Vorige

Feitelijke salary split: wat en hoe

08 juni 2020 Werkgevers
Christophe Hameeuw

Wanneer het op werken aankomt durven Belgen grenzen verleggen: we voeren onze beroepsactiviteiten steeds vaker in het buitenland uit. Is je medewerker in meerdere landen actief? Dan hebben die activiteiten mogelijk gevolgen voor de manier waarop zijn of haar loon belast wordt.

Leestijd: Later lezen?

Wat is een feitelijke (of natuurlijke) salary split?

Hoewel de benaming laat vermoeden dat het om een opgesplitst salaris gaat (wat het geval is bij een ‘formele salary split)’, is er bij een feitelijke salary split slechts één werkgever die het volledige loon uitbetaalt. ‘Belasting split’ zou een betere term zijn: werknemers die vaak in het buitenland werken, komen in aanmerking om het gedeelte van hun inkomsten dat betrekking heeft op de buitenlandse activiteit, in verschillende landen te laten belasten, ook al werken ze maar voor één werkgever.

Er is sprake van een feitelijke (of natuurlijke) salary split als de werknemer in verschillende landen werkt en:

  • meer dan 183 dagen (per periode van 12 maanden) aanwezig is in een ander werkland dan zijn woonland;

OF

  • woonachtig is in een ander land dan daar waar de werkgever gevestigd is.

In het eerste geval zullen de werkdagen in het land waar men meer dan 183 dagen aanwezig is op basis van het dubbelbelastingverdrag in dat ander land belast worden.

Vb. Een Belgische werknemer werkt voor een Belgische firma en wordt voor een periode van 2 jaar op een project in Nederland tewerkgesteld a rato van 4 dagen per week.

  • De werknemer wordt in Nederland belastbaar op zijn Nederlandse arbeidsdagen (4 dagen per week). De Belgische (en andere niet-Nederlandse) arbeidsdagen blijven in België belastbaar (1 dag per week).

In het laatste geval, zullen op basis van het verdrag alle werkdagen belastbaar zijn in het woonland, behalve de werkdagen die in het land van de werkgever worden gepresteerd.

Vb. Een Nederlandse werknemer werkt voor een Belgische firma en mag van zijn firma 2 dagen per week van thuis werken (in Nederland) en 3 dagen op kantoor in België.

  • De werknemer wordt in Nederland belastbaar op zijn Nederlandse (en andere niet-Belgische) arbeidsdagen (2 dagen per week). De Belgische arbeidsdagen worden in België belastbaar (3 dagen per week).

Gevolgen belasting split

Het belangrijkste gevolg van een split situeert zicht op belastingniveau. Maar er zijn ook gevolgen voor sociale zekerheid. Houd verder ook rekening met eventuele bijkomende administratieve en arbeidsrechtelijke verplichtingen.

1) Belastingen
Je medewerker houdt wellicht een fiscaal voordeel over aan de belasting split. Dit omdat hij in meerdere landen van lagere belastingtarieven kan genieten. De belastingaangiftes worden echter complexer: deze moeten worden ingediend in de verschillende landen. Als werkgever is het je plicht de correcte fiscale voorheffing in te houden. Het is mogelijk dat dit in verschillende landen moet gebeuren.

2) Sociale zekerheid
Wil je in orde zijn met de sociale zekerheid, dan moet je allereerst een A1-document aanvragen. Werkt je medewerker meer dan 25% van de tijd in zijn of haar thuisland? Dan zal de sociale zekerheid die daar geldt van toepassing zijn. Een werknemer kan binnen de Europese Unie aan slechts één socialezekerheidsstelsel onderworpen zijn. Werkt hij of zij meer dan 75% elders, dan is de situatie wat complexer.

3) Payroll
Wanneer je organisatie geconfronteerd wordt met buitenlandse bedrijfsvoorheffing en/of sociale zekerheid door de feitelijke salary split, zal je je moeten aanmelden als werkgever bij de buitenlandse overheidsdiensten. Daarnaast moet er ook een buitenlandse ‘schaduw’ payroll worden opgesteld. Deze dient louter om de sociale en fiscale bijdragen te berekenen en door te storten, terwijl de inhouding nog steeds op de ‘echte’ payroll gebeurt.

Stijgende internationalisering

De tijden dat werkgevers zich enkel en alleen op de lokale markt focusten, zijn allang vervlogen. Werknemers steken massaal landsgrenzen over om tijdelijk of structureel in het buitenland te gaan werken. Niet enkel omdat dit soms van de werkgever verlangd wordt, maar omdat ze hier in vergelijking met vroeger meer voor openstaan.

De schaarste op de arbeidsmarkt is een andere verklaring voor het toenemende aantal feitelijke salary splits. Wanneer het over talent gaat, vissen rekruteerders steeds vaker in buitenlandse vijvers. Verder draagt ook thuiswerk bij aan de internationalisering van de arbeidsmarkt. Als een werknemer - om welke reden dan ook - thuiswerkt, en zijn of haar woonplaats bevindt zich toevallig in een ander land dan waar hij of zij normaal werkt, kan dit een feitelijke salary split ontlokken. Hetzelfde geldt voor een werknemer die plots naar het buitenland verhuist.

Internationaal tewerkstellen zonder zorgen?

Acerta heeft de juiste knowhow in huis over het Belgische en internationale arbeidsrecht en fiscaliteit – jouw garantie op een zorgeloze en correcte payroll en geoptimaliseerde salary split.

Internationale tewerkstelling

Deel dit artikel

Geschreven door Christophe Hameeuw

Managing consultant Tax & International

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Aanpassing economisch immigratiebeleid: wat moet je weten?

27 maart 2024
Christophe Hameeuw

Op 8 maart 2024 heeft de Vlaamse Regering een aangepast economisch immigratiebeleid goedgekeurd. Wat betekent dit voor jou als werkgever? Wat verandert er en wat blijft behouden? Ontdek het in onze blog.

Lees meer
Werkgevers

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten zal uitdoven

09 november 2023
Christophe Hameeuw

Op 1 januari 2022 wordt het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden aangepast. Dankzij deze informatie kan je nagaan of jouw huidige of toekomstige werknemers in het nieuwe BBIB/BBIO kunnen instappen.

Lees meer
Werkgevers

Telewerken in het buitenland: wat met sociale zekerheid?

27 juni 2023
Christophe Hameeuw

Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Lees meer