Vorige

(Her)starten als zelfstandige? Ontdek deze steunmaatregelen

04 september 2023 Starters
Bert Hens

Wil je het (opnieuw) proberen als zelfstandige? Informeer je dan goed, want je kan misschien wel rekenen op (financiële) steun! We geven je een overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen.

Leestijd: Later lezen?

Steunmaatregelen als je arbeidsongeschikt bent

Als je arbeidsongeschikt bent en een uitkering geniet, dan kan je uitgenodigd worden door de terug-naar-werk-coördinator van je ziekenfonds om te bekijken of je je activiteit als zelfstandige kunt hervatten of met een andere activiteit zou kunnen beginnen.

Als je ziekenfonds akkoord gaat, kan je deeltijds starten gedurende 3 x 6 maanden. Gedurende de eerste 6 maanden behoud je je volledige uitkering, vanaf de 7e maand lever je 10% van je uitkering in (re-integratieuitkering).

Personen met een arbeidsbeperking kunnen ook aanspraak maken op de Vlaamse Ondersteuningspremie.

Steunmaatregelen als je werkloos bent

Ben je werkloos maar wil je niet bij de pakken blijven zitten? Je kan gedurende 12 maanden een zelfstandige beroepsactiviteit opstarten zonder je RVA-uitkering te verliezen. Dit heet de ‘springplank naar zelfstandige’. Het moet in deze periode wel een bijberoep blijven. Je tijdsinvestering en je inkomen als zelfstandige moeten beperkt blijven.

Het is interessant om te weten dat als je weer stopt als zelfstandige binnen de 15 jaar, je opnieuw recht hebt op een werkloosheidsuitkering. Je bent je vangnet dus niet kwijt!

Steunmaatregelen als je leeft van een uitkering

Transitiepremie

Als je moet leven van een uitkering en wilt proberen om te (her)starten als zelfstandige, dan kan je bij de Vlaamse Overheid aanspraak maken op de transitiepremie gedurende de eerste 24 maanden van je zelfstandige activiteit.

Je moet één van de volgende uitkeringen genieten:

  • werkloosheidsuitkering;
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • overbruggingsrecht;
  • leefloon;
  • OCMW-steun;
  • inschakelingsuitkering.

Over de totale looptijd bedraagt de transitiepremie 8 784,03 euro bruto. Je moet hiervoor ingeschreven zijn bij de VDAB en een erkend prestarterstraject volgen, waarvoor je terecht kunt bij Acerta.

Als je geen uitkering geniet, maar gedurende minstens 6 maanden ingeschreven bent bij de VDAB, kan je aanspraak maken op 25% van de transitiepremie. Als je langer dan 12 maanden ingeschreven bent, is dat 50%

Steunmaatregelen per type uitkering

Onderstaande tabel geeft je een overzicht van welk type steunmaatregel geldt per type uitkering. Let wel op, de steunmaatregelen zijn soms wel en soms niet cumuleerbaar.

 

  Welke uitkering geniet je? 
Welke steun kan je krijgen? RVA Ziekenfonds OCMW Overbruggingsrecht
Transitiepremie

x

x x x
Werkhervattingspremie

 

x    
Re-integratieuitkering

 

x    
Springplank

x

     
RVA-uitkering na stopzetting

x

     

 

Steunmaatregelen voor werknemers die zelfstandige worden

Als je werknemer bent en je loon lager is dan 2 500 euro bruto per maand en je een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep opstart, dan heb je recht op de jobbonus plus. Dat is een premie van twee keer 600 euro. De eerste premie wordt automatisch uitbetaald nadat je 12 maanden zelfstandige in hoofdberoep bent, de tweede premie wordt na 24 maanden uitbetaald.

Extra stimulansen om ondernemerschap te boosten

Even hoog pensioen als een werknemer

Het pensioen van een zelfstandige lag tot nu toe ongeveer 1/3 lager dan dat van een werknemer vanwege de correctiecoëfficiënt in de pensioenberekening van de zelfstandige, maar die berekeningsfactor is afgeschaft voor loopbaanjaren vanaf 2021. Wie nu start als zelfstandige zal een even hoog pensioen genieten als een werknemer. Het pensioen hoeft dus geen belemmering meer te zijn voor een loopbaanswitch.

Starterskorting: minimale sociale bijdragen

Als startende zelfstandige in hoofdberoep betaal je een minimale sociale bijdrage van 866,62 euro per kwartaal. Maar als je bescheiden start met een inkomen lager dan 16 409,20 euro, krijg je een korting gedurende de eerste 4 kwartalen.

Lokale initiatieven

Buiten de sociale wetgeving bestaan er nog andere initiatieven om het ondernemerschap te stimuleren, ook op provinciaal of gemeentelijk niveau. Vraag zeker ook daar informatie en kijk ook eens rond in de subsidiedatabank van de Vlaamse Overheid.

Wil je (her)starten als zelfstandige? Bij Acerta ben je op het goede adres.

Wij regelen je inschrijving in de KBO zodat jij je ondernemingsnummer krijgt, de wettelijke formaliteiten (btw-nummer, vergunningen), de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, je prestarterstraject, enz. Bereid je ook voor op een vlotte start dankzij onze Starters academie!

Deel dit artikel

Geschreven door Bert Hens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Starters

Het prestarterstraject van Acerta: in één rechte lijn richting ondernemerschap, nu in samenwerking met de Vlaamse overheid

28 juni 2024
Christine Festjens

De eerste stappen zetten als startend ondernemer? Er komt vaak veel bij kijken en dat kan gemotiveerde starters afschrikken. Via het prestarterstraject van Acerta brengen we je van start naar finish gedurende zes weken. Inschrijven kan nog!

Lees meer
Starters

Welke drie vragen hebben startende zelfstandigen?

24 april 2024
Els Schellens

Je hebt eindelijk de knoop doorgehakt, je wil de sprong wagen en starten als zelfstandige. En daar komt heel wat bij kijken! Wij bundelden de drie meestgestelde vragen uit onze Starters academie en helpen je zo op weg. Klaar om te starten?

Lees meer
Starters

Bijverdienen als zelfstandige na je pensioen

30 oktober 2023
Mieke Bruyninckx

Vele gepensioneerden verdienen een aardig centje bij als zelfstandige. Ontdek waar je op moet letten en welke voordelen er zijn aan een zelfstandig statuut, ook op latere leeftijd.

Lees meer