Wijzigingen binnen jouw vennootschap

Wijzigingen binnen een vennootschap dien je neer te leggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Je leest hier de verschillende wijzigingen waarbij Acerta jou graag begeleidt en ondersteunt.

Let op: We kunnen jammer genoeg niet alles voor je regelen. In specifieke situaties ben je wettelijk verplicht om bij de notaris langs te gaan.

Welke wijzigingen kan Acerta neerleggen voor jou?

 1. Wijziging van de oprichtingsakte
 2. Benoeming of ontslag
 3. Verlenging van mandaten
 4. Verplaatsing maatschappelijke zetel
 5. Doelswijziging
 6. (Her)verdeling aandelen
 7. Verslag bedrijfsrevisor/quasi-inbreng
 8. Wijziging maatschappelijke benaming

Algemeen: Acerta doet geen neerleggingen voor verenigingen (bv. VZW).

Wij regelen alles van a tot z

Wij regelen alles van a tot z

Prijs: 343,16 euro incl. btw.

Dit is inclusief het bedrag dat moet worden doorgestort aan het Belgisch Staatsblad (196,75 euro incl. btw). 

 • De nodige administratie en wijziging van de akte
 • Neerlegging bij de griffie
 • Publicatie van de akte bij het Belgisch Staatsblad

Voor inhoudelijk of juridisch advies verwijzen we je graag naar je accountant of notaris.

Vraag hier een wijziging aan binnen je vennootschap

Wijziging van de oprichtingsakte

Voor bepaalde vennootschappen kan het neerleggen van een wijziging aan de oprichtingsakte gebeuren via Acerta. Dit kan voor een vennootschap onder firma (of kortweg: VOF) en voor een commanditaire vennootschap (CommV). Indien je wenst dat wij dit voor jou regelen, hebben we het verslag van de algemene vergadering nodig.

Benoeming of ontslag

De mededeling van de benoeming of het ontslag, van een zaakvoerder, bestuurder, afgevaardigd bestuurder, beherend vennoot, werkend vennoot of vereffenaar, aan de griffie van de Ondernemingsrechtbank, regel je eenvoudig via Acerta. 

Voor een VOF en een Comm. V. kan dit altijd. Je hoeft ons enkel het verslag van de algemene vergadering te bezorgen en wij zorgen voor de rest.

Bij andere vennootschapsvormen (BV, NV, CV)  kunnen we dit ook voor onze rekening nemen, zolang het geen wijziging van de statuten met zich meebrengt. In dat geval moet de neerlegging namelijk door een notaris gebeuren. 

Vul het formulier in en doen het nodige. Zo ben je gerust.

Verlenging van mandaten

Ook de mededeling van een herbenoeming van een mandaat in je vennootschap kan je toevertrouwen aan Acerta (uitgezonder verenigingen).
 
De duur van het mandaat van een bestuurder wordt bepaald door de statuten. Als de statuten hierover niets vermelden, wordt de periode vastgesteld op 6 jaar. De duur van het mandaat mag in geen geval 6 jaar overschrijden, maar de bestuurders kunnen wel herbenoemd worden (tenzij de statuten dit verbieden). 

Wil je graag in orde zijn? Laat dan alles over aan onze experts. Met het verslag van de Algemene vergadering gaan zij voor jou aan de slag.

Verplaatsing zetel

De zetel is het officiële adres van je vennootschap. Dit adres moet worden vermeld in de oprichtingsakte. De zetel is gevestigd op de plaats waar de vennootschap effectief wordt geleid en is gebruikelijk de plek waar ook de administratie of boekhouding wordt aangestuurd. 

In de statuten kan voorzien worden dat de zetel door de bestuurders of zaakvoerders eenvoudig kan verplaatst worden. Een verplaatsing van je zetel moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Acerta kan dit voor elke vennootschapsvorm (uitgezonderd verenigingen) in orde brengen, en ook voor het bijhuis van een buitenlandse onderneming.

Wil je dat Acerta je akte en publicatie verzorgt? We hebben enkel het verslag van de algemene vergadering nodig. Nadien regelen we alles voor je in een handomdraai.

Doelswijziging

Iedere rechtspersoon heeft een doel en mag in principe geen handelingen stellen die buiten het statutair doel vallen. 

Voor elke doelswijziging (of -uitbreiding) moeten de statuten gewijzigd worden op een Algemene Vergadering. Voor vennootschappen die bij notariële akte worden opgericht, moet ook voor een wijziging of uitbreiding van het maatschappelijk doel een notariële akte worden opgemaakt. 
Acerta kan de neerlegging van de doelswijziging in orde brengen voor de VOF en de Comm. V. Een doelswijziging moet worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor de VOF en de Comm. V is dit alleen verplicht als het doel al eerder gepubliceerd werd (bv. in de oprichtingsakte of bij een eerdere statutenwijziging).

Bezorg ons het verslag van de Algemene Vergadering, en wij doen de rest.

(Her)verdeling aandelen

Acerta kan voor elke vennootschapsvorm (uitgezonderd verenigingen) een (her)verdeling van de aandelen neerleggen. Het is wel niet voor elke vennootschapsvorm een verplichting. 

Wens je onze hulp? Vul het formulier en we nemen dit graag van je over.

Verslag bedrijfsrevisor/ Quasi-inbreng

Wanneer een vennootschap een vermogensbestanddeel (bv. onroerend goed) wil aankopen dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder/bestuurder tegen een vergoeding dan spreekt men van een quasi-inbreng. Er is dan een verslag van een bedrijfsrevisor vereist, waarin hij oordeelt over de voorgestelde vergoeding.

Dit verslag moet worden neergelegd en dit kan gebeuren door Acerta, voor elke vennootschapsvorm (uitgezonderd verenigingen).
Indien je wenst dat wij dit voor jou regelen, hebben we het verslag van de algemene vergadering nodig.

Wijziging benaming

Acerta kan de wijziging van de benaming enkel neerleggen voor een VOF en een CommV.  Voor de andere vennootschapsvormen (BV, NV, CV) moet dit via de notaris gebeuren aangezien het een statutaire wijziging is.

Indien je wenst dat wij dit voor jou regelen, hebben we het verslag van de algemene vergadering nodig.