Vorige

Mobiliteitsbudget en –vergoeding: wat is de beste keuze voor jouw organisatie

14 september 2018 Werkgevers

Over de mobiliteit in België vloeiden al liters inkt. Het verkeer raakt steeds vaker in de knoop en jouw werknemers verliezen almaar meer tijd door in de file te staan. Daardoor groeit ook de vraag naar alternatieven voor verplaatsingen afgelegd met de (bedrijfs)wagen. Vorig jaar ontsnapte 1 op 4 werknemers regelmatig aan het fileleed door met de fiets naar het werk te gaan. Ook het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding zijn broodnodige initiatieven om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Ze stellen jou als werkgever echter voor complexe keuzes. Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit geeft Ellen Lammens, juridisch adviseur bij Acerta, je een overzicht.

Leestijd: Later lezen?

De mobiliteitsvergoeding: cash for cars

In maart 2018 voerde de regering de mobiliteitsvergoeding in, in de volksmond ‘cash for cars’. Werknemers die al enige tijd over een bedrijfswagen beschikken, kunnen deze inleveren in ruil voor een mobiliteitsvergoeding waarmee zij vervolgens hun privéverplaatsingen betalen. Het initiatief tot invoering van deze regeling ligt bij jou als werkgever. Je beslist dus zelf of en voor welke werknemers je dit invoert, al moeten zij zelf ook wel  aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Jouw werknemers kunnen zelf beslissen of zij ingaan op jouw voorstel of niet. Indien dit het geval is hoef je als werkgever het woon-werkverkeer niet meer te vergoeden. Verder hoef je geen RSZ te betalen op de mobiliteitsvergoeding, wél een solidariteitsbijdrage. De persoonlijke bijdrage die jouw werknemer voor zijn bedrijfswagen betaalde, wordt in mindering gebracht van het belastbaar voordeel waarop hij belast wordt.

Het mobiliteitsbudget: een scala aan alternatieven

Zal de mobiliteitsvergoeding de mobiliteitsknoop ontwarren? Volgens de sociale partners niet. Zij vrezen dat te weinig werknemers bereid zijn om hun bedrijfswagen definitief in te leveren in ruil voor een geldsom. Daarom stelden zij het mobiliteitsbudget voor. Het mobiliteitsbudget reikt verder omdat het een breed scala aan alternatieve mobiliteitsoplossingen biedt. Jouw werknemers kunnen kiezen uit 1 of meerdere mobiliteitsoplossingen, onderverdeeld in 3 pijlers. Elke pijler wordt op (para)fiscaal anders behandeld.

In de toekomst zullen er dus 2 systemen naast elkaar bestaan. Welk het meest interessant is voor jouw werknemers, hangt erg af van de concrete situatie.

Hieronder vind je een overzicht van het toepassingsgebied, het ontvangen bedrag en de (para)fiscale behandeling van beide systemen:

  Mobiliteitsvergoeding
"cash for car"

Mobiliteitsbudget
*gebaseerd op ontwerpwetgeving

Toepassingsgebied

(werknemers)

Beschikken over een bedrijfswagen:

 • minstens 12 maanden ononderbroken in de laatste 36 maanden, en
 • de laatste 3 maanden ononderbroken

Niet indien de bedrijfswagen werd verkregen in het kader van een cafetariaplan.

Beschikken over een bedrijfswagen of ervoor in aanmerking komen:

 • minstens 12 werknemersmaanden ononderbroken in de laatste 36 maanden, en
 • de laatste 3 maanden ononderbroken

Niet indien de bedrijfswagen werd verkregen in het kader van een cafetariaplan.

Ontvangen bedrag
 • Forfaitair berekend : 20% x cataloguswaarde ingeruilde wagen x 6/7
 • Indien de werkgever de brandstofkosten ten laste nam : 24% x cataloguswaarde ingeruilde wagen x 6/7

Met uitzondering van een jaarlijkse indexatie, wijzigt dit bedrag niet doorheen de loopbaan van de werknemer.

 • Bedrag gelijk aan de totale bruto kostprijs van de ingeleverde bedrijfswagen voor de werkgever (op jaarbasis).

Het budget houdt rekening met de kosten voor de financiering van de wagen zelf, maar ook met alle bijbehorende kosten zoals de brandstof, verzekeringen, onderhoudskosten, (para)fiscale lasten,…

 • Het mobiliteitsbudget van de werknemer verhoogt of verlaagt indien de werknemer van functie verandert en daardoor recht heeft op een andere categorie van wagen.

Hoe dit budget beheerd zal worden, moet nog uitgewerkt worden bij KB.

(Para)fiscale behandeling

Belastbaar voordeel, ten laste van de werknemer

     = 4% x cataloguswaarde ingeruilde bedrijfswagen x 6/7e 

Solidariteitsbijdrage, ten laste van de werkgever

     = zelfde als voor ingeruilde bedrijfswagen (gebaseerd op de gegevens van de ingeruilde bedrijfswagen)  

Pijler 1: milieuvriendelijke wagen:

(para)fiscale behandeling zoals klassieke bedrijfswagen

Pijler 2: duurzame vervoermiddelen    (incl. bepaalde huisvestingskosten): geen (para)fiscale lasten => netto

Pijler 3: eventueel saldo mobiliteitsbudget wordt uitbetaald op het einde van het jaar: bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 38,07% ten laste van de werknemer op verschuldigd

*Wijzigingen aangekondigd aan de reeds gestemde MV:

 • Werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen (bij aanwerving of na promotie) bij de huidige werkgever (zonder er 1 te hebben) kunnen ook een MV vragen.
 • Werknemers die in de plaats van een bedrijfswagen al een ander voordeel ontvangen (bv. car premie of een ander loonvoordeel of een mobiliteitsbudget) komen ook in aanmerking voor een MV.
 • De waardebepaling van de MV was aanvankelijk gefixeerd (behoudens een jaarlijkse indexatie), nu zou er ook bij functieveranderingen of bevorderingen een aanpassing kunnen gebeuren van de MV indien de werknemer daardoor recht had op een andere categorie van wagen (hoger of lager).
 • Sommige van deze wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2018, andere retroactief op 1 januari 2018.

Mobiliteitsvergoeding vs - budget: een uitgewerkt voorbeeld

Met de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget wil de regering een einde maken aan het fiscale beleid dat werkgevers stimuleert om bedrijfswagens uit te delen. Welk systeem het aantrekkelijkst is voor jouw werknemers, is dus zeer situatiegebonden. Indien jouw werknemers ervoor kiezen om geen alternatieve vervoersoplossingen te gebruiken en dus hun volledig budget te laten uitbetalen, zijn zij qua parafiscale lasten beter af met de mobiliteitsvergoeding. Wonen jouw werknemers verder van het werk? Dan is het mobiliteitsbudget doorgaans een betere keuze voor hen.

Behoefte aan een concreet voorbeeld? Bekijk dan hier een uitgewerkte vergelijking in cijfers van de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget voor twee type bedrijfswagens.

Toch graag meer uitleg van specialisten? Benieuwd wat de beste regeling is voor je organisatie én je werknemers? Wil je weten of je verschillende regelen kan combineren? Geen nood: Acerta ontwart het kluwen en werpt licht op alle arbeidsrechtelijke, sociale en fiscale regels in deze praktijkgerichte opleidingen en/of infosessies.

Mobiliteitsbudget of cash for cars? Kies bewust             
Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: alle regels in de praktijk
Meet & Greet: Wat kan jij jouw werknemers concreet aanbieden als loonpakket voor mobiliteit?

Meer weten?

Contacteer ons op het nummer 016 24 53 24 of per email.

Per email

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief voor werkgevers en ontvang 1 maal per kwartaal interessante informatie.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?
Werkgevers

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?

06 juli 2022 Annelies Bries

De ministerraad geeft in tweede lezing haar akkoord over de arbeidsdeal. De bedoeling van de arbeidsdeal is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De nadruk ligt op flexibiliteit voor werknemer en werkgever. Wat staat er in het akkoord? Welke maatregelen kunnen we verwachten? We geven je hieronder een overzicht. De maatregelen moeten w...

Lees meer
Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer