Acerta voor Zelfstandigen

Btw aanvragen, wijzigen, stopzetten?

Btw aanvragen, wijzigen, stopzetten?

Je ondernemingsnummer is als je vingerafdruk: op basis hiervan ben je officieel gekend. Ook je btw-nummer staat voor je unieke identiteit. Zonder kun je niet ondernemen. Je moet dan ook elke wijziging of de stopzetting ervan doorgeven aan de Kruispuntbank Voor Ondernemingen.

Activeer je btw-nummer

Was je niet btw-plichtig en word je dit nu wel? Of start jij een tweede bedrijf en kreeg je een nieuw ondernemingsnummer? Dan moet jij nu je btw-nummer laten activeren.

Wil je dit graag snel in orde brengen dan kan Acerta dit met veel plezier voor jou in orde brengen. Zo ben je gerust dat alles goed is ingevuld. Voor deze dienst betaal je 66,55 euro.

Download het aanvraagdocument hieronder, en bezorg het ons ingevuld en ondertekend terug via mail, per post of op kantoor.

Btw-wijzigingen doorgeven

Zijn er wijzigingen in de gegevens die je aan de btw-administratie hebt doorgegeven? Dan ben je verplicht om deze te melden. Acerta helpt je om met de btw-administratie in orde te zijn. Voor deze dienst betaal je 52,03 euro.

We zorgen dat alle wijziging van gegevens die specifiek voor btw-doeleinden zijn, correct doorgegeven zijn:

  • gewijzigd recht op btw-aftrek
  • wijziging van het rekeningnummer voor de teruggaven van btw
  • schrapping of verhuis van de voornaamste administratieve zetel
  • wijziging van je btw-activiteiten of nieuwe btw-activiteiten
  • de overdracht van een bedrijfsafdeling.

Download het aanvraagdocument hieronder, en bezorg het ons ingevuld en ondertekend terug via mail, per post of op kantoor.

btw nummer aanvragen, stopzetten btw nummer
btw nummer aanvragen, stopzetten btw nummer

Stopzetting btw-nummer

Zet je als btw-plichtige je activiteiten stop? Dan moet je daarvan - binnen de maand na de stopzetting - aangifte doen bij de btw-administratie, zodat die je btw-identificatie kan schrappen. Voor deze dienst betaal je 52,03 euro.

Het moet om een volledige, definitieve en effectieve stopzetting gaan. Bijvoorbeeld door een overlijden, een faillissement of een vereffening. Let op: als je de stopzetting te laat meldt, loop je het risico op boetes en betaal je eventueel nog langer sociale bijdragen.

Zeker zijn dat alles prima en prettig voor je geregeld wordt? Vraag Acerta om je btw-registratie stop te zetten. Download het aanvraagdocument hieronder, en bezorg het ons ingevuld en ondertekend terug via mail, per post of op kantoor. Wij doen de rest. Dat is alweer een kopzorg minder.

Vergeet de KBO niet!

Denk eraan: wijzigingen die geen verband houden met de btw, bijvoorbeeld een verandering van juridische vorm, moeten niet aan de btw-administratie gemeld worden, maar wél aan het ondernemingsloket. Vraag Acerta om dit voor je regelen.