Sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep

01 januari 2024
Leestijd: Later lezen?

Als je werknemer bent, stort je werkgever een deel van je brutoloon naar de sociale zekerheid. Maar als zelfstandige in bijberoep sta je zélf in voor de betaling van de sociale bijdragen op de inkomsten uit je zelfstandige activiteit.

Sociale bijdragen betaal je per kwartaal en zijn in het geval van bijberoepers solidariteitsbijdragen waarmee je geen extra sociale rechten opbouwt. Betaal je in bijberoep minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep? Dan kan je toch aanspraak maken op bepaalde rechten. 

Als zelfstandige in bijberoep betaal je net als zelfstandigen in hoofdberoep een sociale bijdrage van 20,5% wanneer je belastbaar inkomen 1 865,45 euro of meer bedraagt. Verdien je minder? Dan betaal je géén sociale bijdragen. 

Wil je ooit zelfstandige in hoofdberoep worden? Ontdek dan alles wat je moet weten over sociale bijdragen.

Vrijstelling sociale bijdragen bijberoep

Startende zelfstandigen in bijberoep betalen standaard een voorlopige bijdrage van 98,52 euro per kwartaal, berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van 1 865,45 euro. Bovendien kan je als startende zelfstandige in bijberoep een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen als je verwachte inkomen laag genoeg is. 

Heb je meer inkomsten dan verwacht en bedraagt je belastbaar inkomen meer dan 1 865,45 euro ? Dan geldt je vrijstelling niet meer en zal je een eindafrekening voor je sociale bijdragen ontvangen van je sociaal verzekeringsfonds zodra de FOD Financiën je definitieve inkomsten heeft doorgegeven. Om een hoge eindafrekening te vermijden kan je er bovendien voor kiezen om vóór het einde van het jaar een vrije bijdrage te storten, die je bovendien fiscaal kan aftrekken waardoor je netto belastbaar inkomen weer lager komt te liggen.

Ontving je van ons een brief ‘sociale bijdragen – vrijstelling’? Ontdek hier wat je moet doen.

Bereken jouw sociale bijdragen in bijberoep

De sociale bijdragen die je betaalt, worden berekend op jouw inkomen van de jaren voordien.

Netto belastbaar inkomen in bijberoep Percentage sociale bijdragen te betalen
Inkomen < 1 865,45 euro Je betaalt geen sociale bijdragen
Startende zelfstandigen in bijberoep Voorlopige bijdrage 98,52 euro per kwartaal. Jouw definitieve sociale bijdragen zullen echter wel meer zijn indien jouw netto belastbaar inkomen meer dan 1 865,45 euro bedraagt.
Inkomen tussen  €1 865,45 euro en € 72 810,95 Je betaalt het wettelijke percentage van 20,5 % op je netto belastbaar inkomen.
Inkomen > € 72 810,95 Verdien je meer dan € 72 810,95, dan betaal je op de eerste schijf 20,5 % en op de tweede schijf 14,16% sociale bijdragen.
Maximale sociale bijdragen

Het maximum definitieve sociale bijdragen dat je kunt betalen als bijberoeper is 5 103,53 euro per kwartaal.

Gebruik onze simulatietool om jouw sociale bijdragen in bijberoep te berekenen.

Wanneer sociale bijdragen betalen in bijberoep?

Als zelfstandige in bijberoep dien je jouw sociale bijdrage per kwartaal te betalen aan jouw sociaal secretariaat. Om te zorgen dat je tijdig aan je verplichtingen voldoet, wordt aangeraden om je betalingsopdracht op tijd door te geven, het liefst rond de 20e van de laatste maand van elk kwartaal (maart, juni, september en december). Nadat je bijdrage is ontvangen, zal het sociaal verzekeringsfonds deze nog op dezelfde dag doorstorten naar de overheid. Het is daarom belangrijk dat je op tijd en correct betaalt om problemen te voorkomen.

Wat als je te laat betaalt?

Vermijd laattijdig jouw sociale bijdragen te betalen. Als je te laat betaalt, betaal je immers een boete. Als je jouw schuld niet betaalt op de uiterste betaaldatum, moet je een verhoging van 3% betalen op het nog openstaande bedrag. Als je nog steeds niet betaalt, komt er elk kwartaal een nieuwe verhoging van 3% bovenop het nog openstaande bedrag. Betaal dus tijdig jouw sociale bijdragen.

Wat als je je sociale bijdragen niet kunt betalen?

Heb je betalingsmoeilijkheden, neem dan zo snel mogelijk met ons contact op. Acerta, jouw sociaal verzekeringsfonds, bekijkt dan samen met jou welke mogelijkheden er zijn voor verminderde sociale bijdragen of een afbetalingsplan.

Afbeelding persoon

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp