Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Wanneer sociale bijdragen betalen?

21 maart 2022
Leestijd: Later lezen?

Je sociale bijdragen – een wettelijk percentage van 20,5 % op je jaarlijks netto belastbaar beroepsinkomen – moeten uiterlijk de laatste dag van het kwartaal op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staan. Ben je aangesloten bij Acerta sociaal verzekeringsfonds, dan ontvang je in de eerste maand van het kwartaal een overzichtelijke afrekening met:

 • De inkomsten die we als berekeningsbasis hanteren.
 • De bijdragen die je verschuldigd bent.
 • De uiterste betaaldatum.

Geef je betalingsopdracht tijdig door – het liefst rond de 20ste van de laatste maand van elk kwartaal: maart, juni, september en december. Wij storten je bijdrage nog dezelfde dag door naar de overheid.

Verhogingen laattijdige betaling

Door stipt te betalen, zijn je sociale rechten beschermd en bouw je pensioen op. Bovendien kun je de bijdragen fiscaal inbrengen als beroepskost én vermijd je verhogingen van het RSVZ.

Onderschat die verhogingen niet, ze kunnen oplopen tot ongeveer 20%! Als je te laat betaalt, bedragen ze 3% op de onbetaalde bijdragen per begonnen kwartaal. Sta je op 31 december nog in het krijt? Dan komt daar eenmalig nog 7% bovenop.

Je kunt via Acerta een kwijtschelding van deze verhogingen aanvragen nadat je de hoofdsom   van je sociale bijdragen hebt betaald.

Het is het RSVZ dat hierover beslist. Doe hier je aanvraag

Hoofdelijke aansprakelijkheid

In een aantal situaties kan je sociaal verzekeringsfonds jou aanspreken voor de betaling van de sociale bijdragen van een andere zelfstandige. Dat noemen we de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Deze aansprakelijkheid bestaat enkel in de volgende situaties:

 • De zelfstandige voor de onbetaalde bijdragen van zijn helper
 • De vennootschap voor de onbetaalde bijdragen van haar zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten
 • De zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten voor de onbetaalde bijdragen van de vennootschap

Als het voor jou financieel niet haalbaar is om ook de bijdragen van je helper te betalen, dan kan je hiervoor vrijstelling vragen. Let op : enkel de zelfstandige kan deze vrijstelling vragen voor de bijdragen van zijn helper. De vennootschap, de zaakvoerder, bestuurder of werkende vennoot kunnen dit niet.

Je kan deze aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds van je helper.

Sociale bijdragen na stopzetting

Je betaalt geen voorlopige bijdragen meer vanaf het kwartaal dat volgt op je officiële stopzetting. Wel ontvang  je nog tot twee jaar na de stopzetting van je zelfstandige activiteit regularisaties of eindafrekeningen - op basis van je werkelijke inkomsten.

Ook als je je activiteit stopzet om met pensioen te gaan, volgen er regularisaties – nog tot twee jaar later. Dit kun je voorblijven door op voorhand goed te berekenen welke eindafrekening je nog te wachten staat. Bespreek het zeker ook met je boekhouder.

Stopzettingsmeerwaarden

Stopzettingsmeerwaarden zijn inkomsten die je realiseert naar aanleiding van de volledige en definitieve stopzetting van je bedrijf. Denk aan de meerwaarde op activa zoals je bedrijfsgebouw, of commissielonen op vroegere zaken. In principe tellen die ‘winsten’ mee bij de afrekening van je sociale bijdragen. Er geldt wel een uitzondering voor twee situaties:

 • Je bent volledig gestopt met je zelfstandige activiteit ten laatste op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de meerwaarde realiseerde.
 • Je geniet een rustpensioen op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de meerwaarde realiseerde.

Internationale activiteiten

Als je in het buitenland of in meerdere landen actief bent, gelden bijzondere regels.

 • Je oefent je beroepsactiviteit uit in één land: je betaalt sociale bijdragen in het land waar je werkt – ongeacht waar je woont.
   
 • Je oefent je beroepsactiviteit uit in twee of meer EU-landen en:
  • Je bent gedetacheerd voor een tijdelijke opdracht in het buitenland: je betaalt bijdragen in het land waarin je gewoonlijk werkt, en dus niet in het land waar je tijdelijk je activiteiten uitoefent als gedetacheerde zelfstandige.
  • Bijkomende voorwaarden detachering: de verwachte duur van de tijdelijke opdracht bedraagt maximaal 24 maanden, de aard van de activiteiten moet dezelfde zijn in beide landen, je moet nadien je activiteiten kunnen voorzetten in het oorspronkelijke land.
  • Je detachering als zelfstandige vraag je aan bij de rijksdienst sociale zekerheid zelfstandigen (RSVZ).
  • Je bent niet gedetacheerd en realiseert minstens 25 % van je omzet, arbeidstijd of inkomsten in het land waar je woont, er kan ook met andere elementen rekening worden gehouden: je betaalt bijdragen in je thuisland.
  • Oefen je als niet-gedetacheerde geen 25 % van je activiteiten uit in je woonland, dan betaal je sociale bijdragen in het land van ‘het centrum van je belangen’, berekend op de som van de inkomsten uit beide activiteiten, een feitenkwestie die wordt beoordeeld aan de hand van de volgende elementen: de vaste en blijvende plaats van waaruit je je activiteiten verricht, de gebruikelijke aard of duur van de werkzaamheden, het aantal verleende diensten, de intentie van de zelfstandige zoals die uit de omstandigheden blijkt.
    
 • Je bent loontrekkende én zelfstandige in twee of meer EU-landen: je betaalt sociale bijdragen in het land waarin je werknemer bent.
   
 • Je oefent beroepsactiviteiten uit in België en een land buiten de EU maar binnen de EER: dezelfde regels gelden als bij beroepsactiviteiten in twee of meer EU-landen.
   
 • Je oefent beroepsactiviteiten uit in België en een land waarmee bilaterale verdragen zijn afgesloten: je betaalt bijdragen volgens de overeenkomsten in de verdragen.
   
 • Je oefent beroepsactiviteiten uit in België en een land waarmee géén bilaterale verdragen zijn afgesloten en hebt dus een dubbele verzekeringsplicht:
  • In België ben je onderworpen aan de Belgische socialezekerheidswetgeving.
  • In het buitenland ben je onderworpen aan de wetgeving die daar geldt.

Meer weten over deze procedure?
Raadpleeg Acerta sociaal verzekeringsfonds of vraag het na bij de internationale dienst van het RSVZ.

Afbeelding persoon

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp