Vorige

Beperking van de uitkeringen voor tijdskrediet: de belangrijkste wijzigingen

31 januari 2023 Werkgevers
Amandine Boseret

Het werd al sinds oktober vorig jaar aangekondigd, en het wordt nu werkelijkheid: tijdskrediet met motief blijft mogelijk, maar het recht op aanvullende uitkeringen van de RVA wordt vanaf februari 2023 beperkt. Acerta vat de wijzigingen samen en beantwoordt de belangrijkste vragen naar aanleiding van deze ontwikkeling.

Leestijd: Later lezen?

Zoals aangekondigd in het begrotingsakkoord van oktober 2022 moet de regering bezuinigen en dat gaat gepaard met een beperking van de uitkeringen voor tijdskrediet. Het koninklijk besluit tot wijziging van deze uitkeringen is op 31 januari gepubliceerd en gaat in op 1 februari 2023 (in plaats van op 1 januari zoals initieel was aangekondigd).

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Een beperking van de uitkeringen, niet van het recht op tijdskrediet

Het recht van de werknemer om zijn arbeidstijd te verminderen of vrij te nemen door tijdskrediet op te nemen, blijft ongewijzigd.

Wanneer een werknemer tijdskrediet opneemt, wordt zijn of haar inkomensverlies in principe gedeeltelijk gecompenseerd door een uitkering van de RVA. Voortaan zal de werknemer, in bepaalde situaties, nog steeds zijn of haar tijdskrediet kunnen opnemen, maar hij of zij zal hiervoor geen uitkering van de RVA meer ontvangen om het inkomstenverlies te compenseren. De voorwaarden voor het ontvangen van de uitkeringen van de RVA zijn namelijk strenger geworden. 

Uitkering tijdskrediet: wat zal er concreet veranderen?

Vanaf 1  februari 2023 gelden de volgende strengere voorwaarden voor het recht op uitkeringen van de RVA in het kader van tijdskrediet:

Tijdskrediet om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar:
 • Voor voltijds tijdskrediet is de leeftijd van het kind beperkt tot 5 jaar (d.w.z. een volledige afwezigheid van het werk, geen vermindering van de arbeidstijd).
  Het is nog steeds mogelijk een voltijds tijdskrediet op te nemen vanaf de 5e verjaardag van het kind tot het kind 8 jaar oud is, maar voortaan krijg je daarvoor niet langer een uitkering van de RVA. Voor een vermindering van de arbeidstijd worden wel uitkeringen van de RVA betaald tussen de 5e en de 8e verjaardag van het kind. 
 • Doorheen zijn/haar loopbaan kan een werknemer slechts 48 maanden tijdskrediet opnemen om voor een kind te zorgen terwijl hij of zij een uitkering van de RVA ontvangt. Hij/zij kan 3 maanden extra tijdskrediet opnemen (voor een totaal van 51 maanden), maar zonder hiervoor uitkeringen te ontvangen van de RVA. 
 • Vanaf 1 juni 2023 is ook een minimum van 36 maanden dienst bij de werkgever vereist. 
Tijdskrediet met motief (alle motieven):
 • In het geval van een volledige schorsing van de arbeidstijd, moet de werknemer een tewerkstellingsbreuk bij de werkgever hebben van: 
  • 12 maanden voltijds voorafgaand aan het tijdskrediet; 
  • 24 maanden deeltijds voorafgaand aan het tijdskrediet. 
 • In het geval van een halftijdse vermindering van de arbeidstijd is 12 maanden voltijdse dienst bij de werkgever vereist voordat het tijdskrediet kan worden toegekend.

De aanvullende uitkering voor werknemers van 50 jaar of ouder in geval van thematisch verlof, of van 50 jaar of ouder met 5 jaar anciënniteit bij de werkgever in geval van tijdskrediet, wordt afgeschaft. Deze werknemers zullen dus nog steeds een uitkering van de RVA ontvangen, maar enkel de basisuitkering, zonder bijkomende verhoging. 

Deze nieuwe wetgeving heeft daarentegen geen gevolgen voor de landingsbanen. 

Verschillende voorwaarden voor het recht op tijdskrediet en het recht op uitkeringen van de RVA

Zoals eerder gezegd, zijn de voorwaarden voor toegang tot het recht op afwezigheid of vermindering van de arbeidstijd via tijdskrediet, en het recht op uitkeringen van de RVA ter compensatie van het loonverlies, twee aparte regelingen.

Hier volgt, ter verduidelijking, een samenvattende tabel: 

  Recht om afwezig te zijn   Recht op uitkeringen   
Tijdskrediet om te zorgen voor een kind 
 • Max. 51 maanden (alle vormen)   
 • Kind jonger dan 8 jaar  
 • Anciënniteitsvoorwaarde bij de werkgever: 2 jaar  
 • Max. 48 maanden (alle vormen)  
 • Kind jonger dan 8 jaar indien verminderd tot halftijds of 1/5e
 • Kind jonger dan 5 jaar indien volledige onderbreking  
 • Anciënniteitsvoorwaarde bij de werkgever: 3 jaar  (vanaf juni 2023)  

 

Tijdskrediet met motief   

Tewerkstellingsvoorwaarde:

 • Voor een tijdskrediet met 1/5e vermindering: enkel voor voltijdse werknemers  
 • Voor een halftijds tijdskrediet: enkel voor werknemers met een tewerkstellingsbreuk van minimaal ¾
 • Voor tijdskrediet in de vorm van volledige schorsing: toegankelijk voor alle werknemers 

Tewerkstellingsvoorwaarde

 • Voor een tijdskrediet met volledige schorsing: 
  • 12 maanden voltijds werk voorafgaand aan het tijdskrediet 
  • 24 maanden deeltijds werk voorafgaand aan het tijdskrediet 
 • Voor een tijdskrediet met halftijdse schorsing: 
  • 12 maanden voltijds 

 

Hoe zit het met de landingsbanen?

 Deze nieuwe wetgeving wijzigt niets aan de landingsbanen. 

Vanaf wanneer is de vermindering van de uitkering van toepassing?

Als algemene regel geldt zij voor alle aanvragen voor tijdskrediet die vanaf 1 februari 2023 bij de werkgever worden ingediend. Voor aanvragen die vóór die datum bij de werkgever zijn ingediend, gelden nog de "oude" regels of rechten.

Er zijn echter twee uitzonderingen:

 • De voorwaarde van 36 maanden dienst bij de werkgever om recht te hebben op een uitkering van de RVA om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar zal alleen gelden voor aanvragen voor tijdskrediet die vanaf 1 juni 2023 bij de werkgever worden ingediend.
 • De vermindering van het recht op tijdskrediet om te zorgen voor een kind tot 48 maanden betreft alle tijdskredieten, zelfs de tijdskredieten die vóór februari 2023 zijn ingegaan, op voorwaarde dat de werknemer op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet om te zorgen voor zijn/haar kind had opgenomen. Om te voorkomen dat de werknemer van de ene op de andere dag zonder inkomen komt te zitten, heeft hij/zij het recht om het tijdskrediet vroegtijdig te beëindigen. Hij/zij heeft daarvoor geen toestemming van de werkgever nodig.

De wijzigingen in de regelgeving voor de toekenning van uitkeringen door de RVA in het kader van een tijdskrediet treden in werking op 1 februari 2023. Heb je een vraag over een door een werknemer ingediende aanvraag voor tijdskrediet? Neem contact op met de experts van Acerta.

Bron: Koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking, BS 31 januari 2023

Sociaal-juridische updates binnen handbereik?

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever moet je altijd op de hoogte blijven van de vernieuwende regelgeving. Schrijf je daarom in voor onze maandelijkse updates en/of ontdek onze sociaal-juridische databank Trefzeker.

Deel dit artikel

Amandine Boseret_acerta

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Mijn werknemer combineert een flexi-job met een vaste job: welke zijn de gevolgen?

07 maart 2024
Sophie Vantomme

Wat zijn de gevolgen wanneer je werknemer ook nog een flexi-job heeft? Kan dat zomaar en wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?

29 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De week van de vrijwilliger, hét ideale moment om een paar aandachtspunten bij vrijwilligerswerk aan het licht te brengen.

Lees meer
koopkrachtpremie_acerta
Werkgevers

Uitreiking koopkrachtpremie: 31 maart nadert

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Die moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uit te reiken vanaf 1 juni 2023.

Lees meer