Vorige

Binnenkort een Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgverlof?

22 januari 2021 Evy Schoels Werkgevers

Sinds 1 september 2020 kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden mantelzorgverlof opnemen. De Vlaamse overheid wil mantelzorgers een aanvullende uitkering toekennen, bovenop de bestaande RVA-uitkering. Hieronder geven we je een stand van zaken.

Leestijd: Later lezen?

Voorwaarden mantelzorgverlof

Werknemers die beroep willen doen op mantelzorgverlof, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De werknemer moet erkend zijn als mantelzorger. Hiervoor moet hij/zij (met akkoord van de geholpen persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger) of de geholpen persoon een erkenningsaanvraag indienen bij het ziekenfonds van de mantelzorger, door middel van een verklaring op erewoord.
  • De werknemer verstrekt doorlopend of op regelmatige basis hulp en bijstand aan een zorgbehoevend erkend persoon, gedurende minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar. Het kan gaan om fysieke hulp (bijvoorbeeld helpen bij het eten, wassen, aankleden, boodschappen doen…), het toedienen van geneesmiddelen, maar ook om toezicht, begeleiding en psychologische ondersteuning.

Mogelijkheden mantelzorgverlof

De erkende mantelzorger die voltijds of deeltijds werkt, kan zijn arbeidsovereenkomst gedurende één maand volledig schorsen om een zorgbehoevende persoon bij te staan. Een voltijdse werknemer kan er echter ook voor kiezen om zijn prestaties te verminderen met 1/2 of 1/5 en dit gedurende twee maanden. Een werknemer kan gedurende zijn volledige loopbaan voor maximaal zes personen voltijds mantelzorgverlof opnemen en hiervoor uitkeringen ontvangen van de RVA.

Vlaamse aanmoedigingspremie mantelzorgverlof

Net zoals bij de andere thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) wil de Vlaamse overheid de mantelzorger een aanvullende uitkering toekennen bovenop de RVA-uitkering om op die manier het engagement om spontaan de zorg voor zorgbehoevenden op zich te nemen te versterken. Dit zou dan voor werknemers zijn die tewerkgesteld zijn in het Vlaams Gewest in de privésector (inclusief social profit). Als de werknemer tewerkgesteld is in de Vlaamse gezondheids-en welzijnssector die Vlaamse subsidies ontvangt, of de Vlaamse socioculturele sector, dan komt hij/zij ook in aanmerking als hij in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werkt.

Het voorstel van de Vlaamse Regering dient nog praktisch uitgewerkt te worden en is dus nog niet definitief. Het is de bedoeling dat de maatregel retroactief in werking treedt vanaf 1 september 2020. Voor verloven die aanvingen tussen 1 september 2020 en 31 december 2020, zou de aanmoedigingspremie gedurende maximum negen maanden met terugwerkende kracht kunnen worden toegekend.  

Zodra de regelgeving definitief is, zal de werknemer de aanmoedigingspremie zelf kunnen aanvragen. Dit kan zowel schriftelijk als online bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid.  

Tijdskrediet of thematisch verlof? Besteed je administratie uit

Je werknemers doen beroep op tijdskrediet of een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof palliatief verlof, verlof om medische bijstand of mantelzorgverlof. Deze procedures vragen specifieke juridische kennis en heel wat administratieve formaliteiten. Extra werk dus voor je personeelsdienst. Al eens aan outsourcing van dit werk gedacht?

Besteed je administratie uit

Deel dit artikel

Geschreven door Evy Schoels

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Wat als je medewerker deeltijds wil werken?
Werkgevers

Wat als je medewerker deeltijds wil werken?

25 februari 2021 Liselot Baert

Wil jouw medewerker graag deeltijds werken? We geven je een overzicht van de mogelijkheden en bijhorende formaliteiten.

Lees meer
Brexit: welke steunmaatregelen zijn er?
Werkgevers

Brexit: welke steunmaatregelen zijn er?

19 februari 2021 Nele Mertens

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. Ondertussen is ook de overgangsperiode, die tot eind 2020 duurde, afgelopen. Is jouw organisatie afhankelijk van de handel met het Verenigd Koninkrijk?

Lees meer
Zo vermijd je opgestapelde vakantiedagen
Werkgevers

Zo vermijd je opgestapelde vakantiedagen

19 februari 2021 Marijke Beelen

De vakantieplanning was in 2020 een uitdaging voor werkgevers. Heel wat werknemers stelden hun vakantieplannen uit vanwege de coronacrisis. Niet verwonderlijk dat er op het eind van het jaar nog ongebruikte vakantiedagen waren.

Lees meer