Vorige

Economische werkloosheid: 4 aandachtspunten bij het inroepen ervan

25 juni 2018 Werkgevers

Wat is economische werkloosheid?

Economische werkloosheid is een oplossing die toelaat om - voornamelijk - arbeiders in dienst te houden als er tijdelijk minder werk is. In ons land bereikte die economische werkloosheid in het eerste kwartaal van 2018 een historische dieptepunt.

Leestijd: Later lezen?

Arbeiders werden nog slechts 0,83% van de werkbare uren tijdelijk werkloos geplaatst wegens economische redenen. Gemiddeld zit een arbeider dus 1,6 dagen per jaar thuis door economische werkloosheid terwijl dat in 2017 nog 2,4 dagen was. Toch zijn er bepaalde sectoren die niet gezakt zijn onder het nationale gemiddelde van 0,83%. Zo is er in de bouwsector, metaalsector en transportsector wel een daling, maar is de economische werkloosheid er nog steeds hoger dan gemiddeld.               

Sta je ondanks de heropleving van de economie toch voor de beslissing economische werkloosheid in te roepen, dan geeft Marijke Beelen, juriste bij Acerta, je 4 belangrijke aandachtspunten mee.

Economische werkloosheid

1: Verwittig 7 dagen vooraf, de dag van aanplakking niet inbegrepen

Wanneer tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen in de onderneming mogelijk is, dan moet je de werknemers en de RVA verwittigen. Deze verwittiging moet 7 dagen vooraf gebeuren, de dag van aanplakking niet inbegrepen. De zinsnede ‘dag van aanplakking niet inbegrepen’ wordt nogal gemakkelijk vergeten. Op donderdag verwittigen om de donderdag van de week daarna tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen te laten ingaan, is dus te laat. Het vervelende is dat je dan de eerste 7 dagen van de effectieve schorsing wegens economische redenen zelf het normale loon moet betalen. Dit geldt natuurlijk niet voor de sectoren die hier een andere termijn voor hebben vastgesteld.

2: Let op voor extra bijdragen

Tijdelijke werkloosheid inroepen kan de financiële last van jouw onderneming verlichten. Maar opgelet, als je in 4 kwartalen meer dan 110 dagen economische werkloosheid organiseert, dan moet je voor elke dag een extra werkgeversbijdrage betalen. Die bijdrage stijgt bovendien naarmate het aantal dagen economische werkloosheid groter is. Bijvoorbeeld tussen 110 en 130 dagen economische werkloosheid, genereert een bijdrage per arbeider (en per dag) van 20 euro, tussen 130 dagen en 150 dagen 40 euro enz. Deze regeling geldt voor alle sectoren, behalve voor de bouw. Deze laatste heeft een eigen regeling.

3: Wees alert voor vertrekkende werknemers

Heb je jouw medewerkers tijdelijk geschorst omwille van economische redenen? Dan mogen zij in principe de arbeidsovereenkomst zonder formaliteit beëindigen. Zij moeten zelfs geen rekening houden met een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding. Werknemers kunnen in een periode van economische werkloosheid gewoon vertrekken en daar kan je je als werkgever niet tegen verzetten.

4: Roep jouw werknemers terug wanneer jij maar wil

Wil je als werkgever tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen, dan ben je verplicht tot het volgen van een procedure. Eén stap uit die procedure is zowel de werknemers als de RVA op de hoogte brengen van het gegeven dat er tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zal zijn, hoe lang dat dat duurt, wie in dat systeem terechtkomt en wanneer de dagen tijdelijke werkloosheid voor die werknemers zullen plaatsvinden.

Duidde je te veel dagen aan dan nodig? Dat is geen enkel probleem. Je kan op elk moment en op alle mogelijke manieren werknemers terug oproepen om te werken. Duidde je te weinig dagen aan dan nodig? Dan moet de hele bekendmakingsprocedure en –termijn opnieuw gevolgd worden. Je kan dus eigenlijk maar beter te veel dagen aanduiden dan te weinig.

Economische werkloosheid is een zeer gekende oplossing voor arbeiders. Maar wist je dat je ook economische werkloosheid kan inroepen bij bedienden? Dirk Vanderhoydonck, Director Acerta Consult, licht toe.

Wil je graag economische werkloosheid inroepen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 016 24 53 24 of per email.

Per email

Nieuwsbrief

Voor meer interessante informatie, schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Wat als je medewerker deeltijds wil werken?
Werkgevers

Wat als je medewerker deeltijds wil werken?

07 maart 2022 Liselot Baert

Wil jouw medewerker graag deeltijds werken? We geven je een overzicht van de mogelijkheden en bijhorende formaliteiten.

Lees meer
Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022
Werkgevers

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Lees meer
Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen
Werkgevers

Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen

28 december 2021 Nele Mertens

Je kan je medewerkers bedanken met een coronapremie van maximaal 500 euro. Aangezien er in sommige sectoren nog geen sectoraal akkoord is, krijgen werkgevers meer tijd om een coronapremie te bestellen.

Lees meer