Vorige

Consumptiecheque: alle regels op een rij

29 juli 2020 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Bleef jouw organisatie op volle toeren draaien tijdens de lockdown? Dan wil jij je medewerkers vast ook belonen voor al hun harde werk, zonder dat die beloning te veel kosten met zich meebrengt. Goed nieuws, want de consumptiecheque is een parafiscaal voordelige manier om je medewerkers te belonen. Ondertussen werd (op 17 juli 2020) het langverwachte KB gepubliceerd met de spelregels voor de toekenning en besteding van de consumptiecheque. We sommen ze hieronder voor je op.

Leestijd: Later lezen?

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden van de consumptiecheque?

Opdat de gunstige RSZ en fiscale behandeling van toepassing is, moeten aan volgende voorwaarden zijn voldaan :

  • de maximale waarde van een consumptiecheque is 10 euro en de totaalwaarde mag niet meer dan 300 euro bedragen. Tot dit maximumbedrag zijn ze vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing en zijn ze aftrekbaar als beroepskost;
  • de cheques mogen geheel, noch gedeeltelijk ingeruild worden voor geld;
  • de consumptiecheque kan niet in de plaats komen van verworven loon, premies of andere voordelen;
  • de cheques moeten worden afgeleverd op naam van de medewerker en het totaalbedrag ervan moet op de individuele rekening worden vermeld.

Daarnaast moet de toekenning van de cheque vastgelegd zijn in een sectorale CAO, een ondernemingsCAO of in een individuele overeenkomst. Sectoren kunnen zelf initiatief nemen om consumptiecheques toe te kennen. De werkgevers die vallen onder het bevoegde paritair comité moeten dan de consumptiecheque verplicht toekennen aan de medewerkers die er volgens de cao recht op hebben. Voor het federale zorgpersoneel is reeds een budget uitgetrokken dat verplicht moet worden besteed aan de consumptiecheque, zij zullen deze dus zeker ontvangen. Een overzicht van de sectorale initiatieven is terug te vinden in de FAQ Coronavirus.

In afwachting van of bij uitblijven van een sectoraal akkoord, kan er steeds een ondernemingsCAO of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst worden opgemaakt.

De consumptiecheque valt tot slot buiten de loonnorm.

Welke werknemers hebben recht op de consumptiecheque?

De consumptiecheque kan aan iedereen worden toegekend of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel. Een individuele toekenning is uitgesloten. 

Het statuut van de werknemers, het aantal dienstjaren… kunnen een objectief criterium uitmaken bij de selectie. De werkgever bepaalt de categorieën en zal deze moeten rechtvaardigen bij een eventuele controle. In ieder geval mag de toekenning van consumptiecheques nooit discriminerend gebeuren op basis van de arbeidsduur, de duur van het arbeidscontract, het geslacht van de medewerker…

Wat met de bedrijfsleider?

De regeling is beperkt tot de werknemers. De consumptiecheque kan niet (vrijgesteld) toegekend worden aan zelfstandige bedrijfsleiders.

Waar kan de cheque worden aangekocht?

De papieren of elektronische cheque kan worden besteld bij een erkende uitgiftemaatschappij (Sodexo, Monizze en Edenred). Zodra de regelgeving voor de toekenning van de elektronische consumptiecheque gepubliceerd is, kunnen deze ook worden toegekend.De papieren versie kan eveneens de vorm aannemen van een aankoopbon bij lokale horeca of bij het lokaal bestuur, indien deze  een bon aanbiedt die bij meerdere handelaars kan gebruikt worden.

Wanneer en waar kunnen de consumptiecheques besteed worden?

De uitreiking van de cheques moet gebeuren voor 31 december 2020. De geldigheidsperiode van de cheques bedraagt (maximaal) 12 maanden en loopt af op 7 juni 2021, ongeacht de datum van uitreiking.

De consumptiecheque kan worden gebruikt:

  • in een horecazaak;
  • in een kleinhandelszaak die verplicht langer dan één maand gesloten was en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbiedt (bv. een kleine boekhandel, een schoonheidssalon);
  • bij een erkende of gesubsidieerde culturele vereniging;
  • bij een sportvereniging voor wie een federatie bestaat, op gemeenschaps- of nationaal niveau.

Meer informatie over de consumptiecheque?

Een consumptiecheque toekennen aan je medewerkers? Acerta legt uit hoe je dat concreet moet aanpakken.

Consumptiecheque

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Loopbaansparen: Belgen willen vakantiedagen op lange termijn opnemen
Werkgevers

Loopbaansparen: Belgen willen vakantiedagen op lange termijn opnemen

12 januari 2021 Ellen Van Grunderbeek

Vakantiedagen of overuren opsparen om op een later moment te gebruiken? Loopbaansparen zou een oplossing kunnen zijn voor de niet-opgebruikte vakantiedagen tijdens de coronapandemie.

Lees meer
Wat moet je doen als je werknemer tijdens de kerstvakantie naar het buitenland is gegaan?
Werkgevers

Wat moet je doen als je werknemer tijdens de kerstvakantie naar het buitenland is gegaan?

31 december 2020 Ellen Van Grunderbeek

Het overlegcomité heeft besloten de reisregels aan te scherpen. De verstrengingen gebeuren om te vermijden dat terugkerende reizigers na de kerstvakantie het aantal besmetting doen stijgen en de nieuwe variant van COVID-19 meebrengen.

Lees meer
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen COVID-19-pandemie treden in werking
Werkgevers

Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen COVID-19-pandemie treden in werking

30 december 2020 Ellen Van Grunderbeek

Eerder kondigde de federale regering een breed pakket aan sociaaleconomische steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers aan. Verschillende van deze steunmaatregelen zijn nu opgenomen in de wet ‘houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’ die op 30 december in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

Lees meer