Pensioen berekenen als zelfstandige

Leestijd: Later lezen?

Je pensioen berekenen als zelfstandige? Geen klein bier, want het bedrag hangt af van je loopbaan, inkomsten en gezinssituatie. Bovendien maakt de berekening van je pensioen soms vreemde bochten en verandert de wetgeving regelmatig.

Simpel gesteld: hoe langer je loopbaan en hoe hoger het beroepsinkomen waarop je sociale bijdragen betaalt, hoe hoger je pensioen.

De praktijk is natuurlijk complexer. Om een idee van je toekomstige pensioen te hebben, surf je naar www.mypension.be voor een simulatie. Hieronder ontwarren we voor jou het kluwen van de pensioenberekening.

Hoe wordt pensioen berekend?

Je totale pensioen wordt berekend op basis van het pensioenbedrag voor al je loopbaanjaren.

Volledige loopbaan als zelfstandige

Als je je hele loopbaan zelfstandige was, is je totale pensioen de som van het pensioenbedrag van ál je loopbaanjaren. Tot en met 2018 stemde een volledige loopbaan overeen met 45 jaar of 14 040 dagen. Sinds 2019 staat er geen beperking meer op de loopbaan: heb je meer dan 45 jaar of 14 040 dagen gewerkt, dan krijg je ook voor die jaren een pensioen.

Voor je loopbaanjaren vanaf 1984 wordt je pensioen berekend op basis van je beroepsinkomsten. Was je al zelfstandige vóór 1984? Dan krijg je voor die periode een forfaitair bedrag dat afhangt van je gezinssituatie.

Heb je een zuivere pensioenloopbaan als zelfstandige? Dan schat je jouw pensioen eenvoudig in op basis van onderstaande tabel. Let wel: een precieze raming doe je best via www.mypension.be.

Leeftijd Loopbaan Gezinshoofd Alleenstaande
                                                   Minimumpensioen
60 jaar 40/45 1 373,51 1 099,16
61 jaar 41/45 1 407,85 1 126,63
62 jaar 42/45 1 442,19 1 154,11
63 jaar 43/45 1 476,52 1 181,59
64 jaar 44/45 1 510,86 1 209,07
65 jaar 45/45 1 566,79 1 253,83

Gemengde loopbaan

Als je ook ooit tewerkgesteld was als werknemer of ambtenaar, ontvang je er nog een pensioen bovenop. Hoeveel dat precies bedraagt, hangt af van je toenmalige loon.

Je kan een raming van je pensioenbedrag vinden op www.mypension.be.

Als je 59 of ouder bent, kun je een effectieve pensioenaanvraag doen, waarbij de pensioendienst rekening houdt met je totale carrière. Zo krijg je inzicht in het werkelijke pensioen dat je te wachten staat. Valt de pensioenberekening mee en overweeg je om vervroegd je activiteiten stop te zetten? Ga dan eerst na of je wel aan de loopbaanvoorwaarden voldoet. Vanaf 2019 kun je pas met vervroegd pensioen op je 60ste  na een loopbaan van 44 jaar, op je 61ste na een loopbaan van 43 jaar en zo verder tot je 64ste na 42 jaar dienst.

Aan de hand van de volgende tabel ontdek je of je al dan niet met vervroegd met pensioen kunt gaan.

Pensionering 60 61 61,5 62 62,5 63 64 65
2016 42 41 41 40 40 40 40 -
2017 43 42 42 42 41 41 41 -
2018 43 42 42 42 42 41 41 -
2019 e.v. 44 43 43 43 43  42 42 -

Je loopbaan bewijzen

Als zelfstandige bewijs je je loopbaan door stortingen aan je Sociaal Verzekeringsfonds. Je hoeft daarvoor niets te doen: het RSVZ vraagt die informatie automatisch op bij je sociaal verzekeringsfonds na je pensioenaanvraag.

Sommige periodes van inactiviteit – ziekte, legerdienst … – worden beschouwd als gelijkgesteld én meegenomen in de pensioenberekening zónder dat je daarvoor een bijdrage betaalt.

Een idee krijgen van je loopbaan? Als Acerta-klant vraag je hier je loopbaanattest op. 

Je studiejaren regulariseren

Als zelfstandige kun je ook je studiejaren regulariseren, maar je moet ze wel afkopen. Voor aanvragen voor 1 december 2020 geldt een nieuwe regeling: je betaalt forfaitair 1 529,96 euro per studiejaar, ongeacht hoelang je afgestudeerd bent. Afhankelijk van je persoonlijke fiscale situatie, kan je tot 50% van dit bedrag recupereren.  Je kan de pensioenopbrengst van je afkoop eenvoudig berekenen via mypension. 

Wil je ook de studiejaren voor je twintigste afkopen en ben je langer dan tien jaar afgestudeerd? Dan betaal je daar een actuariële bijdrage voor.

Wat voor aanvragen die pas worden ingediend na 30 november 2020?

De forfaitaire bijdrage van 1529,96 euro per jaar geldt dan alleen nog voor zelfstandigen die minder dan tien jaar geleden afgestudeerd zijn, de jongere generatie dus. Alle andere zelfstandigen betalen vanaf dan de actuariële bijdrage. Je zult zien: studiejaren die op dit moment nog 1529,96 euro per jaar kosten, kosten na 30 november 2020 een stuk meer. Met andere woorden: noteer de datum van 30 november 2020 goed in je agenda!

Minimumpensioen

Na een loopbaan van 45 jaar bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige 1.266,37 euro per maand. Het minimumgezinspensioen komt op 1.582,46 euro per maand. Om aanspraak te maken op het minimumpensioen, moet je een loopbaan van minstens 30/45 aantonen. Stel: je bent een alleenstaande zelfstandige met een loopbaan van 31/45, dan is je pensioenbedrag een fractie van bovenstaand bedrag.

Pas op: als je een gemengde loopbaan had, mag je totale pensioen niet hoger zijn dan het bedrag van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan. Overschrijdt je totale pensioen dat bedrag? Dan wordt het minimumpensioen als zelfstandige verminderd met het overschot.

Als je loopbaan korter is dan 30/45, wordt je pensioen berekend op basis van je beroepsinkomen.

Maximumpensioen

Het maximumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige met 45 loopbaanjaren bedraagt bruto 1 460,56 euro. Voor een gezinshoofd is dat 1 825,70 euro. Toch kan het zijn dat je netto minder ontvangt omdat er bij de uitbetaling soms inhoudingen gebeuren.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp