Sociale bijdrage aanpassen

Leestijd: Later lezen?

In principe betaal je een voorlopige bijdrage op basis van je netto beroepsinkomen van drie jaar terug. Zijn je werkelijke inkomsten gekend? Dan wordt dat bedrag automatisch herzien. Je past dan het verschil tussen de voorlopige en definitieve bijdragen bij, of trekt het surplus terug – een meevaller!

Is je inkomen van het lopende jaar vergelijkbaar met dat van drie jaar geleden? Dan betaal je best het voorgestelde bedrag. Tóch mag je naar eigen goeddunken je sociale bijdragen aanpassen. Wees dan wel voorbereid op de gevolgen, waarover hieronder meer.

Sociale bijdrage verhogen

Loopt je zaak op wieltjes? Heb je meer klanten en inkomsten dan een paar jaar terug? Dan is het slim om hogere sociale bijdragen te betalen.

De extra stortingen belanden in een spaarpotje dat je zelf beheert tijdens het lopende jaar. Tot 31 december mag je geld storten én opnemen, daarna enkel nog bijstorten.

Stel dat je voorlopige bijdragen betaalt van 800 euro, berekend op een jaarinkomen van 15 000 euro. Na een vliegende start schat je in maart je jaarinkomen op 30 000 euro. Dan verdubbel je het best ook je sociale bijdragen. In september blijkt dat je je inkomsten overschat hebt: je komt wellicht maar rond de 20 000 euro uit. Geen nood: tot 31 december kun je een deel van het gestorte bedrag recupereren.

Het mooiste nieuws? De hogere bijdragen leveren je een resem voordelen op:

  • Je bouwt reserves op voor de regularisatie en vermijdt zo een onaangename herziening.
  • Je verlaagt je inkomsten – en bijgevolg je belastingen – omdat je sociale bijdragen aftrekbaar zijn.

Sociale bijdrage verlagen

Zit je activiteit in een dip? Zorgen bepaalde omstandigheden voor lagere inkomsten? Dan mag je je voorlopige sociale bijdragen verminderen, op voorwaarde dat je:

  • een duidelijke oorzaak kunt voorleggen - persoonlijk of beroepsgebonden: een bevalling, ziekte of ongeval, een crisis in je sector, verlies van een grote klant … .
  • de oorzaak kunt staven met objectieve bewijzen: een doktersattest, krantenknipsels, een verzekeringsdocument rond een natuurramp …

Pas op: de verlaging gebeurt op basis van wettelijk vastgelegde drempels. Je inkomsten moeten dus tot onder een bepaalde drempel dalen om in een lagere bijdragecategorie te vallen.  

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp