Wettelijke pensioenleeftijd

Leestijd: Later lezen?

De wettelijke pensioenleeftijd voor zelfstandigen is 65 jaar – voor vrouwen én mannen. Maar wat doortelt voor de berekening van je uitkering, is hoe lang je hebt gewerkt. Vroeger bedroeg een volledige loopbaan 45 jaar. Sinds 2015 gelden de voltijds gewerkte dagen. Om aanspraak te maken op je volledige pensioen moeten er 14 040 gewerkte dagen op je teller staan. Anders is je pensioen lager.

Pas op: in 2025 wordt de pensioenleeftijd opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67. Er is ook goed nieuws: periodes waarin je níét hebt gewerkt, tellen soms toch mee voor je pensioen. Zo worden je legerdienst, studie (mits betaling van een bijdrage) of ziekte als gelijkgestelde periodes beschouwd.

Vragen over je pensioenleeftijd? Surf snel naar www.mypension.be.

Vroeger met pensioen

Als zelfstandige kun je vóór de wettelijke leeftijd van 65 met  pensioen gaan als je aan bepaalde voorwaarden voldoet rond je leeftijd en je loopbaan, zoals toegelicht in de tabel hieronder:

Datum

Minimum

leeftijd

Minimum

loopbaan

Uitzondering wegens lange loopbaan
2016 62 jaar 40 jaar

60 jaar bij 42 jaar loopbaan

61 jaar bij 41 jaar loopbaan
2017 62,5 jaar 41 jaar

60 jaar bij 43 jaar loopbaan

61 jaar bij 42 jaar loopbaan
2018 63 jaar 41 jaar

60 jaar bij 43 jaar loopbaan

61 jaar bij 42 jaar loopbaan
2019 en later 63 jaar 42 jaar

60 jaar bij 44 jaar loopbaan

61 jaar bij 43 jaar loopbaan

Welke jaren tellen mee voor de loopbaanwaarde? Elk jaar waarin je als zelfstandige minstens twee kwartalen pensioenvormende bijdragen betaalde. En elk jaar waarin je als werknemer minstens 1/3de hebt gewerkt.

Gelijkgestelde periodes zoals arbeidsongeschiktheid en legerdienst tellen mee, geregulariseerde studiejaren niet.

Je pensioen gaat ten vroegste in op de maand die volgt op je zestigste verjaardag. Denk eraan om tijdig je aanvraag in te dienen via het gemeentebestuur, in een van de RSVZ-kantoren of via www.pensioenaanvraag.be.

Om zeker te zijn van de leeftijd waarop je ten vroegste met pensioen mag gaan, maak je het best de berekening op www.mypension.be.

Later met pensioen

Veel zelfstandigen blijven langer actief – uit pure passie of om financiële redenen. Hoe het ook zij, je bent niet verplicht om je carrière aan de wilgen te hangen op de wettelijke pensioenleeftijd. Blijf je langer aan de slag? Dan blijf je sociale bijdragen betalen. Als die hoog genoeg zijn, kun je zo eventueel ontbrekende periodes in je loopbaan aanvullen. Ook als je later met pensioen gaat, moet je een aanvraag indienen bij je gemeentebestuur, het RSVZ of via www.pensioenaanvraag.be.

Overweeg je om later met pensioen te gaan? Acerta staat je bij met slim advies. 

Actieve gepensioneerde

Na je pensioen een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen? Dat kan, mits je sociale bijdragen betaalt. Die worden voorlopig berekend op je inkomen van drie jaar terug; de eindafrekening volgt als je inkomen van het lopende jaar gekend is.

Ben je minstens 65 of telt je loopbaan 45 of meer kalenderjaren? Dan mag je onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het jaar waarin je 65 wordt.

Ben je jonger dan 65, is je loopbaan korter dan 45 jaar of ontvang je enkel een overlevingspensioen? Dan zijn de inkomsten uit je zelfstandige activiteit begrensd tot de bedragen in de tabel hieronder:

Voorwaarden Werknemer, ambt of mandaat Zelfstandig of gemengd

Jonger dan 65 of geen 45 kalenderjaren gewerkt

Jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd en gehuwd met een partner met gezinspensioen

€ 8 172,00 zonder kinderlast

 

€ 12 258,00 met kinderlast

€ 6 538,00 zonder kinderlast

 

€ 9 807,00 met kinderlast
Jonger dan 65 met enkel een overlevingspensioen

€ 19 027,00 zonder kinderlast

€ 23 784,00 met kinderlast

€ 15 222,00  zonder kinderlast

€ 19 027,00 met kinderlast

Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met enkel een overlevingspensioen

Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en gehuwd met een partner met gezinspensioen

€ 23 604,00 zonder kinderlast

€ 28 712,00 met kinderlast

€ 18 883,00 zonder kinderlast

€ 22 969,00 met kinderlast

Als gepensioneerde met een beperkte activiteit, moet je geen aangifte doen bij het RSVZ, behalve voor: 

  • de eerste betaling van je pensioen
  • de uitoefening van een mandaat, ambt of post
  • beroeps- of vervangingsinkomsten uit het buitenland
  • wetenschappelijke werken of artistieke scheppingen die geen weerslag hebben op de arbeidsmarkt

Sociale bijdrage

Gepensioneerde zelfstandigen die onbeperkt mogen bijverdienen, betalen verminderde sociale bijdragen: 3,675 % per kwartaal. Hetzelfde geldt als je met vervroegd pensioen bent en een zelfstandige activiteit blijft uitoefenen.

Je sociale bijdragen worden voorlopig berekend op basis van je inkomen van drie jaar terug. Zodra je werkelijke inkomen is gekend – ongeveer twee jaar later – worden de bijdragen geregulariseerd. Vermijden dat je te veel of te weinig voorlopige bijdragen betaalt? Vraag dan een vermindering of verhoging aan. Pas op: bij een vermindering moet je een daling van je inkomsten kunnen staven.

Stappenplan pensioen

Acerta geeft je een klare kijk op je pensioen in een brochure die stap voor stap alle aspecten eenvoudig uiteenzet.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp