Vorige

Moet je als werkgever een vergoeding voor auteursrechten toekennen?

03 december 2020 Karolien Van Herpe Werkgevers

Auteursrechtenvergoedingen zijn aan een opmars bezig: sinds een jaar of twee zien we een stijging in het aantal werkgevers die hun medewerkers belonen voor het overdragen van intellectueel eigendom. Een win-win voor alle partijen, want het betreft een fiscaal gunstig regime waarbij je je medewerkers beloont voor hun creativiteit.

Leestijd: Later lezen?

In welke sectoren en bedrijven zijn er auteursrechten?

Auteursrechten beschermen de werken van een maker of auteur. Bij het horen van ‘auteursrechten’ denken we daarom vaak aan schrijvers en andere creatievelingen. Het begrip reikt echter verder dan enkel artistieke beroepen. Hoewel veel schrijvers, vertalers en tolkers, reclame-, pr- en communicatiebureaus, grafische vormgevers, modeontwerpers, filmproducenten en kunstenaars er veelvuldig gebruik van maken, is het intellectuele eigendom ook voor andere sectoren relevant.

Denk bijvoorbeeld aan software- en gameontwikkelaars: ruim 80% van de vragen die we bij Acerta rond auteursrechten en intellectuele eigendom ontvangen, komt uit de IT-sector. In totaal ontvangt bijna een kwart van de werknemers die actief zijn binnen computerconsultancy-bedrijven, een vergoeding voor auteursrechten (NACE-code 62020). Maar daar blijft het niet bij: zelfs bepaalde prestaties en activiteiten van consultancybureaus, verzekeringsmaatschappijen en koffieproducenten komen misschien wel in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, mits ze aan enkele voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden om over ‘intellectueel eigendom’ te kunnen spreken?

De voorwaarden zijn niet zwart-wit. Er bestaat geen lijst met activiteiten die ervoor in aanmerking komen. Toch zijn er enkele noodzakelijke elementen om te bepalen of het werk van je medewerkers beschouwd kan worden als intellectueel eigendom.

Allereerst moet er voldoende sprake zijn van eigen creativiteit die de persoonlijke stempel van de maker weergeeft. Je moet dus kunnen aantonen dat je medewerker auteursrechtelijk beschermde werken creëert. Een journalist die een juridisch artikel schrijft kan auteursrechtelijke bescherming vragen. Een jurist die gaat pleiten heeft dan weer geen auteursrechten. Hoewel er ongetwijfeld originele pleidooien uit zijn pen kunnen vloeien, wordt het interpreteren van de wet niet als auteursrechtelijk beschouwd.

Waarom zou je als werkgever een vergoeding voor auteursrechten toekennen?

Kom je tot de vaststelling dat je medewerker creaties maakt die auteursrechtelijk beschermd zijn, en wil je deze werken gebruiken? Dan kan de medewerker jou eigenaar maken van deze werken door zijn of haar rechten over te dragen. In ruil hiervoor kan je een vergoeding toekennen.

Zo’n vergoeding is het overwegen waard, zeker in het geval van felbegeerde profielen zoals IT’ers. Door een aantrekkelijke verloning aan te bieden krijgen zowel kleine als grote bedrijven een concurrentieel voordeel op andere organisaties. En boosten ze hun employer brand.

Met vergoedingen voor auteursrechten zet je gericht in op loonoptimalisatie, moedig je creativiteit aan en verhoog je de tevredenheid van je medewerkers. Ook voor jou als werkgever loont het de moeite, want niet alleen vind en behoud je die sterke talenten die je nodig hebt, auteursrechtelijke vergoedingen zijn fiscaal interessant.

Zet het op papier

Het toekennen van een vergoeding voor auteursrechten is juridisch complex. Daarom is het aangeraden alles goed op papier te zetten. Worden de werken volledig of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief overgedragen? Ken je hiervoor een aparte vergoeding toe en zo ja, hoeveel bedraagt die vergoeding? Maak duidelijke afspraken en leg ze vast in een contract.

De vergoeding bedraagt meestal een percentage van het brutoloon. Leg echter niet zomaar in de wilde weg percentages vast. Laat je hierin begeleiden als je zeker wil zijn dat alles correct en veilig verloopt.

Vergoeding voor auteursrechten toekennen?

Wil je weten of je een vergoeding voor intellectueel eigendom kan en mag toekennen? Benieuwd naar de hoogte van dit bedrag en wil je eventueel een simulatie? Check de aanbodpagina voor meer info en contacteer onze experten.

Meer info

Deel dit artikel

Karolien-Van-Herpe

Geschreven door Karolien Van Herpe

Senior Legal Consultant Legal & Reward

Gerelateerde artikels

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

19 juli 2021 Nele Mertens

Het noodweer heeft ons land geteisterd en veroorzaakte heel wat wateroverlast en ongeziene overstromingen in ons land. Hoe kunnen werkgevers omgaan met de gevolgen van het noodweer?

Lees meer
Het rouwverlof wordt uitgebreid
Werkgevers

Het rouwverlof wordt uitgebreid

15 juli 2021 Miet Vanhegen

De wet tot flexibilisering en uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind, werd gepubliceerd. De wet beoogt het aantal dagen klein verlet bij overlijden, ook wel rouwverlof genaamd, uit te breiden.

Lees meer
Vlaams opleidingsverlof: gemeenschappelijk initiatiefrecht tijdens schooljaar 2021-2022
Werkgevers

Vlaams opleidingsverlof: gemeenschappelijk initiatiefrecht tijdens schooljaar 2021-2022

08 juli 2021 Miet Vanhegen

De Vlaamse regering zet in op een heus opleidings- en loopbaanoffensief dat kadert in ‘Alle hens aan dek’. Volgend schooljaar wordt er een tijdelijk gezamenlijk initiatiefrecht voor het Vlaams opleidingsverlof in het leven geroepen.

Lees meer