 50, voor jongeren en voor werknemers die na een ontslag bij herstructurering opnieuw aan de slag willen.

Een overzicht vind je via de subsidiedatabanken hoger op deze pagina. Of surf voor meer  advies naar de federale en gewestelijke sites:

Meer advies over het aanwerven van medewerkers, of informatie rond je plichten en rechten als werkgever? Je vind alles op deze Acerta-site.

Steun investering en groei

Mogelijk mis jij nog wat financiële slagkracht om je onderneming te doen groeien. Dan kun je een beroep doen op de investeringssteun van de gewestelijke of federale overheid. We zetten er een aantal in de kijker.

Met de groeipremie geeft Vlaanderen ondernemingen die willen investeren in het Vlaamse Gewest, een financiële stimulans. Na een publieke oproep kun jij een steunaanvraag voor je project indienen.

Voor bepaalde investeringen vraagt je bank soms om meer garanties dan je zelf kunt bieden. In zo’n geval biedt de PMV/z-waarborgregeling soelaas. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV stelt zich onder bepaalde voorwaarden tot 75% borg voor je investeringen, en dit tot een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro. Onder  de noemer PMV/z doe je een beroep op de Startlening+, de Kmo-cofinanciering, de Winwinlening of de Waarborgregeling.

Startende of groeiende ondernemer op zoek naar investeringskapitaal? Het Business Angels Netwerk (BAN Vlaanderen) brengt jou in contact met business angels: private, informele investeerders. En wil je familie in je bedrijf investeren? Dan genieten zij via de tax shelter een persoonlijke belastingvermindering van 30%.

Van plan te investeren in het Brusselse? Dan kun je tot 25% premies ontvangen voor nieuwe investeringen en tot 40 % premies voor haalbaarheidsstudies, consultancy of vormingsinitiatieven. Wil je jouw micro-onderneming vestigen in de zakelijke ontwikkelingszones van de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek ? Dan kun je een premie krijgen tot 30 % van de geïnvesteerde bedragen.

Voor Waalse ondernemers is er Sowalfin, een initiatief van de Waalse regering. Sowalfin is een uniek financieel loket voor Waalse kmo’s en zeer kleine ondernemingen. Dat biedt waarborgen aan financiële instellingen aan. Ontdek er hier alles over.

werknemer aannemen
financiering

Financiering innovatieprojecten

Al gehoord van een innovatiepremie? Via deze eenmalige premie ondersteunt de federale overheid ondernemers die de creativiteit van hun werknemers belonen. Hoe? Via een fiscale vrijstelling (van personenbelasting en sociale lasten), voor de premie die werkgevers toekennen aan creatieve werknemers.

Ben jij een vernieuwer, en wil je steun om je innovaties te verwezenlijken? In Vlaanderen kun je bij enkele instellingen terecht.

 • Via het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) stimuleert de Vlaamse overheid ondernemerschap, creativiteit en innovatie in Vlaanderen. Het organiseert onder meer evenementen, seminaries  en colloquia om zakelijke en technologische vernieuwers met elkaar in contact te brengen. Vind je inspiratiemoment.
   
 • Het VLAIO moedigt innovatie aan. Lanceer je producten, processen of diensten, waarvoor technologische vernieuwing vereist is? Heb je daarbij financiële steun nodig voor kennisverwerving? Het VLAIO kan je die bieden onder de vorm van subsidies. Ontdek de innovatiesubsidies vanuit het vlaio.
   
 • Doe- en durfbedrijf PMV verstrekt risicokapitaal aan beloftevolle starters, jonge groeiers, en ondernemingen die een kapitaalinjectie nodig hebben om hun vernieuwingen te realiseren. Zo draagt het PMV bij aan de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV is ook je aanspreekpunt voor het European Fund for Strategic Investments (EFSI), ook wel het Juncker-plan genoemd. Ontdek wat PMV voor je innovatieprojecten kan doen.

Innoverend ondernemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat doe je niet alleen. Een aantal organisaties geven je graag meer slagkracht om je plannen en ideeën in de markt te zetten.

 • Het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (IWOIB) financiert onderzoek en technologische innovatie van Brusselse ondernemingen. Ze biedt ook toelagen voor technische haalbaarheidsstudies aan individuele uitvinders en kmo’s. Ontdek hoe IWOIB technologische vernieuwers ondersteunt.
   
 • Via hub.Brussels vind je info over steun bij innovatieve projecten. Bezoek je ondernemershub.
   
 • De Europese Commissie creëerde Innovation Relay Centres om de innovatie en de internationale technologische samenwerking in Europa te bevorderen en te financieren. Het Brusselse IRC helpt Brusselse kmo’s en onderzoekers hierbij. Vind meer info over Innovation Relay Centres.

Subsidie voor export

Wil jij je producten en diensten in het buitenland afzetten? Wordt België te klein? Zou je business plan ook internationaal hoge ogen gooien? De gewestelijke overheden steunen je exportplannen met advies én met premies en subsidies.

Internationaal ondernemen? Flanders Investment & Trade (FIT, vroeger Export Vlaanderen) kent financiële aanmoedigingen toe aan Vlaamse kmo’s die op export en buitenlandse investering inzetten. Concreet betekent dit onder meer steun voor:

Het Fonds Vlaanderen-Internationaal (FVI) ondersteunt de internationale groei van Vlaamse kmo’s. Hoe? Via financiële steun bij het opzetten van nieuwe buitenlandse investeringsprojecten

De uitbreiding van bestaande projecten, een overname van een bestaande entiteit in het buitenland, of de oprichting van nieuwe 100% dochterondernemingen of joint ventures met lokale partners.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: exportsubsidies voor durvers

In Brussel gelden negen steunmaatregelen voor exporterende kmo’s, onder de vorm van subsidies voor:

 • Deelname aan opleidingsprogramma’s of -seminaries
 • Medewerking van experts buitenlandse handel
 • Realisatie van exportbevorderende informatiedragers
 • Prospectie van markten gelegen buiten de EU
 • Deelname aan buitenlandse beurzen en/of het uitnodigen van potentiële kopers op salons en beurzen in België
 • Deelname aan internationale beurzen en salons buiten de EU gekoppeld aan een prospectie
 • Deelname aan aanbestedingen voor markten buiten de EU
 • Technische opleiding van buitenlandse potentiële klanten
 • Openen van collectie vertegenwoordigingskantoren buiten de EU

Meer info? Neem een kijkje op de website van Brussels Export.


In Wallonië: AWEX boost export

Het Agence Wallonne à l’Exportation ondersteunt Waalse bedrijven die willen exporteren - via  subsidies, begeleiding en opleiding. Exporteren vanuit Wallonië?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp