Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Je zaak zelf stopzetten

04 december 2018
Leestijd: Later lezen?

Voor de stopzetting van je zelfstandige activiteiten – vrijwillig of gedwongen – moet je enkele administratieve formaliteiten vervullen. We zetten ze voor jou op een rijtje, en maken daarbij het onderscheid tussen een eenmanszaak en een vennootschap.

Stopzetting eenmanszaak

Zet jij je eenmanszaak stop en staak je alle zelfstandige activiteiten? Doorloop dan de volgende stappen:

 • Schrijf je activiteit uit bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een erkend ondernemingsloket als dat van Acerta. Wij registreren de datum van stopzetting, en sturen je een aangepast uittreksel uit de KBO als bewijs van de stopzetting. We vertellen je ook welke andere documenten je best nog opvraagt.
   
 • Verwittig de btw-administratie van de stopzetting van je zelfstandige activiteit bij een btw-kantoor in je buurt, of vraag aan je ondernemingsloket om dit door te geven. Doe dit binnen de maand na de stopzettingsdatum om boetes te vermijden.
   
 • Breng binnen de vijftien dagen je sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds op de hoogte om te vermijden dat je nog bijdragen betaalt. Denk eraan dat je wellicht nog bijdragen bent verschuldigd voor het lopende kwartaal! Na de stopzetting komen er ook nog ongeveer twee jaar lang regularisaties die mogelijk betaald moeten worden. Je sociaal verzekeringsfonds vraagt een persoonlijke verklaring en het bewijs van stopzetting dat je van het ondernemingsloket ontving.

Je aansluiting stopzetten

Heb je een beroepsactiviteit in eigen naam en wil je deze beëindigen? Dan verzamel je een ereverklaring en een van onderstaande documenten:

 • een fotokopie van een uittreksel uit de KBO als bewijs van stopzetting
 • een bewijs van doorhaling van je btw-nummer
 • een attest met vermelding van de stopzettingsdatum, afgeleverd door de firma, maatschappij of instelling waarvoor je beroepsprestaties leverde
 • speciaal voor landbouwers: een handtekening gewettigd door het gemeentebestuur

Als mandataris, werkende vennoot of bedrijfsleider zorg je voor:

 • een kopie van de publicatie in het Belgisch Staatsblad waaruit je ontslag als mandataris blijkt, óf een kopie van het ondertekende verslag van de (buitengewone) algemene vergadering
 • een kopie van het aandelenregister dat de overdracht van de aandelen aantoont
 • als je je aandelen als stille vennoot behoudt, bezorg je een attest van het bevoegde orgaan van de vennootschap dat je stopzettingsdatum als werkende vennoot bevestigt
 • een attest van het bevoegde orgaan van de vennootschap dat de stopzettingsdatum als bedrijfsleider bevestigt
 • een kopie van de publicatie van de notariële akte in het Belgisch Staatsblad waaruit de vereffening van de vennootschap blijkt
 • een kopie van de pensioenbeslissing en een bewijs van het onbezoldigd mandaat

Als helper schrijft de zelfstandige bij wie je werkte op de ereverklaring ‘echt verklaard’ naast je handtekening, gevolgd door zijn of haar naam en handtekening.

Een meewerkende partner kan stoppen op basis van een ereverklaring wanneer deze binnen de vijftien dagen na stopzetting aan het sociaal verzekeringsfonds wordt bezorgd. Komt de verklaring later binnen, dan kan het dossier ten vroegste stopgezet worden op het einde van het kwartaal dat de ontvangst van de verklaring voorafgaat. Wanneer een meewerkende partner een eigen statuut heeft,  wordt haar of zijn dossier ook afgesloten omdat er dan geen verzekeringsplicht meer is. Ook zonder loontrekkende activiteit kan het statuut als meewerkende partner worden stopgezet.

Stopzetting vennootschap

Je zelfstandige activiteiten stopzetten, betekent niet noodzakelijk dat je onderneming ophoudt te bestaan. Je kunt je aandelen doorverkopen, je onderneming ‘slapend’ laten voortbestaan of ze effectief opheffen.

Je vennootschap kan vrijwillig worden ontbonden, bijvoorbeeld door een herstructurering of onenigheid tussen vennoten. Maar de ontbinding kan evengoed door de rechtbank worden uitgesproken of je zaak kan failliet worden verklaard.

Om de activiteiten van je vennootschap stop te zetten, moet ze worden:

 • ontbonden: liquidatie door een vereffenaar;
 • vereffend: bezittingen te gelde maken en schulden aanzuiveren of betalen.

Blijft er aan het einde van de rit nog geld over? Dan wordt dat onder de vennoten verdeeld zoals bepaald in de statuten. Daarna zet je de activiteiten van de vennootschap stop bij je regionale Acerta-kantoor, of via een ander erkend ondernemingsloket. 

Sociaal statuut na stopzetting

Vanaf het kwartaal dat volgt op de stopzetting van je zaak, ben je geen zelfstandige meer. Om in orde te blijven met de sociale zekerheid, kun je als werknemer of ambtenaar aan de slag gaan of een vervangingsinkomen genieten.

Heb je geen nieuwe activiteit of vervangingsinkomen? Dan kun je je bij de ziekteverzekering melden als persoon ten laste, indien je ten laste kunt staan van iemand anders. Als dat niet het geval is, kun je als verblijvende in België ingeschreven worden. Je bent dan in orde met je ziekteverzekering, maar bouwt geen pensioen op. Wil je dat alsnog doen? Neem dan een voortgezette verzekering waarmee je een verminderde bijdrage betaalt aan je sociaal verzekeringsfonds. Zo blijf je in regel met de sociale zekerheid als zelfstandige voor maximaal twee jaar (of langer als je bijna de pensioenleeftijd hebt).

Voortgezette verzekering

Het is van cruciaal belang om je sociale rechten te behouden. Sluit je dus meteen aan bij een ziekenfonds en betaal de premie om in orde te zijn met je ziekteverzekering.

Wil je ook pensioenrechten opbouwen en je recht op Groeipakket behouden? Dan raden we je aan om een voortgezette verzekering af te sluiten. Hoeveel die kost, hangt af van je inkomen van drie jaar eerder: het refertejaar. Als er geen refertejaar meer is, wordt je bijdrage berekend op basis van je beroepsinkomen van het laatste volledige refertejaar.

Een voortgezette verzekering kun je afsluiten:

 • tijdens de periode van twee jaar na de stopzetting van je zelfstandige activiteit;
 • tijdens de periode van vijf kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin je voor het eerst de normale pensioenleeftijd bereikt;
 • tijdens een periode van zeven jaar die een combinatie is van de twee periodes hierboven.
Afbeelding persoon

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp