Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Sociale bijdrage aanpassen

28 december 2021
Leestijd: Later lezen?

Elk kwartaal betaal je een voorlopige bijdrage op basis van je netto beroepsinkomen van drie jaar terug. Zijn je werkelijke inkomsten gekend? Dan wordt dat bedrag automatisch herzien. Je past dan het verschil tussen de voorlopige en definitieve bijdragen bij, of trekt het surplus terug – een meevaller!

Zijn je inkomsten van het lopende jaar vergelijkbaar met dat van drie jaar geleden? Dan betaal je best het voorgestelde bedrag. Tóch mag je naar eigen goeddunken je sociale bijdragen aanpassen. Wees dan wel voorbereid op de gevolgen, waarover hieronder meer.

Sociale bijdrage verhogen

Loopt je zaak op wieltjes? Heb je meer klanten en inkomsten dan een paar jaar terug? Dan is het slim om hogere sociale bijdragen te betalen.

De extra stortingen belanden in een spaarpotje dat je zelf beheert tijdens het lopende jaar. Tot 31 december mag je geld storten én opnemen, daarna kan je enkel nog bijstorten en moet je voor een terugbetaling wachten tot aan de regularisatie.

Let op: je kunt enkel bijbetalen als er geen openstaande schulden meer zijn.

Stel dat je voorlopige bijdragen betaalt van 800 euro, berekend op een jaarinkomen van 15 000 euro. Na een vliegende start schat je in maart je jaarinkomen op 30 000 euro. Dan verdubbel je het best ook je sociale bijdragen. In september blijkt dat je je inkomsten overschat hebt: je komt wellicht maar rond de 20 000 euro uit. Geen nood: tot 31 december kun je een deel van het gestorte bedrag recupereren.

Het mooiste nieuws? De hogere bijdragen leveren je een resem voordelen op:

  • Je bouwt reserves op voor de regularisatie en vermijdt zo een onaangename herziening.
  • Je verlaagt je inkomsten – en bijgevolg je belastingen – omdat je sociale bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn

→ Reken hier via onze  berekeningstool na of je voldoende bijdragen betaalt

Sociale bijdrage verlagen

Tot en met 2021 gebeurde de vermindering op basis van wettelijk vastgelegde drempels, die afhangen van de bijdragecategorie waartoe je behoort. Vanaf 2022 worden deze drempels afgeschaft en kan je je bijdragen laten berekenen op je geraamd inkomen.

Wat betekent deze afschaffing voor jou?

Bijvoorbeeld, in 2021 daalde je netto inkomen als zelfstandige van 60 000 euro naar 45 000 euro. Rekening houdend met de wettelijke drempels kon er een vermindering worden toegekend tot de drempel van 56 170 euro. Je betaalde dan nog steeds elk kwartaal 590 euro te veel aan sociale bijdragen. Een bedrag dat je wel terug kreeg op het moment dat wij je definitieve inkomen ontvingen van de fiscus.

Vanaf 2022, kan de vermindering effectief worden toegekend op 45 000 euro, waardoor je meteen de correcte sociale bijdrage betaalt.

Reeds betaalde bijdragen kunnen niet terugbetaald worden na een aanvraag vermindering. Deze komen in de reserve van het lopende jaar terecht. Voor de terugbetaling moet je wachten tot de eindafrekening.

Opgelet: vraag je een vermindering van je voorlopige bijdragen aan en blijkt achteraf, op basis van je werkelijke beroepsinkomsten, dat je toch te weinig betaalde? Dan wordt er van overheidswege een kwartaalverhoging van 3% en een jaarverhoging van 7% aangerekend. Die verhoging kan in totaal oplopen tot ongeveer 20%. Je kan deze verhogingen vermijden door nog voor het einde van het jaar sociale bijdragen bij te storten.

→ Reken hier via onze berekeningstool na of het nodig is om je bijdragen te verlagen

Hetzelfde geldt voor een gelijkstelling met bijberoep. Door een vermindering te vragen, betaal je lagere sociale bijdragen, tenzij je inkomsten hoger liggen dan de toegestane grens.  Betaal bij twijfel minstens de minimumbijdrage van het hoofdberoep. Zo vermijd je verhogingen.

Je bijdragen aanpassen aan je inkomsten

Antwoorden op de meestgestelde vragen rond het verhogen of verlagen van je sociale bijdragen.

We hebben alles samengevat in onze infobrochure. Download ze hier. Je kan de vermindering op de volgende manieren aanvragen:

  • online in MyAcerta. Dit is de snelste manier om de vermindering te regelen. Je ziet ook onmiddellijk het aangepaste bedrag van je bijdragen.
  • per mail via acerta.be/contactform (mijn sociaal statuut/mijn sociale bijdragen/ik wil mijn bijdragen aanpassen). Je kan het aanvraagformulier hier opladen.
  • per post door het aanvraagformulier aangetekend op te sturen naar Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk.

Je vindt onze aanvraagformulieren hier:

Als je aanvraag tot vermindering geweigerd wordt, dan is dat meestal omdat je geen of onvoldoende objectieve elementen aangebracht hebt waaruit de daling van je inkomsten blijkt.

Je kan na een weigering altijd een nieuwe aanvraag indienen met de juiste bewijsstukken. Zorg ervoor dat deze bewijsstukken duidelijk aantonen dat je inkomsten van dit jaar lager zullen liggen dan die van drie jaar geleden.

Alleen dan kunnen we je aanvraag goedkeuren.

Iedere zelfstandige betaalt 20,5% op zijn jaarinkomsten. Dit geldt ook als je geen volledig jaar gewerkt hebt. Het resultaat wordt verdeeld over het aantal kwartalen waarin je een beroepsactiviteit had. Dit noemen we de ‘proratisering’ van het beroepsinkomsten.  

Een voorbeeld:

Je hebt een zelfstandige activiteit gedurende 3 kwartalen en je hebt een jaarinkomen van 15.000 euro.

  • Berekening van de jaarbijdrage

15.000 euro x 20,5% = 3.075 euro. Per kwartaal betaal je 1.025 euro.

  • Berekening via de proratisering

15.000 euro x 4/3 = 20.000 euro x 5,125% x 3 kwartalen = 3.075 euro

In een aantal gevallen is er een verschil in jouw voordeel. Dat gebeurt als een deel van je inkomsten door de proratisering in een gunstigere inkomstensschijf zit.

Soms betaal je door de proratisering ook een hogere bijdrage. Dat is het geval als je op basis van je jaarinkomsten de minimumbijdrage verschuldigd bent, maar door de proratisering boven de minimumbijdrage uitkomt.

→ Reken hier je definitieve bijdrage na met onze berekeningstool

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp